Asiointi kuva

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä sosiaalihuollon asiakasmaksuista, kuten asumispalvelujen ja kotihoidon maksuista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki muuttui 1.7.2021 alkaen paitsi maksukattoa koskevat muutokset astuvat voimaan 1.1.2022. 

Laki sisältää jatkossa myös pitkäaikaisen sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut. Palveluasumisen maksuissa sovelletaan jatkossa kahdenlaisia maksuperusteita: ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (ns. tehostetussa palveluasumisessa) maksut puolestaan määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen -tiedostosta (pdf). 

Voit arvioida asiakasmaksusi asiakasmaksulaskurilla (miunpalvelut.fi). Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös. Asiakasmaksulaskuri on käytössä muun muassa asumispalveluissa, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja perhehoidon palveluissa. 

Säännöllinen kotihoito tai kotisairaanhoito 

Perittävä maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.  1.7.2021 alkaen lainsäädännön mahdollistamat enimmäismaksut palvelusta määräytyvät entistä tarkemmin tuntien mukaan. Kuukausimaksutaulukkoon tulleiden muutosten lisäksi jonkin verran muutoksia tuli myös maksua määrättäessä huomioon otettaviin tuloihin ja tuloista tehtäviin vähennyksiin. Maksun määräytymisestä tarkemmin  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen -tiedostosta (pdf) kohdassa 4.10.-4.10.3.

Pitkäaikainen asumispalvelu (sosiaalihuoltolain mukainen, ei ympärivuorokautinen)

Perittävä maksu määräytyy 1.7.2021 alkaen yhdenmukaisin perustein säännöllisen kotihoidon maksujen kanssa eli palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.  Maksun määräytymisestä tarkemmin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen -tiedostosta (pdf) kohdassa 4.10.-4.10.3. 

Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua.

 

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito (sosiaali- tai terveydenhuoltolain nojalla järjestetty)

Perittävä maksu määräytyy asiakkaan (sekä mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset.  Asiakkaan omaan käyttöön jää 1.7.2021 alkaen käyttövaraksi vähintään 164 €/kk.

Maksun määräytymisestä tarkemmin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen -tiedostosta (pdf) kohdassa 5.

Tilapäinen kotihoito

 • Lääkärin kotikäynti 18,90 €/käynti
 • Muun henkilön, esimerkiksi hoitajan kotikäynti 12,00 €/käynti

Tukipalvelut

 • Kotiin kuljetettu ateria 7,70 €/ateria
 • Palvelukeskusateriat, tuetun asumisen, palveluasumisen ja ryhmäkotiasumisen ateriat: 
  Kaikki päivän ateriat/päivä 15,50 €, lounas + jälkiruoka 6,20 €, kevyt ateria tai päivällinen 4,80 €, välipala (kahvi ja kahvileipä) 2,10 €, aamupala tai iltapala / kpl 2,70  €

Turvapalvelupakettien maksut dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen -tiedostosta (pdf) kohdassa 4.3.2.

Muut palvelut

 • Lyhytaikainen asumispalvelu 32,40 €/vrk
 • Lyhytaikainen perhehoito 32,40 €/vrk
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,40 €/vrk

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

1.7.2021 alkaen: 18 vuotta täyttäneiltä peritään 50,80 € käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta

 • sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelu 1.7.2021 alkaen
 • maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

Yhteistiedot - asiakasmaksut

Yhteystiedot

Asiakasmaksupalvelu
puh. 013 330 9030
ma klo 8-15 ja ti-pe klo 9-14

Asiakasmaksulaskurit

Asiakasmaksulaskurit

Voit arvioida asiakasmaksusi asiakasmaksulaskurilla Miunpalveluissa. Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös.

Asiakasmaksulaskuri on käytössä muun muassa asumispalveluissa, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja perhehoidon palveluissa.

somejako