Asiointi kuva

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yleisimmistä terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -tiedostosta (pdf).

Terveyskeskusmaksut

 • Lääkärin vastaanotto 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksuton veteraanitunnuksella ja alle 18-vuotiaille
 • Terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanotto 11,40 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksuton veteraanitunnuksella, alle 18-vuotiaille ja työttömille (todistus työnhaun voimassaolosta esitettävä vastaanotolla)
 • Sarjahoito 11,40 €/hoitokerta enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa
 • Yksilökohtainen fysio- tai toimintaterapia 11,40 €/hoitokerta 

Erikoissairaanhoidon maksut

 • Poliklinikkamaksu 41,20 €. Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana. Maksua ei peritä psykiatrian poliklinikkakäynneistä, eikä sotaveteraaneilta.
 • Yhteispäivystyksen käynnit, poliklinikkamaksu 41,20 €. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä alle 18-vuotiailta.
 • Päiväkirurgisen tai lyhytjälkihoitoisen kirurgian maksu 135,10 €
 • Sarjahoitomaksu 11,40 €/hoitokerta, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
 • Hoitopäivämaksu 48,90 €
 • Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €
 • Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen psykiatrinen hoito 22,50 €
 • Kuntoutushoitopäivä 16,90 €
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €
 • Vuodeosastolla yöpyvä omainen 20,00 €
 • ​Kotisairaalan ja palliatiivisen poliklinikan maksut:

  13,50 € /hoitajan kotikäynti, kuitenkin enintään 30 € päivässä hoitajan kotikäynneiltä.
  18,90 €/lääkärin kotikäynti.
  11,40 €/käynti hoitajakäynnit kotisairaalan toimistolla tai palliatiivisella poliklinikalla. Peritään enintään kolme kertaa kalenterivuoden aikana.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut

 • Suuhygienistin vastaanotto 10,20 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Hammaslääkärin vastaanotto 13,10 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Erikoishammaslääkärin vastaanotto 19,20 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta peritään 41,20 € tai 135,10 € erityistapauksissa

Laitoshoidon maksut

 • Lyhytaikainen laitoshoito 48,90 €/hoitopäivä (maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €/hoitopäivä)
 • Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tulosidonnainen maksu.

Lääkärintodistukset

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

15 vuotta täyttäneiltä peritään 50,80 € seuraavista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista

 • terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoaika
 • erikoissairaanhoidon avohoidon, myös päiväkirurgian, vastaanottoaika
 • kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaika.

Maksua ei peritä psykiatrian vastaanottojen eikä mielenterveyskeskuksen käyttämättä
jätetyistä ajanvarauksista. Maksua ei myöskään peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

somejako