Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Palvelustrategia ja palveluverkko

Mistä on kyse?

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelmasta päätettiin aluevaltuustossa 22.6.2023. Palveluverkon toimeenpano käynnistyi vuoden 2024 alussa.

Itä-Suomen hallinto-oikeus kumosi 3.5.2024 tekemällään päätöksellä aluevaltuuston päätöksen. Perusteluna oli se, että palvelustrategian ja palveluverkkosuunnitelman lautakuntavalmisteluun oli osallistunut henkilöitä, jotka hallinto-oikeus katsoi esteellisiksi. Palveluverkkosuunnitelman toimeenpano on keskeytetty ja asia valmistellaan ja käsitellään uudestaan päätöksentekorakenteissa. Aikataulut ja eteneminen täsmentyvät kesäkuun 2024 alkupuolella. 

  • Palvelustrategiassa määritetään sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisen tavoitteet ja reunaehdot palvelujen järjestämiselle.
  • Palveluverkkosuunnitelmassa määritellään, missä ja millä tavalla sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut tuotetaan Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella.
  • Palveluverkkoon kuuluvat sosiaali- ja terveysasemat ja niiden liikkuvat palvelut, pelastusasemat, asumispalvelut ja kuntouttavan työtoiminnan sekä päivä- ja työtoiminnan toimipaikat.
  • Palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ovat osa Siun soten strategiakokonaisuutta. Tähän kokonaisuuteen kuuluu myös pelastustoimen palvelutasopäätös.

Palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma ulottuvat 15 vuoden päähän eli pitkälle 2030-luvulle saakka.

Tutustu palvelustrategiaan ja palveluverkkosuunnitelmaan:

Valmisteluvaiheessa palvelustrategiasta ja palveluverkkosuunnitelman eri vaihtoehdoista laadittiin laaja tausta-aineisto, vaikutustenarviointi sekä kustannusarviot eri vaihtoehdoista:

Alueelliset sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelmat vuosille 2024–2027:

Jokaisesta laajan palvelun sosiaali- ja terveysasemasta sekä siltä käsin tuotettavista liikkuvista lähipalveluista oli määrä laatia alueellinen sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämissuunnitelma. Suunnitelmien henkilöstövaikutuksia käsiteltiin yhteistoimintaneuvotteluissa ja järjestämissuunnitelmista pyydettiin lausunnot kunkin alueen kunnilta ja hyvinvointialueen lautakunnilta ja vaikuttamistoimielimiltä.

Yhteistoimintaneuvottelut ovat tauolla ja järjestämissuunnitelmien lausuntokierrokset, päätöksenteko sekä toimeenpano toistaiseksi keskeytetty.

 

Oikeaan palveluun, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa

Palvelustrategialla toteutetaan palvelulupaustamme ja varmistetaan, että asiakas pääsee oikeaan palveluun, oikeaan aikaan ja oikeassa paikassa.

Palvelustrategian keskeinen asia on toimiva ja monikanavainen asiakasohjaus. Asiakas voi ottaa yhteyttä hänelle sopivimmalla tavalla, asiakkaan tarpeet selvitetään heti ja varmistetaan, että asiakas saa tarpeensa mukaista apua ja palvelua. 

Lisäksi huomioidaan pitkäaikaisasiakkaat ja varmistetaan hoidon jatkuvuus.

(teksti jatkuu kuvan jälkeen)

Palvelukonsepti. Toimiva ja monikanavainen asiakasohjaus helpottavat yhteydensaantia ja asiakas ohjataan hänen tarpeitaan vastaavaan palveluun.

Palvelut ovat tarjolla kaikille, toteuttamistapa voi vaihdella

Valmistelua on ohjannut ajatus siitä, että palveluverkko vastaa pohjoiskarjalaisten palvelutarvetta. Sama palvelu voi olla tarjolla toisaalla laajan palvelun sosiaali- ja terveysasemalla, toisaalla kotiin vietävänä palveluna, toisaalla liikkuvana lähipalveluna sekä sähköisenä palveluna. 

Palveluja tuotetaan eri tavoin siten, että otetaan huomioon asiakkaan tarve ja kyky käyttää erilaisia palvelumuotoja. Palveluverkko on monikanavainen, yhdenvertainen ja dynaaminen:

  • Meillä on olemassa erilaisia tapoja tuottaa sama palvelu. Monikanavainen palveluverkkomme koostuu sähköisistä palveluista, kotiin annettavista palveluista, liikkuvista lähipalveluista, laajan palvelun sosiaali- ja terveysasemilla annettavista palveluista sekä keskitetysti hyvinvointialueella tai Itä-Suomen yhteistoiminta-alueella annettavista palveluista.
  • Jokaisessa kunnassa on jatkossakin sote-palvelujen toimipaikka. Liikkuvat lähipalvelut tuodaan kiinteään toimipaikkaan kaikissa niissä kunnissa, joissa ei ole laajan palvelun sote-asemaa.
  • Palvelumme eivät ole samanlaiset kaikkialla, mutta niillä alueilla, joissa väestön palvelutarve on samanlainen, palvelut ovat samanlaiset ja niitä tehdään samanlaisella konseptilla.
  • Palvelujen tuottamistavan valintaan luodaan kriteerit, joiden perusteella alueen palvelut muuttuvat, kun väestön palvelutarve muuttuu.

 

Monikanavainen palveluverkko.

 


 

somejako