Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut kuva

Vammaispalvelut Kuljetuspalvelut

Kuljetuspalvelut vammaispalvelulain nojalla

Kuljetuspalvelua voi saada vaikeavammainen henkilö, jolla on erityisiä, pitkäaikaisia vaikeuksia liikkumisessa ja joka ei vammansa tai sairautensa vuoksi kykene käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttoman suuria vaikeuksia.

Vaikeavammaisten kuljetuspalveluina järjestetään jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset, joita ovat työssä käymisestä ja opiskelusta aiheutuvat kuljetukset sekä asioimiseen, yhteiskunnalliseen osallistumiseen ja virkistykseen liittyvät kuljetukset. Kuljetuspalvelua myönnetään asioimis- ja virkistysmatkoihin sekä työ- ja opiskelumatkoihin vähintään 18- yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa. Matkat myönnetään määräajaksi tai toistaiseksi. Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen perusteella (enintään 45 min).

Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta (esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus). Jokapäiväiseen elämään kuuluviksi kuljetuksiksi katsotaan vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset. Lähikunnilla tarkoitetaan asuinkunnan maantieteellisiä rajakuntia.

Asiakkaalta peritään linja-autoliikenteen kulloinkin voimassa olevan linja-autoliikenteen vakiovuorotaksan suuruinen omavastuuosa, joka määräytyy kuljetun kilometrimäärän mukaan.

Vammaispalvelulain mukaan kuljetuspalveluun tulee tarvittaessa sisältyä myös saattajapalvelu.

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla

Kuljetuspalvelut sosiaalihuoltolain nojalla siirtyi ikäihmisten palveluihin 1.1.2019.

Harkinnanvaraisen sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukevan palvelun avulla tuetaan kotona selviytymistä. Sosiaalihuoltolain liikkumista tukevaa kuljetuspalvelua myönnetään asiointi- ja virkistysmatkoihin asiakkaille, jotka eivät kykene itsenäisesti käyttämään julkisia liikennevälineitä sairauden, vamman tai muun toimintakykyä alentavan syyn vuoksi.

Liikkumista tukevia palveluja ei myönnetä sellaisiin terveydenhuollon matkoihin, joihin voi saada sairausvakuutuslain mukaista korvausta (esim. lääkäri, laboratorio, röntgen, kuntoutus). Julkisen liikenteen puuttuminen asuinalueelta ei oikeuta saamaan liikkumista tukevia palveluja. Palveluliikenne on ensisijainen liikkumista tukeva palvelu.

Sosiaalihuollon liikkumista tukevissa palveluissa matkaoikeus on enintään kahdeksan yhdensuuntaista matkaa kuukaudessa asuinkunnan alueella. Matkan pituus voi olla korkeintaan 20 kilometriä. Asiointiajan ja saattajaoikeuden tarve arvioidaan hakemuksen perusteella (enintään 45 min).

Ennen palvelun myöntämistä asiakkaalle laaditaan tulo- ja varallisuusselvitys.  Sotainvalidit, joiden sotilasvammalain mukainen haitta-aste on vähintään 20 %, myönnetään sosiaalihuoltolain mukainen liikkumista tukeva kuljetuspalvelu ilman tulo- ja varallisuusharkintaa.

MYK

Pohjois-Karjalan Matkojenvälityskeskus (MYK)

Joensuun, Kontiolahden, Liperin, Nurmeksen, Outokummun, Lieksan, Juuan, Kiteen, Valtimon, Ilomantsin ja Polvijärven asiakkaille.

1.10.2019 alkaen Heinäveden asiakkaille
1.1.2020 alkaen Tohmajärven asiakkaille
1.1.2021 alkaen Rääkkylän asiakkaille.

  • Ma–pe klo 6.40–17.00 numerosta 013 267 7000
  • Tekstiviestitilaus numerosta 050 310 8587
  • Sähköpostitilaus: Otsikoksi "Tilaus", osoitteeseen myk(at)jns.fi
  • Muuna aikana ainoastaan puhelimitse numerosta 013 267 7000 / Taksi Itä-Suomi
  • Kyydin välitys tapahtuu vuorokauden ympäri

Yhteystiedot Vammaisten ja kehitysvammaisten palvelut

Vammaispalvelujen sosiaalityö ja palveluohjaus

Lisätietoja Vammaispalvelut Kuljetuspalvelut

Omaolo linkki palveluarviot

Tee palveluarvio

Omaolo-palvelussa voit arvioida, onko sinulla tai läheiselläsi mahdollisuus saada omaishoidon tukea, henkilökohtaista apua tai kuljetuspalveluja.

somejako