Siun sote kuva

PTV-sisältö

Kirjaamo palvelee saapuvien asiakirjojen kirjaamisessa ja muissa asiakirjojen rekisteröintiin ja asianhallintaan liittyvissä asioissa. Kirjaamo ottaa vastaan kuntayhtymälle osoitetut paperiset tai sähköiset asiakirjat, mm. hakemukset, kuntalaisaloitteet, oikaisuvaatimukset, lausuntopyynnöt ja lausunnot.


Kirjaamosta kuntalainen saa tietoja vireillä olevista asioista, päätöksistä, sopimuksista, luottamushenkilöistä sekä asiakirjojen käsittelystä ja asian kulusta. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.

Puhelinasiointi

  • Kirjaamo
    • +358 13 330 8278
    • Tiedustelut muistutusten, korjaamisvaatimusten ja vainajan tietopyyntöjen käsittelystä.
  • Kirjaamon puhelinpalvelu
    • Tiistai—Torstai 10.00—14.30

Toimi näin

Voit asioida kirjaamon kanssa postitse, puhelimella, sähköpostilla tai Suomi.fi viestit-palvelussa. Suomi.fi viestit-palvelun kautta voitte toimittaa myös arkaluontoisia henkilötietoja sisältäviä viestejä tai lomakkeita. Emme käsittele arkaluontoisia henkilötietoja sisältäviä asioita sähköpostin välityksellä.

Verkkoasiointi

  • Muistutus
  • Voit tehdä muistutuksen sähköisellä lomakkeella.

Palvelupaikat

Linkit

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksuton.


Maksua ei peritä seuraavissa tapauksissa: jos asiakirjasta annetaan tietoa suullisesti, jos asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, jos julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle, sähköpostitse, jos sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse, tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15-22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet.

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Yhteystiedot tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Yhteystiedot

Kirjaamo

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 9.00–14.30
Puh. 013 330 8285, ti, ke, to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Potilaskertomusarkisto

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 1103, ti–pe klo 9–14

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

PTV-sisältö

Linkit

somejako