Asiointi kuva

Lokitietopyyntö

Asiakas- ja potilastietojärjestelmiin tallentuu automaattisesti lokitieto eli tieto siitä, kuka on käsitellyt asiakas- tai potilastietoja. Asiakkaalla on oikeus saada tietää, kuka on käsitellyt häntä koskevia tietoja (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 703/2023).

Luovutettavat lokitiedot ovat salassa pidettäviä, eikä asiakas saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja muuhun tarkoitukseen.

Lokitiedot luovutetaan enintään kahden vuoden ajalta, jollei tietojen saamiseen pidemmältä ajalta ole erityistä syytä. Lokitiedot ovat asiakkaalle maksuttomia, mutta tietojen luovutuksesta voidaan periä kohtuullinen korvaus, jos asiakas pyytää lokitietoja uudestaan samalta ajanjaksolta.

Asiakkaalla ei ole oikeutta saada lokitietoja, jos tietojen luovuttamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle, hoidolle tai toisen henkilön oikeuksille. Jos lokitietojen luovuttamisesta kieltäydytään, asiakas saa asiasta kirjallisen päätöksen.

Pyydetyt lokitiedot toimitetaan kahden kuukauden sisällä.

Tietojen pyytäminen

Lokitietopyynnön voi tehdä sähköisen asiointipalvelun kautta tai tulostettavalla Lokitietopyyntö -lomakkeella, joka postitetaan hyvinvointialueen kirjaamoon.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä miunpalvelulinkki

Yhteystiedot tietosuojavastaavat

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen tietosuojan yhteyshenkilöt

Johanna Roivas
tietosuoja-asiantuntija
tietosuojavastaava
puh. 013 330 4604
johanna.roivas(at)siunsote.fi

 

Maarit Keränen
tietosuoja-asiantuntija
puh. 013 330 8264
maarit.keranen(at)siunsote.fi
 

tietosuoja(at)siunsote.fi

Lähetä henkilötietoja sisältävä sähköposti suojatulla sähköpostilla:

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Tietosuojaselosteet linkki

Miten käsittelemme tietojasi

somejako