Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

07.06.2023
Haluaisitko asioida Siun sotessa sähköisesti? - Etävastaanottoa pilotoidaan hoitoa vaativissa hyönteisen pistoissa

Siun soten digitaalisessa sosiaali- ja terveyskeskuksessa on käynnistetty hoitajan etävastaanoton pilotti hyönteisen pistoon tai puremaan sekä punkin puremaan. Etävastaanottoaika on mahdollista varata sähköisen ajanvarauksen kautta.

07.06.2023
Tarkka taloudenpito toi arvioitua suuremman lainanottovaltuuden Siun sotelle

Vuoden 2024 lainanottovaltuuden käyttöä ja investointikohteita käydään läpi hyvinvointialueen aluehallituksen kanssa. Tavoitteena on, että aluehallitus linjaa strategisella tasolla investointien aikataulua kesäkuun loppuun mennessä.

06.06.2023
RAI-arvioinnista saatu hyviä kokemuksia ikääntyneiden ja vammaisten palveluissa

RAI-arvioinnin avulla asiakkaiden toimintakykyä ja palvelutarpeita voidaan arvioida yhdenmukaisia mittareita hyödyntäen. Arviointi on käytössä kaikissa Siun soten ikäihmisten palveluissa sekä vammaispalveluissa asumispalveluissa, sosiaalityössä ja sosiaaliohjauksessa.

05.06.2023
Tulevaisuuslautakunta hyväksyi esityksen hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja palveluverkosta

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten tulevaisuuslautakunta hyväksyi kokouksessaan 2. kesäkuuta esityksen palvelustrategiasta ja palveluverkosta. Seuraavaksi päätöksiä tekee aluehallitus 13. kesäkuuta.

01.06.2023
Siun sote ja Eloisa valmistelevat yhteistyössä digitaalisen palvelualustan hankintaa 

Tavoitteena on hankkia ja kehittää asiakkaiden ja potilaiden asiointia sujuvoittava digitaalinen kokonaisuus sosiaali- ja terveyspalveluihin.

31.05.2023
Kesälomakausi tuo muutoksia Siun soten palvelujen aukioloaikoihin ja paikkamääriin

Osa toimipaikoistamme on suljettuna kesälomakaudella henkilökunnan vuosilomien aikana. Puhelinpalvelut toimivat kesän ajan normaalisti kaikissa toimipaikoissa.

31.05.2023
Omaishoidon Päiväparkki-kokeilua jatketaan ainakin kesän ajan

Yli 65-vuotiaille omaishoidettaville tarkoitettua Päiväparkki-toimintaa jatketaan omais- ja perhehoitokeskus Onnelissa ainakin 25.7.2023 saakka.

31.05.2023
Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) matkojen kirjaus- ja välitysjärjestelmän häiriö on saatu korjattua

Asiakkaiden matkatilaukset saadaan jälleen kirjattua normaalisti välitysjärjestelmään.

30.05.2023
Sähköisten palvelujen kysyntä kasvaa – Siun sotessa kehitetään digitaalisen sosiaali- ja terveyskeskuksen toimintamallia

Tulevaisuuden sote-keskus -hankkeessa kehitetään toimintamallia uudenlaiselle digitaaliselle sosiaali- ja terveyskeskukselle. Tavoitteena on, että fyysisten sosiaali- ja terveysasemien rinnalle saataisiin luotua digitaalinen sote-asema.

29.05.2023
Kesäkuun aikana päätetään paljosta – hyvinvointialueen palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ensimmäisenä tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn

29.05.2023 Kesäkuun aikana päätetään paljosta – hyvinvointialueen palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ensimmäisenä tulevaisuuslautakunnan käsittelyyn Kesäkuun aikana Pohjois-Karjalan...

29.05.2023
Palvelustrategian lausuntokierroksen satoa: lähipalvelut ja digitalisaatio korostuvat

Kaikkiaan hyvinvointialue sai noin 2500 lausuntoa yksityishenkilöiltä, yrityksiltä, yhteisöiltä, oppilaitoksilta ja järjestöiltä, mukaan lukien Siun soten työyhteisöjen vastaukset sekä lausuntoaikana kerätty laaja kansalaisadressi.

29.05.2023
Anne Kanervasta Siun työterveys Oy:n uusi toimitusjohtaja

Pohjois-Karjalan hyvinvointialuekonserniin kuuluvan Siun työterveys Oy:n toimitusjohtajana on 15.5.2023 aloittanut TtM Anne Kanerva.

29.05.2023
Korjatut laskut kotihoidon asiakkaille on lähetetty

Osalle kotihoidon asiakkaista oli 15.–16.5.2023 lähtenyt virheellisiä asiakasmaksulaskuja. Virheellisen laskun saaneille asiakkaille on lähetetty uudet, korjatut laskut.

26.05.2023
Matkojenyhdistelykeskuksen (MYK) matkojen kirjaus- ja välitysjärjestelmässä häiriö – asiakas saa tilannekohtaiset toimintaohjeet kuljetusta varatessa

Matkojenyhdistelykeskus on tehnyt tilannekohtaisia järjestelyjä matkojen tilausten osalta. Asiakkaalle kerrotaan tarkemmat tilannekohtaiset toimintaohjeet, kun asiakas tilaa kuljetustaan Matkojenyhdistelykeskuksesta.

26.05.2023
Job Shadow Day mahdollistaa hyviä kohtaamisia - ikimuistoinen päivä työnseuraajille ja työnantajille

Työnvarjostuspäivää vietettiin torstaina 25.5.2023. Jonna Kuivalainen ja Aye Mya Mya Phyo pääsivät tutustumaan haaveidensa työhön Ilomantsin pelastusasemalla.

26.05.2023
Omaolo-palvelu on jälleen entistä kattavampi Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella

Muu kiireetön terveysasia ja lääkityslomake johtavat suoraan asiointiin terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

24.05.2023
Perhekeskustoiminta tukee lapsiperheiden sujuvaa arkea – vastaa kyselyyn ja auta toiminnan kehittämisessä!

Pohjois-Karjalassa toimivat lapsille, nuorille ja perheille suunnatut palvelut muodostavat kokonaisuuden, josta käytetään nimeä perhekeskus. Toiminnan päämääränä on tukea arkea niin, että perheet saisivat tarvitsemansa avun oikea-aikaisesti ja koordinoidusti.

23.05.2023
Siun soten kotihoidon asiakkaille on lähtenyt virheellisiä laskuja 15.–16.5.2023

Virheitä on 15.-16.5.2023 päivätyissä kotihoidon asiakasmaksulaskuissa. Virheellisten laskujen laskunumero on 25-alkuinen eikä laskuriveillä ole tarkempaa selvitystä laskun aiheesta.

19.05.2023
Kannanotto: SOTE-rahoitusmallin valuvika estää yhdenvertaisten palvelujen toteutumisen Pohjois-Karjalassa

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen aluevaltuustoryhmien puheenjohtajat ottavat kantaa siirtymätasauksen poistamiseksi hyvinvointialueiden rahoitusmallista.

19.05.2023
Pohjois-Karjalan ympäristöterveydenhuollon johtaja siirtyy toisen työnantajan palvelukseen

Hyvinvointialueen aluehallitus päättää 25.4. ympäristöterveydenhuollon johtajan viran avaamisesta hakuun.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Niina Vatanen
Puh. 013 330 4526
niina.vatanen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita: