Siun sote kuva

PTV-sisältö

Kirjaamo palvelee saapuvien asiakirjojen kirjaamisessa ja muissa asiakirjojen rekisteröintiin ja asianhallintaan liittyvissä asioissa. Kirjaamo ottaa vastaan kuntayhtymälle osoitetut paperiset tai sähköiset asiakirjat, mm. hakemukset, kuntalaisaloitteet, oikaisuvaatimukset, lausuntopyynnöt ja lausunnot.


Kirjaamosta kuntalainen saa tietoja vireillä olevista asioista, päätöksistä, sopimuksista, luottamushenkilöistä sekä asiakirjojen käsittelystä ja asian kulusta. Lain mukaan jokaisella on oikeus saada tieto viranomaisen julkisesta asiakirjasta.


Potilaskertomusarkisto vastaa keskitetysti potilasasiakirjojen luovuttamisesta koko Siun soten alueella.

Puhelinasiointi

 • Kirjaamo ja potilaskertomusarkisto
  • +358 13 330 8285
  • Valitse 1: potilasasiakirjojen pyytäminen. Valitse 2: muistutukset, korjaamisvaatimukset, vainajan tietopyynnöt. Valitse 3: Muun asian käsittely.
 • Kirjaamon ja potilaskertomusarkiston puhelinpalvelu
  • Tiistai—Torstai 10.00—14.30

Toimi näin

Voit asioida kirjaamon kanssa postitse, puhelimella, sähköpostilla tai Suomi.fi viestit-palvelussa. Suomi.fi viestit-palvelun kautta voitte toimittaa myös arkaluontoisia henkilötietoja sisältäviä viestejä tai lomakkeita. Emme käsittele arkaluontoisia henkilötietoja sisältäviä asioita sähköpostin välityksellä.


Paikan päällä asiointi kirjaamossa edellyttää ajan varaamista etukäteen joko soittamalla tai laittamalla meille sähköpostia.


Voit asioida potilaskertomusarkiston kanssa postitse, puhelimella tai sähköisen asioinnin kautta. Emme käsittele arkaluontoisia henkilötietoja sisältäviä asioita suojaamattoman sähköpostin välityksellä. Potilaskertomusarkistossa ei voi asioida paikan päällä.

Verkkoasiointi

 • Muistutus
 • Voit tehdä muistutuksen sähköisellä lomakkeella.

Palvelupaikat

 • Pohjois-Karjalan keskussairaala
 • Tikkamäentie 16
 • 80210 Joensuu • Kirjaamo sijaitsee M-talossa 3. kerroksessa ja se on avoinna arkipäivisin klo 9–14.30. Varaathan ajan etukäteen soittamalla tai sähköpostilla, jos haluat asioida paikan päällä kirjaamossa.

Linkit

Maksullisuuden tiedot

Palvelu on maksuton.


Maksua ei peritä seuraavissa tapauksissa: jos asiakirjasta annetaan tietoa suullisesti, jos asiakirja annetaan viranomaisen luona luettavaksi tai jäljennettäväksi, jos julkinen sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään tiedon pyytäjälle, sähköpostitse, jos sähköisesti tallennettu asiakirja lähetetään asianosaiselle sähköpostitse, tietosuoja-asetuksen 13 ja 14 artiklan nojalla toimitetut tiedot ja kaikki 15-22 ja 34 artiklaan perustuvat tiedot ja toimenpiteet.

Lainsäädäntö

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta 621/1999

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990621

Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen käsittelystä 703/2023

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2023/20230703

Yhteystiedot tietojen tarkastaminen ja korjaaminen

Yhteystiedot

Kirjaamo

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Avoinna ma–pe klo 9.00–14.30
Puh. 013 330 8285, ti, ke, to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Potilaskertomusarkisto

Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285, ti, ke, to klo 10–14.30

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

PTV-sisältö

Linkit

somejako