Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Tulevaisuuslautakunta

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen tulevaisuuslautakunnan, jossa on yksitoista (11) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Aluevaltuusto nimeää jäsenistä lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, joiden tulee olla valtuutettuja. Lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä sekä vaikuttamistoimielinten nimeämillä edustajilla.

Lautakunnan keskeisiä tehtäviä ovat strategian ja palvelustrategian valmisteluun osallistuminen ja siihen liittyen talouden ja toiminnan ennakointi, palvelujen ja niiden kustannusten seuranta, palveluverkon arvioinnista ja muutosesityksistä vastaaminen, digitaalisten palvelujen kehityksen seuranta ja toimintaympäristön muutosten seuranta. Tulevaisuuslautakunta vastaa tutkimus- ja kehittämistoiminnasta.

Tulevaisuuslautakunnan jäsenet

Sinikka Musikka (kesk) puheenjohtaja, (Mikko Miettinen, kesk)
Pekka Puustinen (kesk), (Lahja-Elina Vatanen, kesk)
Auvo Gustafsson (kesk), (Milla Martikainen, kesk)
Anna-Helena Kosela (kesk), (Jarkko Pirinen, kesk)
Maija Kuivalainen (vas), (Juha Piitulainen, vas)
Matti Mäntynen (sd) vpj, (Kirsi Nousiainen, sd)
Mervi Holopainen (sd), (Toivo Rissanen, sd)
Tarja Kärkkäinen (sd), (Pekka Ollilainen, sd)
Asseri Kinnunen (ps), (Marjatta Räty, ps)
Pekka Nuutinen (kok), (Maarit Pippola, kok)
Aulikki Sihvonen, kok (Antti Väkevä, kok)

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Tulevaisuuslautakunnan yhteystiedot

Tulevaisuuslautakunnan yhteystiedot

Lautakunnan puheenjohtaja
Sinikka Musikka
sinikka.musikka(at)luottamus.siunsote.fi
 

Lautakunnan esittelijänä toimii
strategiajohtaja Ilkka Pirskanen
ilkka.pirskane(at)siunsote.fi
puh. 013 330 4500

somejako