Siun sote kuva

Johtoryhmä

Johtoryhmän tehtävänä on avustaa hyvinvointialuejohtajaa Siun soten toiminnan suunnittelussa, operatiivisessa johtamisessa ja toiminnan jatkuvassa parantamisessa strategisten tavoitteiden mukaisesti. Johtoryhmän päätöksistä vastaa hyvinvointialuejohtaja, ja johtoryhmän jäsenten tehtävänä on toteuttaa päätökset omilla toimialueillaan. Hyvinvointialuejohtaja nimeää johtoryhmän.

Johtoryhmän jäsenet:

Hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen
kirsi.leivonen@siunsote.fi
Puh. 013 330 8590

Toimialuejohtaja, terveys- ja sairaanhoitopalvelut Susanna Wilèn

susanna.wilen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4042

Toimialuejohtaja, ikäihmisten palvelut Eija Rieppo
eija.rieppo@siunsote.fi
Puh. 013 330 4510

vs. Toimialuejohtaja, perhe- ja sosiaalipalvelut Tuuli Ollila
tuuli.ollila@siunsote.fi
Puh. 013 330 5827

Pelastusjohtaja Markus Viitaniemi
markus.viitaniemi@pelastustoimi.fi
Puh. 013 330 9161

vt. Ympäristöterveydenhuollon johtaja Jaana Valkama
jaana.valkama@siunsote.fi
Puh. 013 330 8242

Talousjohtaja Ismo Rouvinen

ismo.rouvinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4506

Hallintojohtaja Ilkka Naukkarinen
ilkka.naukkarinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4503

somejako