Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Erityisryhmien asiantuntijapalvelut Kuntoutus

Kuntoutus käsittää erilaisten terapioiden lisäksi lähiympäristön ohjauksen ja kuntouttavaan toimintaan tukemisen arkiympäristössäsi, kuten päivähoidossa, koulussa, päivätoiminnassa ja eri asumisympäristöissä.

Asiantuntijapalveluissa arvioidaan kuntoutuksesi tarvetta ja seurataan kuntoutuksen toteutumista. Arviota kuntoutuksen tarpeesta voidaan tehdä joko moniammatillisen työryhmän tapaamisilla Honkalampi-keskuksessa tai asiakkaan arkiympäristössä.

Tarvittaessa voit tulla käynnin sijasta Honkalampi-keskukseen useamman päivän kuntoutusjaksolle. Jakson aikana voidaan sopia useampia asiantuntijatapaamisia ja toimintaasi voidaan seurata ja tukea osastolla. Arvioinnin lisäksi voimme ehdottaa keinoja erilaisten ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi ja tukea vanhempia sekä muuta lähiverkostoa kasvatus- ja kuntoutustyössä.

Arvioinnin perusteella saat kuntoutussuunnitelman, joka on moniammatillisen työryhmän laatima yhteenveto kokonaistilanteestasi ja suunnitelma kuntoutuksen järjestämisestä jatkossa.

somejako