Lasten neurologian pääkuva

Lastenneurologia

Hoidamme 0–16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on epilepsia, liikunta- tai aivovamma, motoriikan kehityshäiriö, migreeni, kehitysviive tai -vamma, kielellinen erityisvaikeus, ADHD/ADD, oppimisvaikeuksia, kromosomihäiriö, jokin neurologinen oireyhtymä, Touretten oireyhtymä tai autismin kirjon häiriö.

Moniammatillisessa työryhmässä työskentelevät lastenneurologit, erikoistuvat lääkärit, sairaanhoitajat, psykologit, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutit sekä kuntoutusohjaajat, sosiaaliohjaaja ja perheterapeutti.

Tarjoamme palveluja poliklinikalla ja päiväsairaalassa

Lastenneurologian poliklinikalla tutkimme, hoidamme ja seuraamme lasten ja nuorten neurologisia sairauksia ja annamme niihin liittyvää tietoa, ohjausta ja tukea perheelle.

Päiväsairaalassa toteutamme 2–5 päivää kestävät tutkimusjaksot. Tutkimusjakson tavoitteena on lapsen kehitystason arvioiminen ja kuntoutussuunnitelman laatiminen. Lapsen vanhemmat saavat tietoa, ohjausta ja tukea lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa. Päiväsairaalassa tehdään pieniä toimenpiteitä ja annetaan botuliinihoitoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoon pääsemiseksi tarvitset lääkärin lähetteen terveysasemalta, neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, yksityiseltä palveluntarjoajalta tai toisesta sairaanhoitopiiristä.

Palvelu on maksullinen.

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan keskussairaala

Pohjois-Karjalan keskussairaala on laajan päivystyksen sairaala, joka on jo pitkään ollut yksi Suomen tuottavimmista keskussairaaloista. Sairaalan hoidon laatu ja potilasturvallisuus ovat kansallisissa vertailuissa huippuluokkaa.

Keskussairaalasta löytyvät kaikki tärkeimmät erikoisalat avosydänkirurgiaa ja neurokirurgiaa lukuun ottamatta.


Pääsisäänkäynti muuttunut väliaikaisesti

Pääsisäänkäynti on siirtynyt peruskorjauksen ajaksi H-siipeen sairaalan sisäpihalle, Tikkarinteen puolelle.

Jos saavut autolla, pysäköi parkkihalliin, josta on opasteet väliaikaiselle sisäänkäynnille. H-siiven sisäänkäynnin edessä on lyhyeen pysäköimiseen tarkoitettuja paikkoja saattoliikenteelle.


Päivystyksen sisäänkäyntiin peruskorjaus ei vaikuta. J-rakennuksessa olevan päivystyksen sisäänkäynnin kautta saapuvat päivystyspotilaiden lisäksi synnyttäjät ja lastenkeskuksen asiakkaat, kuten tähänkin saakka.


Asiakaspysäköinti

Pysäköintitalo sijaitsee heti sairaalan sisääntulotien vasemmalla puolella. Sairaalan alueella on muutamia pysäköintipaikkoja myös ulkoalueilla. Pääsisäänkäynnin ja päivystyksen edessä on 30 minuutin pysäköintipaikkoja saatto- ja hakuliikenteelle. Sairaalan alueella pysäköinti on pääasiassa maksullista. Alueella on vain muutama maksuton kiekkopaikka ja koko alue on pysäköinnin valvonnan piirissä. Invalidipaikkoja on ulkoalueilla muun muassa pääsisäänkäynnin luona sekä pysäköintitalon 2. kerroksessa.


Pääaulassa on odotustilaa, ilmoittautumispiste ja vahtimestarien neuvonta/infopiste.

Palvelun kielet: suomi, englanti.

Lastenneurologian palvelut
Lastenneurologian poliklinikka ja päiväsairaala, A-talon 7. kerros.

Käyntitiedot

Muut yhteystiedot

Keskussairaalan puhelinpalvelu

Keskussairaalan puhelinpalvelu

Pohjois-Karjalan keskussairaalan ajanvarauksiin ja lähetteisiin liittyvät kysymykset arkisin klo 7.30–15.30
Puh. 013 330 2345

Lastentalon linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

Terveyskylän lastentalon logo.

somejako