Siun sote kuva

Ympäristöterveydenhuollon jaosto

Aluehallitus valitsee toimikaudekseen ympäristöterveydenhuollon jaoston, jossa on seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus nimeää jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Jaoston jäseniksi voidaan valita muitakin kuin hallituksen jäseniä tai varajäseniä. Lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä.

Ympäristöterveydenhuollon jaoston tehtävänä on hoitaa aluehallituksen puolesta kunnalle kuuluvat ympäristöterveydenhuollon tehtävät, kuten esimerkiksi terveydensuojelulain ja elintarvikelain mukaiset kunnan viranomaistehtävät (kunnan terveydensuojeluviranomainen ja kunnan elintarvikevalvontaviranomainen), tupakkalain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät, lääkelain mukaiset kunnan lupa- ja valvontaviranomaistehtävät ja eläinlääkintähuoltolain ja eläinsuojelulain mukaiset kunnan tehtävät.

Ympäristöterveydenhuollon jaoston jäsenet

Matti Kuittinen (kesk) pj, (varalla Kati Mukkala, kesk)
Tuula Parikka (kesk), (Tarmo Nuutinen, kesk)
Anne Härkin (kesk), (Veli-Matti Räty, kesk)
Eero Kärkkäinen (sd), (Irmeli Stenberg-Louko, sd)
Jenni Laasonen (kok), (Tommi Pesonen, kok)
Henry Määttä (ps) vpj, (Sanna Niiranen, ps)
Ninni Saarinen (vihr), (Anssi Turunen, vihr)

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.3.2020 alkaen etusivun linkki

Yhteystiedot_ympäristöterveydenhuollon jaosto

Ympäristöterveydenhuollon jaoston yhteystiedot

Jaoston puheenjohtaja
Matti Kuittinen
matti.kuittinen(at)luottamus.siunsote.fi

Jaoston esittelijänä toimii
ympäristöterveydenhuollon johtaja
Elina Felin
elina.felin(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 8221

somejako