Asiointi kuva

Maksuvaikeudet

Tarvitsetko maksuaikaa laskuun?

Jos tarvitset lisää maksuaikaa saamaasi asiakasmaksulaskuun, voit pyytää laskun eräpäivän siirtämistä. Ota yhteyttä joko laskussa näkyvään puhelinnumeroon tai asiakasmaksupalveluiden puhelinpalveluun 013 330 9030.

Maksun alentaminen ja perimättä jättäminen

Jos sinulla on taloudellisia vaikeuksia selvitä asiakasmaksujen maksamisesta, voit hakea sosiaalihuollon palvelusta määrätyn maksun ja terveydenhuollon palveluista henkilön maksukyvyn mukaan määrätyn maksun alentamista tai perimättä jättämistä vapaamuotoisella hakemuksella tai hakemuslomakkeella (pdf).

Hakemusten palautusosoitteet löydät ohjeesta tai lomakkeelta.

Hakemuksen ja sen liitteet voit toimittaa myös sähköisesti Miunpalveluissa (suomi.fi-tunnistautuminen) https://miunpalvelut.fi/siunsote/asiakasmaksun-alennus.

Maksunalennusta ei myönnetä 1.1.2023 alkaen (aluevaltuuston päätös 14.12.2022)

  • lyhytaikaisen laitoshoidon maksuista
  • erikoissairaanhoidon potilasmaksuista (keskussairaalan laskut)
  • avoterveydenhuollon potilasmaksut (terveyskeskuskäyntien ja hammashuollon laskut) 

somejako