Siun sote kuva

Yksilöasioiden jaosto

Aluehallitus valitsee toimikaudekseen yksilöasioiden jaoston, jossa on viisi (5) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluehallitus nimeää jaoston jäsenistä puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Jaoston jäseniksi voidaan valita muitakin kuin aluehallituksen jäseniä tai varajäseniä.

Yksilöasioiden jaosto ratkaisee aluehallituksen puolesta esimerkiksi seuraavat asiat: yksilöä koskevat sosiaali- ja terveydenhuollon päätökset siltä osin kuin ei ole toisin määrätty sekä asiat, joissa asianosainen on sosiaali- ja terveydenhuoltoa koskevassa asiassaan vaatinut muutosta viranhaltijan ja toimielimen tekemään päätökseen sekä vapautuksen myöntäminen hyvinvointialueelle tulevan asiakasmaksun, korvauksen tai saatavan suorittamisesta.

Yksilöasioiden jaoston jäsenet

Marjo Vallius-Hyttinen (kok) pj, (Matti Honkavaara, kok)
Kari Pennanen (kesk), (Marja-Liisa Räsänen, kesk)
Sirpa Piipponen (kesk), (Niklas Leinonen, kesk)
Eila Heinonen vpj (sd), (Juha Pakarinen, sd)
Joakim Kärkäs (sd), (Marjo Viitalahti, sd)

Yhteystiedot_yksilöasioiden jaosto

Yksilöasioiden jaoston yhteystiedot

Jaoston puheenjohtaja
 

Jaoston esittelijänä toimii
Hallintopäällikkö
Kaisa Tanskanen
kaisa.tanskanen(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 6605

somejako