Asiointi kuva

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Suosittelemme sähköisen laskun käyttöönottoa! Sähköinen lasku tulee varmasti perille. Se on ajasta ja paikasta riippumaton, vastuullinen valinta taloudellisuuden ja ympäristöystävällisyyden vuoksi. Sähköinen lasku vähentää kotiin kertyvän paperin määrää.​​​​​​

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yleisimmistä terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 lukien -tiedostosta (pdf) 

Etäpalvelu/etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin.

Terveyskeskusmaksut

 • Lääkärin vastaanotto 23,00 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksuton veteraanitunnuksella ja alle 18-vuotiaille
 • Terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanotto on maksuton 
   
 • Sarjahoito 12,80 €/hoitokerta enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksuton alle 18-vuotiaille.
 • Terapiat 12,80 €/hoitokerta (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia, jalkojenhoito/jalkaterapia, neuropsykologinen kuntoutus). Maksuton alle 18-vuotiaille.
 • Mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut ovat maksuttomia (mikäli vastaanoton syynä on mielenterveyteen liittyvä vaiva, mutta maksu peritään mikäli samalla vastaanottokäynnillä tai etävastaanotolla hoidetaan myös muita, fyysiseen terveyteen liittyviä vaivoja). Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista voidaan periä 56,70 € myös maksuttomista palveluista, joten varatun ajan peruuttaminen on tärkeää, ellei pääse varatulle ajalle.

Erikoissairaanhoidon maksut

 • Poliklinikkamaksu 46,00 €. Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana. Maksua ei myöskään peritä alle 18-vuotiailta, psykiatrian poliklinikkakäynneistä eikä sotaveteraaneilta.
 • Potilaan käydessä useammilla poliklinikoilla saman päivän aikana, laskutetaan jokainen poliklinikkakäynti erikseen, jos käynnit eivät johdu saman sairauden hoidosta.
 • Yhteispäivystyksen käynnit, poliklinikkamaksu 46,00 €. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä alle 18-vuotiailta.

 • Etävastaanotosta (puhelimitse tai videovälitteisesti internetyhteyden kautta) peritään sama maksu kuin vastaanotosta poliklinikalla  46,00 €.

 • Päiväkirurginen maksu 150,80 €
 • Sarjahoitomaksu 12,80 €/hoitokerta, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
 • Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa 54,60 €
 • Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 25,10 €
 • Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen psykiatrinen hoito 25,10 €
 • Kuntoutushoitopäivä 18,80 €
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 25,10 €
 • Vuodeosastolla yöpyvä omainen 21,60 €
 • Erikoissairaanhoitona järjestetty kotisairaalahoito:
  Hoitajan kotikäynti 46,00 € tai sarjahoitomaksu kappaleen 2.4.5 mukaisesti, mikäli sarjahoidon edellytykset täyttyvät
  Lääkärin kotikäynti 46,00 €
 • Erikoissairaanhoidon palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan polikliiniset vastaanotot:
  Hoitajavastaanottokäynti 46,00 €/käynti tai sarjahoitomaksu kappaleen 2.4.5 mukaisesti, mikäli sarjahoidon edellytykset täyttyvät ja
  poliklinikalla tapahtuvalta lääkärivastaanotolta poliklinikkamaksu 46,00 €/käynti.

 • Poliklinikkavastaanotot alle 18-vuotiaille ovat maksuttomia.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut

 • Suuhygienistin vastaanotto 11,30 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Hammaslääkärin vastaanotto 14,60 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Erikoishammaslääkärin vastaanotto 21,50 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta peritään 46,00 € tai 150,80 € erityistapauksissa

Esimerkkejä hammaslääkärikäynnin kokonaishinnoista:

 • Tavanomainensuuhygienistin vastaanottokäynti:
  Käyntimaksu 11,30€ + parodontologinen hoito 41,80€: kokonaishinta 53,10€
 • Tavanomainen hammaslääkärin tutkimuskäynti:
  Käyntimaksu 14,60€ + rtg-kuva 9,40€ x2 + suun perustutkimus 21,10€: kokonaishinta 54,50€
 • Tavanomainen hammaslääkärin hoitokäynti:
  Käyntimaksu 14,60€ + puudutus 9,40€ + hampaan kahden pinnan paikkaus 41,80€: kokonaishinta 65,80€,
 • Käyntimaksu 14,60€ + puudutus 9,40€ + hampaan poisto 21,10€ (tai vaativa hampaan poisto ilman leikkausta 41,80€): kokonaishinta 45,10€ (vaativa 65,80€)

Laitoshoidon maksut

 • Lyhytaikainen laitoshoito 54,60 €/hoitopäivä, maksukaton täyttymisen jälkeen 25,10 €/hoitopäivä
 • Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tulosidonnainen maksu.

Lääkärintodistukset

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneiltä peritään 56,70 € seuraavista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista

 • terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoaika
 • erikoissairaanhoidon avohoidon, myös päiväkirurgian, vastaanottoaika
 • kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaika
   
 • sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelu

 • Maksu peritään myös muista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista, vaikka palvelu olisi muutoin maksuton (esim. terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanottokäynnit)

 • Maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

somejako