Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Aluehallitus

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluehallituksessa on 11 jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluevaltuusto valitsee aluehallituksen jäsenet sekä puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa. Aluehallituksen kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus aluevaltuuston puheenjohtajalla ja varapuheenjohtajilla.

Aluehallitus johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta. Lisäksi se huolehtii muun muassa, että aluevaltuuston hyväksymää omistajapolitiikkaa, omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjeita noudatetaan konsernissa.

Aluehallitus asettaa hyvinvointialueen nuorisovaltuuston, vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja muut vaikuttamistoimielimet sekä valvoo ja ohjeistaa näiden ja alaistensa jaostojen toimintaa. Se toimeenpanee aluevaltuuston hyväksymän talousarvion ja antaa talousarvion täytäntöönpano-ohjeet. Lisäksi aluehallituksen tehtävänä on muun muassa ratkaista lainanottaminen ja sijoittaminen talousarvion tai aluevaltuuston erikseen tekemän päätöksen asettamissa rajoissa.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa aluehallituksen alaisena hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa.

Hallituksen kokousaikataulu vuonna 2024

31.1., 28.2., 27.3., 2.5., 29.5., 19.6.
28.8., 25.9., 30.10., 27.11., 18.12.

Hallituksen jäsenet kaudella 2022-2025

Juha Mustonen (kesk) puheenjohtaja, (varajäsen Anna-Helena Kosela, kesk)
juha.mustonen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 050 387 7696

Eero Reijonen (kesk), (Paula Puhakka, kesk)
eero.reijonen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 050 511 3099

Hilkka Tirkkonen (kesk), (Sami Laitila, kesk)
hilkka.tirkkonen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 050 353 2346

Eeva-Liisa Auvinen (kesk), (Hannu Urjanheimo, kesk)
eeva-liisa.auvinen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 040 645 2776

Tapio Hämäläinen (vas), (Alia Dannenberg, vas)
tapio.hamalainen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 0500 170 942

Matti Taponen (sd) 1. vpj, (Vuokko Väistö, sd)
matti.taponen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 040 163 3773

Anna Puruskainen-Saarelainen (sd), (Esa Lahtela, sd)
anna.puruskainen-saarelainen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 050 352 5305

Eila Heinonen (sd), (Veli-Matti Hurskainen, sd)
eila.heinonen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 0500 172 324

Osmo Pirhonen (ps), (Outi Mara, ps)
osmo.pirhonen@luottamus.siunsote.fi
Puh. 0400 887 803

Timo Elo (kok) 2. vpj, (Matti Ketonen, kok)
timo.elo@luottamus.siunsote.fi
Puh. 050 511 8293

Karita Kaita (kok), (Reijo Kortelainen, kok)
karita.kaita@luottamus.siunsote.fi
Puh. 050 506 1309

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Aluehallitus yhteystiedot

Yhteystiedot

Aluehallituksen puheenjohtaja
Juha Mustonen
juha.mustonen(at)luottamus.siunsote.fi
Puh. 050 387 7696

Aluehallituksen esittelijänä toimii
hyvinvointialuejohtaja
Kirsi Leivonen
kirsi.leivonen(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 8590

Pöytäkirjanpitäjänä toimii
hallintojohtaja
Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

somejako