Asiointi kuva

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu automaattisesti lokitieto eli tieto siitä kuka on käyttänyt asiakas- tai potilastietoja. Oikeuksiensa selvittämistä tai toteutumista varten rekisteröidyllä on oikeus saada tietää kuka on käyttänyt häntä koskevia tietoja.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18, 2. mom.).

Toimi näin

Voit tehdä selvityspyynnön sähköisen asiointipalvelun kautta tai täyttää Potilas- ja asiakasrekisterin käyttö- ja luovutusrekisterin tarkastuspyyntö -lomakkeen ja postittaa sen Siun soten kirjaamoon.

 

Pyrimme käsittelemään lokipyynnöt yhden kuukauden kuluessa.

Määräaikaa voidaan tarvittaessa jatkaa enintään kahdella kuukaudella, jos pyyntö on monimutkainen ja lokitietoja on paljon. Jatkoajasta ilmoitetaan pyytäjälle erikseen.

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä miunpalvelulinkki

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asiantuntijat

Tietosuoja-asiantuntijat

Mirja Vilpponen
Tietosuoja-asiantuntija, terveyspalvelut
(tietosuojavastaava)
Puh. 013 330 8269
mirja.vilpponen(at)siunsote.fi

Maarit Riikonen
Tietosuoja-asiantuntija, sosiaalipalvelut
(tietosuojavastaava)
puh. 013 330 8260
maarit.riikonen(at)siunsote.fi

Tietosuojaselosteet linkki

Miten käsittelemme tietojasi

somejako