Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaispalvelut Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut vammaispalvelulain nojalla

Kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on erityisiä, pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat työssä käymisestä ja opiskelusta aiheutuvat kuljetukset sekä asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin vähintään 18- yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi. Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen perusteella (enintään 45 min).

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta (esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus). Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi kuljetuksiksi katsotaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Lähikunnilla tarkoitetaan asuinkunnan maantieteellisiä rajakuntia.

Asiakkaalta peritään linja-autoliikenteen kulloinkin voimassa olevan linja-autoliikenteen vakiovuorotaksan suuruinen omavastuuosa, joka määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan.

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun tulee tarvittaessa sisältyä myös saattajapalvelu.

.

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Lisätietoja Vammaispalvelut Kuljetuspalvelut

Omaolo linkki palveluarviot

Tee palveluarvio

Omaolo-palvelussa voit arvioida, onko sinulla tai läheiselläsi mahdollisuus saada omaishoidon tukea, henkilökohtaista apua tai kuljetuspalveluja.

Omaolo-logo

somejako