Asiointi kuva

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä sosiaalihuollon asiakasmaksuista, kuten asumispalvelujen ja kotihoidon maksuista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki sisältää myös pitkäaikaisen sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut. Palveluasumisen maksuissa sovelletaan kahdenlaisia maksuperusteita: ns. tavallisessa palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa (ns. tehostetussa palveluasumisessa) maksut puolestaan määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Katso tarkemmat tiedot maksuista ja niiden määräytymisestä  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien -tiedostosta (pdf) 

Voit arvioida asiakasmaksusi asiakasmaksulaskurilla (miunpalvelut.fi). Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös. Asiakasmaksulaskuri on käytössä muun muassa asumispalveluissa, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja perhehoidon palveluissa. 

Lakisääteisten käyttövara- ja tulorajakorotusten vuoksi kaikkien pitkäaikaishoidossa olevien asiakasmaksupäätökset ja tulosidonnaisten palvelusetelien arvopäätökset uusitaan Siun soten yhtymähallituksessa tehtyjen päätösten (28.9.2021 § 171 ja 20.12.2021 § 276) mukaisesti 1.1.2022 alkaen. Näistä syistä johtuen asiakkaan laskutusta korjataan 1.1.2022 alkaen sen jälkeen, kun uudet päätökset on tehty. 
Tulosidonnaisten asiakasmaksupäätösten ja palvelusetelien arvopäätösten tekemisessä on kuitenkin tällä hetkellä viivettä uusittavien päätösten suuren määrän vuoksi ja tästä syystä Siun sote laskuttaa asiakasta voimassa olevalla asiakasmaksupäätöksellä siihen saakka, kunnes uusi maksupäätös saadaan tehtyä. 
Huom! pitkäaikaisessa laitoshoidossa oleville asiakkaille aiemmin tehdyt päätökset eivät ole enää voimassa, joten laskutusta 1.1.2022 lukien ei voida tehdä ennen kuin uusi maksupäätös on tehty.
 

Säännöllinen kotihoito tai kotisairaanhoito 

Perittävä maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.  Lainsäädännön mahdollistamat enimmäismaksut palvelusta määräytyvät tuntien mukaan.  

Maksun määräytymisestä tarkemmin  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien -tiedostosta (pdf)  kohdassa 4.10-4.10.3.

Pitkäaikainen asumispalvelu (sosiaalihuoltolain mukainen, ei ympärivuorokautinen)

Perittävä maksu määräytyy yhdenmukaisin perustein säännöllisen kotihoidon maksujen kanssa eli palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.  

Maksun määräytymisestä tarkemmin  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien -tiedostosta (pdf)  kohdassa 4.10.-4.10.3.

Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua.

 

Pitkäaikainen tehostettu palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito (sosiaali- tai terveydenhuoltolain nojalla järjestetty)

Perittävä maksu määräytyy asiakkaan (sekä mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset.  Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaraksi vähintään 167 €/kk.

Maksun määräytymisestä tarkemmin  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien -tiedostosta (pdf)  kohdassa 5.

Tilapäinen kotihoito

 • Lääkärin kotikäynti 19,20 €/käynti
 • Muun henkilön, esimerkiksi hoitajan kotikäynti 12,20 €/käynti

Tukipalvelut

 • Kotiin kuljetettu ateria 7,70 €/ateria
 • Palvelukeskusateriat, tuetun asumisen, palveluasumisen ja ryhmäkotiasumisen ateriat: 
  Kaikki päivän ateriat/päivä 15,50 €, lounas + jälkiruoka 6,20 €, kevyt ateria tai päivällinen 4,80 €, välipala (kahvi ja kahvileipä) 2,10 €, aamupala tai iltapala / kpl 2,70 €

Turvapalvelupakettien maksut asiakirjan  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2022 lukien -tiedostosta (pdf)  kohdassa 4.3.2.

Muut palvelut

 • Lyhytaikainen asumispalvelu 32,80 €/vrk
 • Lyhytaikainen perhehoito 32,80 €/vrk
 • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 11,60 €/vrk

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneiltä peritään 51,50 € käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta

 • sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelu 
 • maksua ei peritä vammaispalvelujen ja erityishuollon palvelujen tilapäisessä asumisessa, laitoshoidossa ja perhehoidossa käyttämättä jätetyistä jaksoista
 • maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

Yhteistiedot - asiakasmaksut

Yhteystiedot

Asiakasmaksupalvelu
puh. 013 330 9030
ma klo 9-14 ja ti-pe klo 9-12

Asiakasmaksulaskurit

Asiakasmaksulaskurit

Voit arvioida asiakasmaksusi asiakasmaksulaskurilla Miunpalveluissa. Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös.

Asiakasmaksulaskuri on käytössä muun muassa asumispalveluissa, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja perhehoidon palveluissa.

somejako