Asiointi kuva

Maksukatto

Potilaan maksamille julkisen terveydenhuollon tietyille maksuille on säädetty enimmäismäärä, maksukatto. Maksukatto on 683 euroa. Seurantajakso on kalenterivuosi.

Jos maksujen yhteismäärä ylittää kalenterivuoden aikana 683 euroa, ovat maksukattoon sisältyvät palvelut tämän jälkeen kalenterivuoden loppuun saakka maksuttomia. Lyhytaikaisesta laitoshoidosta peritään kuitenkin 22,50 euron hoitopäivämaksu.

Maksukattoa laskettaessa otetaan huomioon perheen alaikäiset lapset huoltajien valinnan mukaan toisen huoltajan maksukertymää laskettaessa.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä. Alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista on hyvä säilyttää, sillä vapaakortin saamiseksi on pyydettäessä esitettävä myös alkuperäiset kuitit suoritetuista hoitomaksuista.

Maksukattoon lasketaan

 • Terveyskeskusmaksut
 • Yksilökohtaisen fysioterapian maksut
 • Poliklinikkamaksut
 • Päiväkirurgisen hoidon maksut
 • Sarjahoitomaksut
 • Lyhytaikaisen laitoshoidon maksut
 • Yö- ja päivähoidon maksut
 • Kuntoutushoidon maksut

Maksukaton ulkopuolelle jäävät seuraavat maksut

 • Kotona annettava palvelu: kotipalvelu ja lyhytaikainen kotisairaanhoito sekä erikoissairaanhoidon järjestämä hoito potilaan kotona
 • Yksityislääkärin lähetteellä tehdyistä laboratorio- ja kuvantamistutkimuksista perittävät maksut
 • Suun ja hampaiden tutkimus ja hoito
 • Sairaankuljetus
 • Pitkäaikainen laitoshoito
 • Lääkärintodistusmaksut
 • Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä palvelusta perittävä maksu
 • Lakisääteisistä vakuutuksista maksetut maksut
 • Toimeentulotukena myönnetyt asiakasmaksut.

Maksukaton täyttymisen jälkeen myönnetään vapaakortti. Vapaakortin myöntää se terveydenhuollon laitos, jossa maksukatto on täyttynyt. Vapaakortti on maksukaton täyttymisestä lähtien voimassa kalenterivuoden loppuun saakka.

Maksukattoa koskevat muutokset 1.1.2022

 

Uudet maksukattoa kerryttävät maksut 1.1.2022 lukien ovat:

 • suun terveydenhuollossa perittävät maksut tutkimuksesta ja hoidosta hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta.
 • perusterveydenhuollossa suun ja leukojen erikoissairaanhoidon hoitotoimenpiteistä perittävät maksut
 • tilapäisen kotisairaanhoidon sekä tilapäisen kotisairaalahoidon maksut (kotipalvelu ja kotihoito jäävät jatkossakin maksukaton ulkopuolelle)
 • kaikista terapioista perittävät maksut
 • toimeentulotuesta maksetut maksut

somejako