Asiointi kuva

Vainajan tiedot

Vainajan tiedot ovat salassa pidettäviä. Vainajan terveyden- ja sairaanhoitoa koskevia tietoja voidaan luovuttaa henkilölle, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Tietoja voidaan antaa vain niiltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä näiden etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi esimerkiksi potilasvahinkoepäilyssä tai testamenttikiistassa.

Toimi näin

Voit tehdä hakemuksen sähköisen asiointipalvelun kautta tai Hakemus vainajan tietojen luovuttamisesta -lomakkeella ja postittaa täytetyn lomakkeen Siun soten kirjaamoon.

Hakemuksen käsittely

  • Asiakas tai hänen edustajansa tekee hakemuksen
  • Kirjaamo kirjaa hakemuksen ja toimittaa sen käsittelystä vastaavalle viranhaltijalle
  • Mikäli hakemukseen suostutaan, toimitetaan asiakirjat hakemuksen tekijälle
  • Mikäli hakemukseen ei voida suostua, toimitetaan hakemuksen tekijälle vastaus

 

Pyrimme käsittelemään tietopyynnöt yhden kuukauden kuluessa.

Tietojen säilyttäminen

Arkistolaitoksen päätöksen mukaisesti kuolleiden potilaiden paperilla olevat potilasasiakirjat hävitetään 12 vuotta potilaan kuoleman jälkeen. Pysyvästi säilytetään vain 18. ja 28. päivinä syntyneiden potilasasiakirjat.

Suomalaisten kuolintodistukset säilyttää Tilastokeskus. Tarkempaa tietoa kuolintodistusten hakemisesta ja luovutusperusteista löydät Tilastokeskuksen nettisivuilta.

Hakemuslinkki vainajan tietojen luovuttamisesta miunpalveluissa

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

somejako