Asiointi kuva

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä sosiaalihuollon asiakasmaksuista, kuten asumispalvelujen ja kotihoidon maksuista.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut -tiedostosta (pdf)

Pitkäaikainen perhehoito 

Asiakasmaksuna peritään enintään 85 % hoidossa olevan nettokuukausituloista. Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön lakisääteinen vähimmäiskäyttövara 110,00 €/kk.

Säännöllinen kotihoito tai kotisairaanhoito 

Perittävä maksu määräytyy tulojen, palvelun määrän ja perheen koon mukaan, kuukausimaksutaulukko on dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 24.

Sosiaalihuoltolain mukaiset asumispalvelut 

Asiakasmaksuna peritään tulorajan ylittävältä osalta seuraava prosenttiosuus säännöllisistä bruttotuloista:

 • tuettu asuminen asumispalveluyksikössä 22 %
 • palveluasuminen (2-vuorohoiva, ei ympärivuorokautinen) 35 %
 • tehostettu ympärivuorokautinen palveluasuminen 85 % asiakkaan nettotuloista, tai 42,5 % asiakkaan ja puolison yhteenlasketuista nettotuloista. Vähennyksinä nettotuloista huomioidaan vuokra, edunvalvontapalkkio ja lääkekustannukset.

Asiakkaalle tulee jäädä käyttöön vähimmäiskäyttövara 150,00 €/kk.

Tilapäinen kotihoito

 • Lääkärin kotikäynti 18,90 €/käynti
 • Muun henkilön, esimerkiksi hoitajan kotikäynti 12,00 €/käynti

Tukipalvelut

 • Kotiin kuljetettu ateria 7,70 €/ateria
 • Palvelukeskusateriat: Kaikki päivän ateriat/päivä 15,50 €, lounas + jälkiruoka 6,20 €, kevyt ateria tai päivällinen 4,80 €, välipala (kahvi ja kahvileipä) 2,10 €, aamupala tai iltapala / kpl 2,70  €
 • Turvapalvelupakettien maksut dokumentin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut sivulla 22-24

Muut palvelut

 • Tilapäinen asumispalvelu 32,40 €/vrk
 • Tilapäinen perhehoito 32,40 €/vrk
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,40 €/vrk

somejako