Asiointi kuva

Terveydenhuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä yleisimmistä terveydenhuollon asiakasmaksuista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki muuttui 1.7.2021 alkaen paitsi maksukattoa koskevat muutokset astuvat voimaan 1.1.2022.  

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen -tiedostosta (pdf)  (HUOM! voimassa 31.12.2021 saakka).

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien -tiedostosta (pdf) 

Asiakasmaksulain 1.7.2021 voimaan tulleiden muutosten myötä mm. hoitajavastaanotot perusterveydenhuollossa muuttuivat kaiken ikäisille maksuttomiksi ja poliklinikalla alaikäiselle annettava tutkimus ja hoito muuttui myös maksuttomaksi.

Yksilökohtaisen fysioterapian lisäksi myös muut terapiat kuten toiminta-, ravitsemus-, jalka- ja puheterapiat sekä neuropsykologinen kuntoutus muuttuivat maksullisiksi yli 18-vuotiaille.

Lisäksi käyttämättä ja perumatta jätetystä palvelusta perittävän maksun soveltamisala laajeni siten, että maksun voi periä kaikista terveydenhuollon vastaanottopalveluista sekä sosiaali- tai terveydenhuollon lyhytaikaisista hoito- tai asumispalvelupaikoista, jos asiakas ilman hyväksyttävää syytä ja aikaa tai paikkaa perumatta on jäänyt saapumatta palvelun piiriin. Tämä ns. ”sakkomaksu” peritään jatkossa vain 18 vuotta täyttäneiltä.

Terveyskeskusmaksut

Huomioithan, että alla olevat maksut ovat voimassa 31.12.2021 asti ja yllä olevasta linkistä näet maksut 1.1.2022 lukien

 • Lääkärin vastaanotto 20,60 € kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuodessa. Maksuton veteraanitunnuksella ja alle 18-vuotiaille
 • Terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanotto on maksuton 
   
 • Sarjahoito 11,40 €/hoitokerta enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksuton alle 18-vuotiaille.
 • Terapiat 11,40 €/hoitokerta (fysioterapia, toimintaterapia, puheterapia, ravitsemusterapia, jalkojenhoito/jalkaterapia, neuropsykologinen kuntoutus). Maksuton alle 18-vuotiaille.
   
 • Mielenterveystyöhön liittyvät avosairaanhoidon palvelut ovat maksuttomia (kun käynnin pääasiallinen syy mielenterveyteen liittyvä vaiva)

Erikoissairaanhoidon maksut

 • Poliklinikkamaksu 41,20 €. Poliklinikkamaksua ei peritä, jos potilas jää poliklinikkakäynniltä vuodeosastolle saman päivän aikana. Maksua ei peritä psykiatrian poliklinikkakäynneistä, eikä sotaveteraaneilta.
 • Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.

 • Yhteispäivystyksen käynnit, poliklinikkamaksu 41,20 €. Maksua ei peritä sotaveteraaneilta eikä alle 18-vuotiailta.

 • Päiväkirurgisen tai lyhytjälkihoitoisen kirurgian maksu 135,10 €
 • Sarjahoitomaksu 11,40 €/hoitokerta, enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa. Maksua ei peritä alle 18-vuotiailta.
 • Hoitopäivämaksu 48,90 €
 • Hoitopäivämaksu maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €
 • Hoitopäivämaksu, lyhytaikainen psykiatrinen hoito 22,50 €
 • Kuntoutushoitopäivä 16,90 €
 • Päivä- ja yöhoidon maksu 22,50 €
 • Vuodeosastolla yöpyvä omainen 20,00 €
 • Erikoissairaanhoitona järjestetty kotisairaalahoito::

  13,50 € /hoitajan kotikäynti, kuitenkin enintään 30 € päivässä hoitajan kotikäynneiltä.
  18,90 €/lääkärin kotikäynti.

 • Erikoissairaanhoidon palliatiivisen poliklinikan ja kotisairaalan polikliiniset vastaanotot:
  11,40 €/käynti hoitajakäynnit enintään kolmelta käynniltä kalenterivuodessa ja poliklinikalla tapahtuvalta lääkärivastaanotolta poliklinikkamaksu 41,20 €/käynti.

 • Poliklinikkavastaanotot alle 18-vuotiaille ovat maksuttomia.

Suun terveydenhuollon asiakasmaksut, perusmaksut

 • Suuhygienistin vastaanotto 10,20 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Hammaslääkärin vastaanotto 13,10 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Erikoishammaslääkärin vastaanotto 19,20 € (alle 18-vuotiaille maksuton)
 • Terveyskeskuksessa annetusta suun ja leukojen erikoissairaanhoidosta peritään 41,20 € tai 135,10 € erityistapauksissa

Laitoshoidon maksut

 • Lyhytaikainen laitoshoito 48,90 €/hoitopäivä (maksukaton täyttymisen jälkeen 22,50 €/hoitopäivä)
 • Pitkäaikaisesta laitoshoidosta peritään tulosidonnainen maksu.

Lääkärintodistukset

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneiltä peritään 50,80 € seuraavista käyttämättä ja peruuttamatta jätetyistä palveluista

 • terveyskeskuslääkärin vastaanottoaika
 • suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoaika
 • erikoissairaanhoidon avohoidon, myös päiväkirurgian, vastaanottoaika
 • kalliin kuvantamistutkimuksen vastaanottoaika
   
 • sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelu

 • Maksu peritään myös muista ennalta peruuttamattomista terveydenhuollon palveluista, vaikka palvelu olisi muutoin maksuton (esim. terveysaseman vastaanoton hoitajan vastaanottokäynnit)

 • Maksua ei peritä psykiatrian vastaanottojen eikä mielenterveyskeskuksen käyttämättä jätetyistä ajanvarauksista.

 • Maksua ei myöskään peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

somejako