Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Osallisuusvaliokunta

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen osallisuusvaliokunnan, jossa on aluevaltuuston nimeämät seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Osallisuusvaliokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Aluevaltuusto nimeää jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osallisuusvaliokuntaan nimetään lisäksi järjestöjen edustajat (2) ja kuntien edustus (3). Lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä sekä vaikuttamistoimielinten nimeämillä edustajilla.

Osallisuusvaliokunta edistää hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuutta ja vaikuttamista hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusvaliokunnan tehtävänä on myös vastata osallisuusohjelman valmistelusta, seurata ja arvioida sen toteutumista sekä seurata hyvinvointialueen strategian, palvelustrategian, hyvinvointikertomuksen ja muiden merkittävien ohjelmien valmistelun ja tavoitteiden toteutumista kansalaisdemokratian toimivuuden ja kansalaisten osallisuuden näkökulmasta. Osallisuusvaliokunta myös seuraa asukkaiden,  palveluiden käyttäjien ja sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan sekä seuraa hyvinvointialueen asiakastyytyväisyyttä sekä asiakaspalautteen  pohjalta tehtyjä toimenpiteitä.

Jäsenet

Anu Huusko (kesk) puheenjohtaja, (Erik Reinikka, kesk)

Tapani Nuutinen (kesk), (Liisa Mononen, kesk)

Heikki Ahtola (vihr), (Sari Koskinen, vihr)

Tuula Pakarinen (sd) vpj, (Esa Lahtela, sd)

Jukka Hirvonen (sd), (Reetta Nenonen, sd)

Niko Keronen (ps), (Outi Mara, ps)

Emilia Ihanus (kok), (Reijo Kortelainen, kok)

Kuntien edustajat: Heini Lehikoinen (Joensuu), Seija Rosti (Tohmajärvi), Lassi Kirjavainen (Juuka)

Järjestöjen edustajat (JANE): Anne Pyykkönen (P-K:n Sosiaaliturvayhdistys), Anni Pesonen (P-K:n Mielenterveydentuki)

Vaikuttamistoimielimien edustajat: Petrus Ahtiala (nuorisovaltuusto), Lasse Pouhula (vanhusneuvosto), Minna Varis (vammaisneuvosto), Henna Karhapää (lapsi- ja perheasiainneuvosto) 

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Osallisuusvaliokunta yhteystiedot

Yhteystiedot

Osallisuusvaliokunnan puheenjohtaja
Anu Huusko
anu.huusko(at)luottamus.siunsote.fi

 

Valiokunnan esittelijänä toimii
kumppanuuspäällikkö
Maarita Mannelin
maarita.mannelin(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 4762

somejako