Asiointi kuva

Lokitietopyyntö

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu automaattisesti lokitieto eli tieto siitä kuka on käyttänyt asiakas- tai potilastietoja. Oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten, rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, kuka on käsitellyt tietoja. Lain mukaan tiedot tulee toimittaa viimeistään kahden kuukauden kuluessa.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen (Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 784/2021, 26 §).

Toimi näin

Voit tehdä selvityspyynnön sähköisen asiointipalvelun kautta tai täyttää Potilas- ja asiakasrekisterin käyttö- ja luovutusrekisterin tarkastuspyyntö -lomakkeen ja postittaa sen Siun soten kirjaamoon.

Lokipyynnöt käsitellään kahden kuukauden kuluessa.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä miunpalvelulinkki

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asiantuntijat

Tietosuoja-asiantuntijat

Johanna Roivas
Tietosuoja-asiantuntija
(tietosuojavastaava)
puh. 013 330 4604
johanna.roivas(at)siunsote.fi

Mirja Vilpponen
Tietosuoja-asiantuntija
(tietosuojavastaava)
Puh. 013 330 8269
mirja.vilpponen(at)siunsote.fi

Tietosuojaselosteet linkki

Miten käsittelemme tietojasi

somejako