Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Osallisuusvaliokunta

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen osallisuusvaliokunnan, jossa on aluevaltuuston nimeämät seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Osallisuusvaliokunnan jäsenten ja varajäsenten tulee olla valtuutettuja tai varavaltuutettuja. Aluevaltuusto nimeää jäsenistä valiokunnan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan. Osallisuusvaliokuntaan nimetään lisäksi järjestöjen edustajat (2) ja kuntien edustus (3). Lisäksi kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus aluehallituksen nimeämällä aluehallituksen jäsenellä sekä vaikuttamistoimielinten nimeämillä edustajilla.

Osallisuusvaliokunta edistää hyvinvointialueen asukkaiden ja palvelujen käyttäjien osallisuutta ja vaikuttamista hyvinvointialueen toimintaan. Osallisuusvaliokunnan tehtävänä on myös vastata osallisuusohjelman valmistelusta, seurata ja arvioida sen toteutumista sekä seurata hyvinvointialueen strategian, palvelustrategian, hyvinvointikertomuksen ja muiden merkittävien ohjelmien valmistelun ja tavoitteiden toteutumista kansalaisdemokratian toimivuuden ja kansalaisten osallisuuden näkökulmasta. Osallisuusvaliokunta myös seuraa asukkaiden,  palveluiden käyttäjien ja sidosryhmien mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa hyvinvointialueen toimintaan sekä seuraa hyvinvointialueen asiakastyytyväisyyttä sekä asiakaspalautteen  pohjalta tehtyjä toimenpiteitä.

Jäsenet

Anu Huusko (kesk) puheenjohtaja, (varajäsen Erik Reinikka, kesk)
Tapani Nuutinen (kesk), (Liisa Mononen, kesk)
Heikki Ahtola (vihr), (Ninni Saarinen, vihr)
Tuula Pakarinen (sd) vpj, (Esa Lahtela, sd)
Jukka Hirvonen (sd), (Reetta Nenonen, sd)
Jussi Wihonen (ps), (Outi Mara, ps)
Emilia Ihanus (kok), (Reijo Kortelainen, kok)
Osmo Pirhonen (aluehallituksen nimeämä jäsen)

Kuntien edustajat:
Heini Lehikoinen, Joensuu
Seija Rosti, Tohmajärvi
Lassi Kirjavainen, Juuka

Järjestöjen edustajat (JANE):
Anne Pyykkönen, P-K:n Sosiaaliturvayhdistys
Anni Pesonen, P-K:n Mielenterveydentuki

Vaikuttamistoimielimien edustajat:
Petrus Ahtiala (Juho Snicker), nuorisovaltuusto
Lasse Pouhula (Raili Makkonen), vanhusneuvosto
Minna Varis (Liisa Karvinen), vammaisneuvosto)
Henna Karhapää (Pauliina Sallinen), lapsi- ja perheasiainneuvosto

Hyvinvointialue esityslistat ja pöytäkirjat

Osallisuusvaliokunta yhteystiedot

Yhteystiedot

Osallisuusvaliokunnan puheenjohtaja
Anu Huusko
anu.huusko(at)luottamus.siunsote.fi

 

Valiokunnan esittelijänä toimii (18.3.-13.9.2024 välisen ajan)
kehittämisasiantuntija
Jertta Harinen
jertta.harinen@siunsote.fi
Puh. 013 330 4762

somejako