Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

21.04.2023
Suojatun sähköpostin kautta voi ammattilaisen pyynnöstä lähettää hoitoon liittyviä kuvia nyt kaikille terveysasemille

Siun soten ammattilainen voi pyytää asiakasta lähettämään valokuvan hoitoa tai jatkosuunnitelmaa varten.

20.04.2023
Pyhäselän terveysasemalla on sisäilmaan liittyviä ongelmia – Siun sote alkaa kartoittaa väistötiloja

Siun sote tekee suunnitelman väistötiloihin siirtymisestä. Suunnitelman on määrä olla valmiina kesäkuun 2023 loppuun mennessä.

19.04.2023
Joensuulaisessa hotellissa sekä kiinteistössä legionellan torjumiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tehonneet

Hotelli Scandic Joensuun käyttövedestä 3.4. otettujen uusinta- ja lisänäytteiden lopullisissa näytetuloksissa ei ole todettu toimenpiderajan ylittäviä määriä legionellabakteereja.

17.04.2023
Virtuaalinen ensihoitoyksikkö on aloittanut toimintansa

Siun soten yhteisessä tilannekeskuksessa toimiva ensihoidon virtuaaliyksikkö eli etäarviointi on aloittanut toimintansa.

17.04.2023
Tavoitteena ikäystävällinen asuminen – Ilo asua -hankkeessa laadittiin toimenpidesuunnitelma ikääntyvien asumisen kehittämiseksi

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen ja kuntien välisten, yhteisesti sovittujen vastuualueiden selkeyttäminen ikääntyvien asumisen suhteen on tarpeen. Itsenäisen ja ympärivuorokautisen hoiva-asumisen väliin sijoittuvan asumisen mahdollisuuksille on kysyntää.

14.04.2023
Joensuulaisessa hotellissa sekä kiinteistön muissa tiloissa legionellan torjumiseksi tehdyt toimenpiteet ovat tehoamassa, torjuntatoimenpiteitä jatketaan

Lämpötilan nosto ja juoksutukset ovat alustavien näytetulosten perusteella tehonneet. Lisäksi kiinteistön omistaja on päättänyt toteuttaa vesijärjestelmän desinfioinnin 16.–17.4.2023.

14.04.2023
Lieksan ja Tohmajärven terveyskeskussairaaloiden painopistettä muutetaan määräajaksi kuntouttavampaan hoitoon

Lieksan terveyskeskussairaalassa painopisteen muutos tehdään ajalle 1.5.-18.6.2023 ja Tohmajärven terveyskeskussairaalassa ajalle 1.5.-31.8.2023. Terveyskeskussairaaloiden painopisteiden muuttamisella varmistetaan potilasturvallinen hoito ja mahdollistetaan potilaspaikat.

14.04.2023
Terapianavigaattori täydentää Siun soten mielenterveys- ja päihdepalveluita

Terapianavigaattori on Terapiat etulinjaan -toimintamallin kehittämä palvelu.

13.04.2023
Osallistu ja vaikuta valmisteluun – hyvinvointialueen palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman lausuntokierros 13.4.–2.5.

Siun sote järjestää avoimen lausuntokierroksen palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman luonnoksista.

12.04.2023
Omaolo-palvelun käyttö laajenee entisestään Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

Sähköinen palvelu auttaa asiakasta nopeasti arvioimaan hoidon tai palvelun tarvetta oirearvioiden kautta.

11.04.2023
Siun soten verkkosivujen palautekanava on uudistettu

Verkkosivuilla olevalla palautelomakkeella hyvinvointialueen asukkaat voivat antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia milloin tahansa.

06.04.2023
Joensuulaisen hotellin käyttöveden lisänäytteistä todettu legionellabakteereita

Varotoimenpiteenä kiinteistössä tulee toistaiseksi välttää suihkujen käyttöä. Hotellin asiakkaille ja saman vesijärjestelmän piirissä oleviin tiloihin on informoitu asiasta hotellin ja kiinteistön omistajan erillisillä tiedotteilla.

06.04.2023
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma lausuntokierrosvaiheeseen

Palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ohjaavat hyvinvointialueen toimintaa pitkälle 2030-luvulle saakka. Niiden valmistelu pohjautuu tietoon maakunnan väestörakenteen ja asukkaiden palvelutarpeiden muutoksista seuraavan 15 vuoden aikana.

05.04.2023
Voimakkaasti immuunipuutteisille tarjotaan koronarokotusten tehostetta yksiköllisen harkinnan perusteella

Yksilöllistä harkintaa tehdessä lääkäri huomioi mm. henkilön aiemmat rokoteannokset ja immuunivasteen, koronavirustaudin sairastumisriskin ja aikataulutuksen suhteessa muuhun hoitoon. Tehosteannosta voidaan tarjota yli 12-vuotiaille voimakkaasti immuunipuutteisille henkilöille.

31.03.2023
Joensuulaisen hotellin käyttövedestä todettu legionellabakteereita

Hotelli Scandic Joensuun yhden huoneen suihkun vedestä on todettu raja-arvot ylittävä määrä legionellabakteereita. Välittömänä toimenpiteenä huone sekä viereiset huoneet on poistettu käytöstä ja koko kiinteistön lämpimän veden lämpötilaa on nostettu.

31.03.2023
Lähiesihenkilöille suunnatut sparrauskeskustelut vahvistivat arkea terveysasemilla

Siun sotessa kokeiltiin uudenlaista tapaa tukea lähiesihenkilöitä, kun terveysasemien esihenkilöille mahdollistettiin osallistuminen sparrauskeskusteluihin. Keskustelujen tavoitteena oli tukea työssä jaksamista sekä auttaa jäsentämään työn tekemistä ja työhön liittyviä ajatuksia.

28.03.2023
Ensihoidon tehtävämäärässä nousua

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella oli helmikuun loppuun mennessä ollut yhteensä 5 786 hätäkeskuksen välittämää tehtävää. Pelastustoimen tehtävämäärä on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna, ensihoidossa tehtävämäärä on puolestaan lisääntynyt.

28.03.2023
Tilannekeskus sujuvoittaa asiakkaan palvelujen saatavuutta ja tehostaa ammattilaisten yhteistyötä

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen yhteinen tilannekeskus aloittaa toimintansa 3.4.2023. Tilannekeskus tukee ammattilaisia työssään ja parantaa tiedon kulkua eri toimijoiden välillä.

23.03.2023
Terveysasemien lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoajan voi perua jatkossa tekstiviestillä

Perjantaista 24.3.2023 alkaen myös terveysasemien lääkärin ja sairaanhoitajan vastaanottoajan voi perua tekstiviestillä. Tällä hetkellä tekstiviestiperuutus on käytössä hammashuollossa ja neuvolassa.

21.03.2023
Enon terveyskeskussairaalan toiminta päättyy kesäkuun loppuun mennessä - asumispaikkaa odottavat vanhukset ohjataan asumispalveluyksiköihin

Terveyskeskussairaalassa on 20 vuodepaikkaa, joista tällä hetkellä käytössä on enimmillään 17 paikkaa henkilöstöpulan takia.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita: