Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut Kuntoutusohjaus

Kuntoutusohjaus on tarkoitettu pääasiassa kehitysvammaisille lapsille ja nuorille sekä tarvittaessa myös aikuisille. Kuntoutusohjauksen palveluun tullaan vanhempien suostumuksella.

Kuntoutussuunnitelmassa ja/tai palvelusuunnitelmassa on määritelty kuntoutusohjauksen osuus. Yleensä palvelujen käyttäjille on laadittu erityishuolto-ohjelma (EHO), johon on kirjattu käytettävissä olevat palvelut. Vaihtoehtona on maksusitoumus palvelujen käyttöön.

Kuntoutusohjauksen tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön ja hänen lähiyhteisönsä elämänhallintaa yhteistyössä eri asiantuntijoiden kanssa. Toiminnalla tuetaan palveluiden saatavuutta ja arjen sujuvuutta. Suunnitellaan tarvittaessa yksilöllisiä toimintatuokioita sekä tuetaan kommunikaation että haasteellisen käyttäytymisen pulmissa.

Kuntoutusohjaus on asiakkaalle maksutonta. Mahdolliset matkat korvataan asiakkaalle erityishuoltona.

Kuntoutuksen toteutuksen apuna käytössä on useita erilaisia arviointi- ja suunnittelumenetelmiä, joista vanhempien ja yhteistyötahojen kanssa valitaan lapselle soveltuvin.

Vammaispalvelut Kuntoutusohjaus Yhteystiedot

Yhteystiedot

Kuntoutusohjaaja
Puh. 013 330 5083

Ylämyllyntie 94, Talo A, 80400 Ylämylly

somejako