Lasten neurologian pääkuva

Lastenneurologia

Hoidamme 0–16-vuotiaita lapsia ja nuoria, joilla on epilepsia, liikunta- tai aivovamma, motoriikan kehityshäiriö, migreeni, kehitysviive tai -vamma, kielellinen erityisvaikeus, ADHD/ADD, oppimisvaikeuksia, kromosomihäiriö, jokin neurologinen oireyhtymä, Touretten oireyhtymä tai autismin kirjon häiriö.

Moniammatillisessa työryhmässä työskentelevät lastenneurologit, erikoistuvat lääkärit, sairaanhoitajat, psykologit, puheterapeutti, toimintaterapeutti, fysioterapeutit sekä kuntoutusohjaajat, sosiaaliohjaaja ja perheterapeutti.

Tarjoamme palveluja poliklinikalla ja päiväsairaalassa

Lastenneurologian poliklinikalla tutkimme, hoidamme ja seuraamme lasten ja nuorten neurologisia sairauksia ja annamme niihin liittyvää tietoa, ohjausta ja tukea perheelle.

Päiväsairaalassa toteutamme 2–5 päivää kestävät tutkimusjaksot. Tutkimusjakson tavoitteena on lapsen kehitystason arvioiminen ja kuntoutussuunnitelman laatiminen. Lapsen vanhemmat saavat tietoa, ohjausta ja tukea lapsen kehitykseen liittyvissä asioissa. Päiväsairaalassa tehdään pieniä toimenpiteitä ja annetaan botuliinihoitoa.

Kenelle ja millä ehdoin

Hoitoon pääsemiseksi tarvitset lääkärin lähetteen terveysasemalta, neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, yksityiseltä palveluntarjoajalta tai toisesta sairaanhoitopiiristä.

Palvelu on maksullinen.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

Lastentalon linkki

Tietoa, tukea ja ohjeita

Terveyskylän lastentalon logo.

somejako