Asiointi kuva

Sosiaalihuollon asiakasmaksut

Tälle sivulle on koottu esimerkkejä sosiaalihuollon asiakasmaksuista, kuten asumispalvelujen ja kotihoidon maksuista.

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulaki sisältää myös pitkäaikaisen sosiaalihuoltolain nojalla järjestettyjen asumispalvelujen maksut. Palveluasumisen maksuissa sovelletaan kahdenlaisia maksuperusteita: ns. yhteisöllisessä palveluasumisessa maksut määräytyvät kuten jatkuvan ja säännöllisen kotiin annettavan palvelun maksuissa, ympärivuorokautisessa palveluasumisessa maksut puolestaan määräytyvät pitkälti samalla tavalla kuin pitkäaikaisessa laitoshoidossa tai pitkäaikaisessa perhehoidossa.

Katso tarkemmat tiedot vuoden 2024 maksuista ja niiden määräytymisestä Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 lukien -tiedostosta (pdf)

 

Voit arvioida asiakasmaksusi asiakasmaksulaskurilla (miunpalvelut.fi). Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös. Asiakasmaksulaskuri on käytössä muun muassa asumispalveluissa, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja perhehoidon palveluissa.

 

Säännöllinen kotihoito tai kotisairaanhoito 

Perittävä maksu määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn (bruttotulojen) ja perheen koon mukaan.  Lainsäädännön mahdollistamat enimmäismaksut palvelusta määräytyvät tuntien mukaan.  

Maksun määräytymisestä tarkemmin Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 lukien -tiedostosta (pdf)  kohdassa 4.11-4.11.3.

Pitkäaikainen yhteisöllinen asuminen (sosiaalihuoltolain mukainen, ei ympärivuorokautinen)

Perittävä maksu määräytyy yhdenmukaisin perustein säännöllisen kotihoidon maksujen kanssa eli palvelupäätökseen kirjattujen asiakkaan tarpeen mukaisten palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.  

Maksun määräytymisestä tarkemmin  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 lukien -tiedostosta (pdf)  kohdassa 4.11.-4.11.3.

Tuetusta asumisesta voidaan periä maksu samoin perustein, mikäli palveluun kuuluu jatkuvasti ja säännöllisesti annettavaa kotipalvelua taikka muuta hoivaa ja huolenpitoa. Tuettuun asumiseen sisältyvästä tuesta ja ohjauksesta ei peritä maksua.

 

Pitkäaikainen ympärivuorokautinen palveluasuminen ja pitkäaikainen perhehoito (sosiaali- tai terveydenhuoltolain nojalla järjestetty)

Perittävä maksu määräytyy asiakkaan (sekä mahdollisen puolison) nettokuukausitulojen mukaan. Maksu saa olla enintään 85 % asiakkaan nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset. Tietyin edellytyksin maksu voi määräytyä myös puolisojen yhteenlaskettujen tulojen mukaan. Puolisoilla maksu saa olla enintään 42,5 % puolisojen yhteenlasketuista nettokuukausituloista, joista on ensin tehty laissa säädetyt vähennykset.  Asiakkaan omaan käyttöön jää käyttövaraksi vähintään 182 €/kk.

Maksun määräytymisestä tarkemmin  Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 lukien -tiedostosta (pdf)   kohdassa 5.

Tilapäinen kotihoito

  • Lääkärin kotikäynti 21,10 €/ käynti

  • Muun henkilön, esimerkiksi hoitajan kotikäynti 13,40 €/ käynti

Tukipalvelut

  • Kotiin kuljetettu ateria 9,70 €/ ateria
  • Palvelukeskusateriat, tuetun asumisen, palveluasumisen ja ryhmäkotiasumisen ateriat: 

Kaikki päivän ateriat/päivä 19,55 €/päivä, lounas + jälkiruoka 7,80 €, kevyt ateria tai päivällinen 6,05 €, välipala 2,65 €, aamupala tai iltapala/kpl 3,40 €/kpl

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut 1.1.2024 lukien -tiedostosta (pdf)  kohdassa 4.3.2.

Muut palvelut

  • Lyhytaikainen yhteisöllinen asuminen 36,80 €/vrk
  • Lyhytaikainen ympärivuorokautinen asuminen 39,80 €/vrk
  • Lyhytaikainen perhehoito 34,90 €/vrk
  • Omaishoitajan vapaan aikainen hoito 12,80 €/vrk

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu

18 vuotta täyttäneiltä peritään 56,70 € käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta

  • sosiaali- ja terveydenhuollon lyhytaikainen hoito- tai asumispalvelu 
  • maksua ei peritä silloin, kun peruuttamatta jättämiselle on hyväksyttävä syy.

Yhteistiedot - asiakasmaksut

Yhteystiedot

Asiakasmaksupalvelu
puh. 013 330 9030
ma klo 9-14 ja ti-pe klo 9-12

 

Asiakasmaksulaskurit

Asiakasmaksulaskurit

Voit arvioida asiakasmaksusi asiakasmaksulaskurilla Miunpalveluissa. Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös.

Asiakasmaksulaskuri on käytössä muun muassa asumispalveluissa, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja perhehoidon palveluissa.

somejako