Chat seniorineuvonta

Ikäihmisten palvelut kuva

Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut

Rintamaveteraanien kotiin vietävät kunnalliset avopalvelut

Veteraanit voivat saada Siun soten järjestämien sosiaali- ja terveyspalveluiden lisäksi heille tarkoitettuja erityispalveluja ja etuuksia.

Valtiokonttori varaa vuosittain erillisen määrärahan kotiin vietäviin kunnallisiin avopalveluihin rintamaveteraaneille, jotka ovat osallistuneet sotaan vuosien 1939 - 1945 aikana ja ovat saaneet rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen. Määräraha täydentää Siun soten palveluja.

Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen työkyvyttömyysaste on vähintään 10 %, eivät voi käyttää tämän määrärahan perusteella myönnettäviä kotiin annettavia kunnallisia avopalveluja.

Veteraaneille osoitettua Valtiokonttorin määrärahaa myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen kartoituksen perusteella veteraaneille, jotka tarvitsevat tukea kotona selviytymisessä. Palveluja ovat muun muassa siivous, pihatyöt, ulkoilu- ja asiointiapu sekä hoito- ja hoivapalvelut.

Sotainvalidien kotiin annettavat palvelut

Valtiokonttorin korvaamiin avopalveluihin oikeutettuja ovat kaikki sotilasvammalain piiriin kuuluvat vahingoittuneet tai sairastuneet sotainvalidit, joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 20 %. Sotainvalidien lisäksi tähän joukkoon kuuluvat myös asevelvollisina tai rauhanturvaajina ennen vuotta 1991 vahingoittuneet tai sairastuneet.

Etu laajeni 1.1.2017 alkaen koskemaan myös henkilöitä, jotka ovat vuosien 1939 - 1945 sotien johdosta vahingoittuneet tai sairastuneet ja joiden työkyvyttömyysaste on vähintään 10 prosenttia. Uudistus koskee vain sotainvalideja ja talvi- ja jatkosodan johdosta vammautuneita, ei asevelvollisina tai rauhanturvaamistehtävissä vahingoittuneita.

Kotiin annettavat sotainvalidien palvelut myönnetään yksilöllisen palvelutarpeen kartoituksen perusteella. Palveluja ovat muun muassa siivous, pihatyöt, ateriapalvelu, turvapuhelin, pesula- ja kauppapalvelut, kuljetuspalvelu, hoito- ja hoivapalvelut sekä omaishoito.

Rintamaveteraanit ja sotainvalidit saavat lakisääteisiä etuuksia lisäksi Kelasta. Veteraanijärjestöt myöntävät myös etuuksia ja palveluita.

Lisätietoja Sotainvalidien ja rintamaveteraanien palvelut

Lisätietoja

Valtiokonttorin verkkosivut
Puh. 029 550 2000

Seniorineuvonta Ankkuri
Puh. 013 330 2890

Pohjois-Karjalan sotaveteraanipiiri
Puh. 045 847 9333

Pohjois-Karjalan Sotainvalidien veljesliiton Joensuun osasto ry
Puh. 050 325 8885

ikäihmisten yhdistykset

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako