Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Kehitysvammaisten koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

Aamu- ja iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota oppilaille ohjattua, tavoitteellista ja mielekästä vapaa-ajan toimintaa ammattitaitoisen henkilökunnan ohjauksessa. Tavoitteena on antaa oppilaalle mahdollisuus monipuolisiin elämyksiin ja oppimiskokemuksiin tukien lapsen kokonaisvaltaista kehitystä yksilö- ja ryhmätoiminnan kautta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan osallistuminen tapahtuu palvelusuunnitelman ja erityishuolto-ohjelman perusteella. Kehitysvammaisella oppilaalla tulee olla voimassa oleva erityishuolto-ohjelma ja siinä maininta iltapäiväkerhosta.

Erityislapsille tarkoitettua iltapäivätoimintaa koordinoidaan ja järjestetään vammaispalvelun alaisuudessa. Toimintaa järjestetään kehitysvammaisille sekä muille vammaispalvelun asiakkaille.

Iltapäivätoiminnan toimintakausi on koulun lukuvuosi. Loma-aikoina, syys-, joulu-, talvi- ja kesälomalla, järjestetään loma-ajan kerhotoimintaa tarpeen mukaan.

Honkalammen koululla aamu- ja iltapäivätoimintaa on koulupäivinä aamuisin kello 8–9.15 ja iltapäivisin 13–15.45.

Sisältöjulkaisija

Juuka

Kammari

Puhelin ja soittoajat
rehtori 040 104 2432
palveluohjaaja 013 330 5449
Kammari 013 330 5465

Toimintaa toteutetaan omassa ryhmässä osana koululaisten iltapäivätoimintaa. Lisätietoja saa lapsen koulusta ja palveluohjaajalta.

 

Kehitysvammaisten koululaisten kesäajan hoito järjestetään Kesäkammarilla koulujen kesäloman ajan. Lisätietoja saa palveluohjaajalta.

Liperi

Honkalampi-keskuksen koulu

Puhelin ja soittoajat
Rehtori Sanna Mutikainen 013 330 5054
Oppilaiden poissaoloilmoitukset 050 387 0737
Käyntiosoite
Ylämyllyntie 94, 80400 Ylämylly

Paloaukean iltapäiväkerho

Puhelin ja soittoajat
050 434 8157

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

somejako