Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan, jossa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluevaltuusto nimeää jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä sekä vaikuttamistoimielinten nimeämillä edustajilla.

Turvallisuuslautakunnan tehtävänä on toimia monijäsenisenä pelastusviranomaisena sekä valmistella ja toimeenpanna ne turvallisuutta, varautumista ja pelastustoimea koskevat asiat, jotka hallitus on määrännyt sen valmisteltavaksi ja toimeenpantaviksi. Näiden lisäksi turvallisuuslautakunnan tehtävänä on muun muassa vastata alueellisen riskinarvion yhteensovittamisesta sekä päättää pelastustoimen riskianalyysista ja valmistella esitys pelastustoimen palvelutasopäätöksestä hyvinvointialueen aluehallitukselle ja edelleen aluevaltuustolle.

Lautakunnan kokousaikataulu vuonna 2024

15.2., 18.4., 23.5.
22.8., 19.9., 17.10., 14.11.

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan jäsenet

Niko Keronen (ps) puheenjohtaja, (Susanna Saaristo (ps)
Mirja Karhinen (kesk) vpj, (Martti Surakka, kesk)
Marjukka Varonen (kesk), (Harri Asikainen, kesk)
Hannes Rossi (kesk), (Niina Pekkanen, kesk)
Ilkka Hiltunen (kesk), (Eine Pitkänen, kesk)
Minna Ruokolainen (vas), (Asko Reittu, vas)
Anu Honkanen (sd), (Nils Lindell, sd)
Matti Pesonen (sd), (Emilia Kangaskolkka, sd)
Juha Kontturi (sd), (Riitta Kuronen, sd)
Juha Kosonen (kok), (Henna Piironen, kok)
Laura Tiittanen (kok), (Matti Vihma, kok)

Kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä sekä vaikuttamistoimielinten nimeämillä edustajilla:

Eeva-Liisa Auvinen, aluehallitus
Eemeli Onatsu (Jimi Jeskanen), nuorisovaltuusto
Teuvo Karjalainen (Tuula Laeslehto), vanhusneuvosto
Tanja pesonen (Risto Savolainen), vammaisneuvosto
Juha Ryynänen (Sini Rantaeskola), lapsi- ja perheasiainneuvosto

Hyvinvointialueen sivut linkki pääsivulle

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunta yhteystiedot

Turvallisuuden ja varautumisen lautakunnan yhteystiedot

Lautakunnan puheenjohtaja
Niko Keronen
niko.keronen(at)luottamus.siunsote.fi

Lautakunnan esittelijänä toimii
pelastusjohtaja
Markus Viitaniemi
markus.viitaniemi(at)pkpelastuslaitos.fi
Puh. 013 330 9161

somejako