Elintarvikehuoneisto pääkuva

Elintarvikehuoneisto

Suunnitellessasi elintarvikehuoneistoa saat halutessasi ohjeita terveystarkastajalta sekä eläinperäisten tuotteiden osalta hygieenikkoeläinlääkäriltä.

Varmista elintarvikehuoneistoa suunniteltaessa, että tilat ovat riittävät aiottuun toimintaa nähden. Tilojen on sovelluttava elintarvikkeiden vastaanottoon, kuiva-aine- ja kylmävarastointiin, käsittelyyn, valmistukseen ja myyntiin sekä astia- ja siivousvälinehuoltoon ja -varastointiin. Lisäksi elintarvikehuoneistossa on oltava henkilökunnan sosiaali- ja wc-tilat.

Elintarvikehuoneiston käyttöönotosta ilmoittaminen:

Tee kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.

Elintarvikehuoneiston ilmoituksesta on käytävä ilmi:

  • elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus
  • elintarvikehuoneiston nimi ja käyntiosoite
  • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
  • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
  • tieto omavalvontasuunnitelmasta.

Elintarvikehuoneistolla on myös oltava omavalvontasuunnitelma.

Ilmoituksen tekijälle lähetetään todistus, joka osoittaa, että elintarvikehuoneisto kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontasuunnitelmat ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä.

Määräajat ja voimassaoloaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Jos toiminta keskeytyy, loppuu tai toiminnan harjoittaja vaihtuu, ilmoita siitä viipymättä.

Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Ilmoitus käsitellään kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

 

somejako