Asiointi kuva

Muutoksenhaku päätöksiin

Mikäli olet tyytymätön saamaasi sosiaali- tai terveydenhuollon palvelua koskevaan päätökseen voit hakea muutosta ensin oikaisuvaatimuksella Siun soten yksilöasioiden jaostolta ja sen jälkeen hallintovalituksella Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus.

Ohjeet muutoksenhaun tekemiseen löydät saamastasi palvelupäätöksestä. Ohjeessa kerrotaan osoite, johon muutoksenhaku tai valitus tehdään, muutoksenhaun määräaika sekä mitä asiakirjoja muutoksenhaun mukana on toimitettava.

Sosiaaliasiamies neuvoo ja tarvittaessa myös avustaa muutoksenhaun tekemisessä.

Sosiaaliasiamiehen tehtäviin eivät kuulu muun muassa sosiaalivakuutukseen (esimerkiksi Kelan etuudet ja vakuutusasiat), työvoimahallintoon tai asuntoasioihin liittyvät asiat.

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

muutoksenhaku päätöksiin etsitkö tätä

Etsitkö tätä?

Jos sinulla on maksuvaikeuksia tai haluat muutosta asiakasmaksuja koskevaan päätökseen, katso tarkemmat ohjeet täältä:

Muutoksenhaku asiakasmaksuihin

Maksuvaikeudet

 

somejako