Siun sote kuva

Yhteystiedot Toimialueet hallinto

Siun soten organisaatio jakautuu kolmeen toimialueeseen: terveys- ja sairaanhoitopalvelut, ikäihmisten palvelut sekä perhe- ja sosiaalipalvelut.

Yhteystiedot perhe- ja sosiaalipalvelut

Toimialueen hallinto

Toimialuejohtaja Leena Korhonen, p. 013 330 5768
Johdon sihteeri Kaija Pietarinen, p. 013 330 9501

Hallintopäällikkö Kaisa Tanskanen, p. 013 330 6605 (yksilöasioiden jaosto)
Valvonta-asiat: palvelupäällikkö Arja Pöntinen-Heinonen, p. 013 330 6016
Kehittämispäällikkö Leena Virratvuori, p. 013 330 4234

Alueiden hallinto

Katso Siun soten aluejako sivulta siunsote.fi/organisaatio
Palvelujohtaja, pohjoinen alue Erja Nevalainen, p. 013 330 5450
Palvelujohtaja, läntinen alue Mervi Paddar, p. 013 3305333
Palvelujohtaja, eteläinen alue Helena Majoinen, p. 013 330 5242
Palvelujohtaja, keskinen alue Tuuli Ollila, p. 013 330 5827

Vammaispalvelut

Palvelujohtaja, vammaispalvelut Tarja Hallikainen, p.  013 330 5306
Palvelupäällikkö Kristiina Räsänen, p. 013 330 5184 (vaikeavammaisten palvelut)
Palvelupäällikkö Jari Nevanto, p. 013 330 4505 (vastuualueena kehitysvammaisten erityishuolto, asuminen ja päivätoiminta)

Lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut

Palvelupäällikkö Iija Den Herder, p. 013 330 5109

Lastensuojelu

Palvelupäällikkö Esko Oikarinen, p. 013 330 5454

Aikuissosiaalityö

Palvelupäällikkö Arja Pöntinen-Heinonen, p. 013 330 6016
Kehittämispäällikkö Leena Virratvuori p. 013 330 4234 

Yhteystiedot henkilökunta

Henkilökunnan yhteystiedot

yhteystiedot palaute

Anna palautetta

somejako