Asiointi kuva

Muutoksenhaku

Jos sinulla on kysyttävää saamastasi asiakasmaksulaskusta, ota ensin yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon tai asiakasmaksujen palvelunumeroon puh. 013 330 9030.

Muutoksenhakuohjeet:

Jos olet tyytymätön saamaasi asiakasmaksupäätökseen tai asiakasmaksua koskevaan laskuun, voit tehdä oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimus tehdään kirjallisena ja se osoitetaan Siun soten yksilöasioiden jaostolle.

Saat tehdä oikaisuvaatimuksen, jos päätös tai lasku on kohdistettu sinulle tai jos se vaikuttaa välittömästi sinun oikeuteesi, velvollisuuteesi tai etuusi.

Tee oikaisuvaatimus kirjallisesti 30 päivän kuluessa siitä, kun sait päätöksen tai laskun. Sinun katsotaan saaneen päätöksen tai laskun seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana, ellei muuta osoiteta.

Ilmoita oikaisuvaatimuksessa nämä asiat:

  • päätös tai lasku, jota oikaisuvaatimus koskee
  • millaista oikaisua vaadit
  • perustelut oikaisuvaatimukselle.

Lähetä oikaisuvaatimus osoitteeseen:

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

Kirjaamo/yksilöasioiden jaosto
Tikkamäentie 16
80210 Joensuu

Sosiaaliasiamies neuvoo ja tarvittaessa myös avustaa muutoksenhaun tekemisessä.

Muutoksenhaku yksilöasioiden jaoston päätöksestä

Siun soten yksilöasioiden jaoston tekemästä päätöksestä voi hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta. Viimeinen valitusaste on korkein hallinto-oikeus.

Oikeudenkäyntimaksua ei jatkossa peritä yksityishenkilön vireille panemissa valitusasioissa, jotka koskevat asiakasmaksulain mukaisia asiakasmaksuja.

 

Yhteistiedot - asiakasmaksut

Yhteystiedot

Asiakasmaksupalvelu
puh. 013 330 9030
ma klo 9-14 ja ti-pe klo 9-12

(HUOM! Erikoissairaanhoidon puhelinpalvelu 1.7.2023 alkaen ma klo 9-11, ti-pe klo 9-10)

Voit jättää laskuasi koskevan tiedustelun myös sähköpostitse osoitteeseen potilastoimisto@siunsote.fi.

somejako