Siun sote kuva

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnassa on kahdeksan (8) jäsentä, joista aluevaltuusto valitsee lautakunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kuusi muuta jäsentä. Jokaisella jäsenellä on henkilökohtainen varajäsen. Puheenjohtajan ja varapuheenjohtajien tulee olla valtuutettuja.

Tarkastuslautakunnan keskeisimpiä tehtäviä on arvioida, ovatko aluevaltuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet hyvinvointialueella toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Se myös arvioi talouden tasapainotuksen toteutumista.

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Kari Kulmala (kok) puheenjohtaja, (Maija Törmänen, kok)
Tarja Hyykky (kesk) varapuheenjohtaja, (Tuomo Mustonen, kesk)
Leo Ryynänen (kd), (Jasmin Pyöriäinen)
Päivi Armila (vas), (Petteri Tahvanainen, vas)
Marko Jönhede (vihr), (Mira Pesonen, vihr)
Ari Tielinen (sd), (Anneli Kainulainen, sd)
Sari Huovinen (liik), (Mika Nevalainen, liik)
Heidi Wilska (ps), (Timo Kinnunen, ps)

 

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

yhteystiedot_tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunnan yhteystiedot

Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja
Kari Kulmala
kari.kulmala(at)luottamus.siunsote.fi
 

Tarkastuslautakunnan esittelijänä toimii
tarkastuspäällikkö
Pia Sorsa
pia.sorsa(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 4763

somejako