Elintarvikehuoneisto pääkuva

Elintarvikehuoneisto

Suunnitellessasi elintarvikehuoneistoa saat halutessasi ohjeita terveystarkastajalta sekä eläinperäisten tuotteiden osalta hygieenikkoeläinlääkäriltä.

Varmista elintarvikehuoneistoa suunniteltaessa, että tilat ovat riittävät aiottuun toimintaan nähden. Tilojen on sovelluttava elintarvikkeiden vastaanottoon, kuiva-aine- ja kylmävarastointiin, käsittelyyn, valmistukseen ja myyntiin sekä astia- ja siivousvälinehuoltoon ja -varastointiin. Lisäksi elintarvikehuoneistossa on oltava henkilökunnan sosiaali- ja wc-tilat.

Elintarvikehuoneiston käyttöönotosta ilmoittaminen

Tee kirjallinen ilmoitus elintarvikehuoneistosta sijaintikunnan elintarvikevalvontaviranomaiselle.
Ilmoitus on tehtävä myös liikkuvasta ja virtuaalisesta elintarvikehuoneistosta.

Virtuaalisia elintarvikehuoneistoja ovat esimerkiksi niin sanotut agentuuriliikkeet, jotka harjoittavat elintarvikkeiden vienti- ja tuontikauppaa ja muut toimijat, jotka vastaanottavat, välittävät tai luovuttavat elintarvikkeita esimerkiksi puhelimen tai internetin välityksellä tehtyjen tilausten perusteella ilman, että elintarvikkeet varsinaisesti ovat koskaan toimijan itsensä hallussa.

Elintarvikehuoneiston ilmoituksesta on käytävä ilmi:

  • elintarvikealan toimijan nimi, kotikunta ja yhteystiedot
  • toimijan yritys- ja yhteisötunnus tai sen puuttuessa henkilötunnus
  • elintarvikehuoneiston nimi ja käynti- tai verkko-osoite
  • harjoitettava toiminta ja sen arvioitu laajuus
  • toiminnan arvioitu aloittamisajankohta
  • tieto omavalvontajärjestelmästä

Elintarvikehuoneistolla on myös oltava omavalvontajärjestelmä.

Ilmoituksen tekijälle lähetetään todistus, joka osoittaa, että elintarvikehuoneisto kuuluu suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan piiriin. Valvontaviranomainen tarkastaa omavalvontajärjestelmän ja niiden toimivuuden suunnitelmallisen valvonnan yhteydessä.

Määräajat ja voimassaoloaika

Ilmoitus on tehtävä viimeistään neljä viikkoa ennen toiminnan aloittamista tai olennaista muuttamista. Jos toimintasi keskeytyy tai loppuu, tee siitä ilmoitus viipymättä.

Kunnan valvontaviranomainen antaa todistuksen ilmoituksen vastaanottamisesta ja tekee ensimmäisen tarkastuksen 1–6 kuukauden sisällä toiminnan aloittamisesta. Toiminnan voi aloittaa, vaikka käsittely olisi kesken.

Ilmoitus käsitellään kuukauden sisällä ilmoituksen tekemisestä.

Ilmoitus on voimassa toistaiseksi.

 

somejako