Asiointi kuva

Selvitys omien henkilötietojen käsittelystä

Asiakas- ja potilastietojärjestelmään tallentuu automaattisesti lokitieto eli tieto siitä kuka on käyttänyt asiakas- tai potilastietoja. Oikeuksiensa selvittämistä tai toteutumista varten rekisteröidyllä on oikeus saada tietää kuka on käyttänyt häntä koskevia tietoja.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei luovuteta, ellei siihen ole erityistä syytä. Asiakas ei saa käyttää tai luovuttaa lokitietoja edelleen muuhun tarkoitukseen (laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 159/2007, 18, 2. mom.).

Toimi näin

Voit tehdä kirjallisen pyynnön Potilas- ja asiakasrekisterin käyttö- ja luovutusrekisterin tarkastuspyyntö -lomakkeella ja toimittaa sen sähköisesti Suomi.fi viestit -palvelussa tai postittaa täytetyn lomakkeen Siun soten kirjaamoon.

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Yhteystiedot tietosuoja-asiantuntijat

Tietosuoja-asiantuntijat

Mirja Vilpponen
Tietosuoja-asiantuntija, terveyspalvelut
(tietosuojavastaava)
Puh. 013 330 8269
mirja.vilpponen(at)siunsote.fi

Maarit Riikonen
Tietosuoja-asiantuntija, sosiaalipalvelut
(tietosuojavastaava)
puh. 013 330 8260
maarit.riikonen(at)siunsote.fi

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

Tietosuojaselosteet linkki

Miten käsittelemme tietojasi

somejako