Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Päiväaikainen toiminta

Järjestämme asiakkaillemme mielekästä päiväaikaista toimintaa tukeaksemme heidän itsenäistä toimintaansa. Palvelumme ovat tarkoitettu asiakkaille, joiden toimeentulo perustuu sairauden tai työkyvyttömyyden perusteella myönnettäviin etuuksiin (eläke, kuntoutustuki). Poikkeuksena on tuetun työllistymisen palvelu, joka perustuu työsuhteeseen.

Vaikeavammaisen päivätoiminta

Vaikeavammaisen päivätoiminta on kodin ulkopuolella järjestettävä itsenäisessä elämässä selviytymistä tukevaa ja sosiaalista vuorovaikutusta edistävää toimintaa. Päivätoimintaa voidaan järjestää vaikeavammaiselle työikäiselle työkyvyttömälle henkilölle. Päivätoiminta on maksutonta ja siitä ei makseta työosuusrahaa.
Päivätoimintaa voidaan järjestää sekä vammaispalvelulain että kehitysvammalain perusteella.

Työtoiminta

Työtoiminta on tarkoitettu työikäisille henkilöille, jotka selviytyvät itsenäisesti arkirutiineista.
Työmuotoina ovat erilaiset käytännön tehtävät. Työtoiminnasta maksetaan työosuusrahaa.

Avotyötoiminta

Avotyötoiminta on päiväaikaista toimintaa, jota tehdään tavallisella työpaikalla vastuuhenkilön ohjauksessa.

Avotyössä tehdään työnomaisia avustavia tehtäviä. Toimintapäivien pituus määräytyy yksilöllisesti. Avotyössä olevalle maksetaan työosuusrahaa.

Tuettu työllistäminen

Tuettu työllistäminen on työsuhteeseen perustuvaa työtä tavallisella työpaikalla. Tuetussa työllistämisessä on mahdollisuus räätälöityihin työtehtäviin.

Tuettuun työllistämiseen liittyy työvalmentajan tuki sekä työntekijälle että työyhteisölle.

Sisältöjulkaisija

Toimintakeskus Kuusentupa

Puhelin ja soittoajat
Ohjaajat 013 330 5234, 013 330 5232 ja 013 330 5223
Käyntiosoite
Sairaalantie 6 C 1, 79700 Heinävesi

Kesäaukioloajat - nosto

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Vammaisten päiväaikaisen toiminnan palvelusetelilinkki

Palveluseteli

Vammaisten päivätoiminnan järjestämisen yhtenä vaihtoehtona on palveluseteli.

vammaisten yhdistykset linkki

Toimintaa ja tukea yhdistyksissä

jelli.fi

somejako