Sosiaaliasiamies

Sosiaaliasiamies neuvoo asiakkaita sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa ja tarvittaessa avustaa sosiaalihuollon palveluun ja kohteluun liittyvän muistutuksen ja muiden asiakkaiden käytettävissä olevien oikeusturvakeinojen käytössä.

Sosiaaliasiamies ei tee päätöksiä eikä hänellä ole päätösvaltaa muuttaa viranhaltijoiden tekemiä päätöksiä. Hänellä on puolueeton ja neuvova rooli.

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu mm. sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet ja vakuutusasiat), työvoimahallintoon tai asuntoasioihin liittyvät asiat.

Sosiaaliasiamiehen tehtävät ja monet asiakkaan oikeudet ja velvollisuudet perustuvat sosiaalihuollon asiakaslakiin: Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 22.9.2000/812

Sosiaaliasiamies seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä selvityksen vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehen palvelut ovat asiakkaille maksuttomia.

Yhteystiedot

Leena Viinisalo-Heiskanen
Sosiaaliasiamies
Puh. 013 330 8268
Ma–pe klo 9–11.30
leena.viinisalo-heiskanen(at)siunsote.fi

Helena Juvonen
Sosiaaliasiamies
Puh. 013 330 8265
Ma–ke klo 9–11.30
helena.juvonen(at)siunsote.fi

Käyntiosoite:
Torikatu 18 A, 3. krs
80100 Joensuu