Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Aikuissosiaalityö kuva

Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luototus on sosiaalihuoltoon kuuluvaa lainanantoa, jonka tarkoituksena on ehkäistä taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistää henkilön ja perheen itsenäistä suoriutumista.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää perustellusta syystä pohjoiskarjalaiselle henkilölle, jolla ei pienituloisuutensa, vähävaraisuutensa tai muun syyn vuoksi ole mahdollisuutta saada luottoa muilla keinoin.

Sosiaalista luottoa voidaan myöntää muun muassa

  • velkojen yhdistämiseen ja velkakierteen katkaisuun,
  • talouden kuntoon saattamiseen,
  • asumisen turvaamiseen,
  • välttämättömiin hankintoihin,
  • sosiaalisen kriisin ylittämiseen tai
  • työllistymisen edistämiseen.

Siun sote voi myöntää sosiaalista luottoa 500–8000 euroa hakemusta kohden.

Näin hakeudut palveluun

Sosiaalista luottoa voit hakea ottamalla yhteyttä sosiaalipalvelujen keskitettyyn puhelinneuvontaan. Puhelinpalvelussa sosiaalihuollon ammattihenkilö alustavasti arvio kokonaistilanteesi ja luoton saamisen edellytyksesi.

Luoton myöntäminen perustuu sosiaalihuoltolain mukaiseen palvelutarpeen arvioon. Luottoa myönnettäessä huomioidaan tulosi ja menosi, velkasi, varallisuutesi ja ansaintamahdollisuutesi. Luottokelpoisuutesi ja lainan takaisinmaksukykysi tarkastetaan osana sosiaalisen luototuksen hakemisprosessia. Sinua edellytetään tekemään vapaaehtoinen maksuhäiriömerkintä lainan nostamisen yhteydessä.

Luottopäätöksesi käsitellään työikäisten sosiaalipalveluiden taloussosiaalityössä. Luotosta ja sen takaisinmaksusta laaditaan kanssasi sopimus, jonka toteutumista seurataan. Lainan takaisinmaksuaika on enintään seitsemän vuotta. Lisäksi sinulla on mahdollisuus taloudelliseen neuvontaan ja ohjaukseen koko luoton takaisinmaksuajan.

 

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Verkkoasiointi

Apua talous- ja velkahuolissa linkit

Lisätietoja sosiaalinen luototus

sosiaalialan yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

lahella.fi

somejako