Asiointi kuva

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yleisimmistä terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2023 lukien -tiedostosta (pdf) 

Etäpalvelu/etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin.

Terveyskeskusmaksut

 • Lääkärin vastaanotto 20,90 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksuton veteraanitunnuksella ja alle 18-vuotiaille
 • Terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanotto on maksuton 
   
 • Sarjahoito 11,60 €/hoitokerta enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksuton alle 18-vuotiaille.
 • Terapiat 11,60 €/hoitokerta (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia, jalkojenhoito/jalkaterapia, neuropsykologinen kuntoutus). Maksuton alle 18-vuotiaille.
   
 • Mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut ovat maksuttomia (kun käynnin pääasiallinen syy mielenterveyteen liittyvä vaiva). Käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista voidaan periä 51,50 € myös maksuttomista palveluista, joten varatun ajan peruuttaminen on tärkeää, ellei pääse varatulle ajalle.

Erikoissairaanhoidon maksut

 • Poliklinikkamaksu 41,80 €. Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana. Maksua ei myöskään peritä alle 18-vuotiailta, psykiatrian poliklinikkakäynneistä eikä sotaveteraaneilta.
 • Potilaan käydessä useammilla poliklinikoilla saman päivän aikana, laskutetaan jokainen poliklinikkakäynti erikseen, jos käynnit eivät johdu saman sairauden hoidosta.
 • Yhteispäivystyksen käynnit, poliklinikkamaksu 41,80 €. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä alle 18-vuotiailta.

 • Etävastaanotosta (puhelimitse tai videovälitteisesti internetyhteyden kautta) peritään sama maksu kuin vastaanotosta poliklinikalla (41,80 €).

 • Päiväkirurgisen tai lyhytjälkihoitoisen kirurgian maksu 136,90 €
 • Sarjahoitomaksu 11,60 €/hoitokerta, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
 • Hoitopäivämaksu lyhytaikaisessa laitoshoidossa 49,60 €
 • Hoitopäivämaksu maksukaton ylittymisen jälkeen 22,80 €
 • Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen psykiatrinen hoito 22,80 €
 • Kuntoutushoitopäivä 17,10 €
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,80 €
 • Vuodeosastolla yöpyvä omainen 20,30 €
 • Erikoissairaanhoitona järjestetty kotisairaalahoito:
  Hoitajan kotikäynti 41,80 € tai sarjahoitomaksu kappaleen 2.4.5 mukaisesti, mikäli sarjahoidon edellytykset täyttyvät
  Lääkärin kotikäynti 41,80 €
   
 • Erikoissairaanhoidon palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan polikliiniset vastaanotot:
  Hoitajavastaanottokäynti 41,80 €/käynti tai sarjahoitomaksu kappaleen 2.4.5 mukaisesti, mikäli sarjahoidon edellytykset täyttyvät ja
  poliklinikalla tapahtuvalta lääkärivastaanotolta poliklinikkamaksu 41,80 €/käynti.

 • Poliklinikkavastaanotot alle 18-vuotiaille ovat maksuttomia.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut

 • Suuhygienistin vastaanotto 10,30 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Hammaslääkärin vastaanotto 13,30 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Erikoishammaslääkärin vastaanotto 19,50 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta peritään 41,80 € tai 136,90 € erityistapauksissa

Laitoshoidon maksut

 • Lyhytaikainen laitoshoito 49,60 €/hoitopäivä (maksukaton täyttymisen jälkeen 22,80 €/hoitopäivä)
 • Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tulosidonnainen maksu.

Lääkärintodistukset

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneiltä peritään 51,50 € seuraavista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista

 • terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoaika
 • erikoissairaanhoidon avohoidon, myös päiväkirurgian, vastaanottoaika
 • kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaika
   
 • sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelu

 • Maksu peritään myös muista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista, vaikka palvelu olisi muutoin maksuton (esim. terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanottokäynnit)

 • Maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

Yhteistiedot - asiakasmaksut

Yhteystiedot

Asiakasmaksupalvelu
puh. 013 330 9030
ma klo 9-14 ja ti-pe klo 9-12

(HUOM! Erikoissairaanhoidon puhelinpalvelu 1.7.2023 alkaen ma klo 9-11, ti-pe klo 9-10)

Voit jättää laskuasi koskevan tiedustelun myös sähköpostitse osoitteeseen potilastoimisto@siunsote.fi.

somejako