PKKS ulkokuva

Vainajan näyttäminen ja hakeminen

Vainajan näyttäminen ja hakeminen

Läheisen menetyksen sattuessa on surunkin keskellä hoidettava erilaisia kuolemaan liittyviä käytännön asioita. Keskussairaalan taholta autamme ja tuemme näitä sinua näiden asioiden hoitamisessa.

Sairaalassa menehtynyt läheisesi voi olla jonkin aikaa osastolla. Omaiset ja läheiset voivat käydä katsomassa vainajaa osastolla tai sairaalan kappelissa. Voit sopia vainajan pukemiseen ja hakemiseen liittyvistä yksityiskohdista läheistäsi hoitaneen henkilöstön tai hautaustoimiston henkilökunnan kanssa.

Saattohetkeen tai -hartauteen voit pyytää mukaan sairaalapapin tai henkilön vainajan vakaumuksellisesta tai uskonnollisesta yhteisöstä.

Keskussairaalan vainajien säilytystilat ja kappeli sijaitsevat obduktio-osastolla. Osastolla tehdään myös lääketieteellisiä kuolemansyyn selvityksiä.

Hautauslupa

Vainajan luovutus ja hautaaminen on mahdollista hautausluvan kirjoittamisen jälkeen. Läheistäsi hoitanut lääkäri kirjoittaa hautausluvan, mikäli kuolemansyyn selvittämiseksi tehtäviin tutkimuksiin ei ole aihetta. Muussa tapauksessa hautauslupa kirjoitetaan näiden tutkimusten jälkeen.

Keskussairaalassa hautauslupa toimitetaan sairaalan obduktio-osastolle ja luovutetaan vainajaa noudettaessa omaiselle tai häntä edustavalle hautaustoimistolle. Tarvittaessa saatte kopion luvasta läheistänne hoitaneelta osastolta tai poliklinikalta. Jos hautauslupaa ei ole toimitettu suoraan obduktio-osastolle, pyydämme esittämään hautausluvan obduktion henkilökunnalle vainajaa haettaessa.

Toimi näin

Vainajan näyttämisessä ja hakemisessa toivomme, että sovit hakemisajasta ja näytöstä etukäteen obduktion lääkintävahtimestarin kanssa. Vainajan hakeminen obduktio-osastolta tapahtuu arkisin kello 11–14.30.

Virka-ajan ulkopuolella hakemisesta sovitaan sairaalan vahtimestareiden kanssa.

Vainajan omaisille, vainajan tiedot

Vainajan tiedot

Vainajan tiedot ovat salassa pidettäviä. Vainajaa koskevia tietoja voidaan luovuttaa vain niiltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä näiden etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi esimerkiksi potilasvahinkoepäilyssä tai testamenttikiistassa.

Täytä hakemus vainajan tietojen luovuttamisesta.pdf ja lähetä se sähköisesti Suomi.fi viestit -palvelussa tai postitse kuntayhtymän kirjaamoon.

Lue lisää vainajan tiedot -sivulta.

Yhteystiedot

Puhelinasiointi

Palvelupaikat

  • Pohjois-Karjalan keskussairaala
  • Tikkamäentie 16
  • 80210 Joensuu

  • Obduktio-osasto ja kappeli, G-siipi, K-kerros, arkisin klo 7–14.30. Sisäänkäynti ulkokautta Tikkarinteen puolelta. Asiointi vain ajanvarauksella.

somejako