Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijat ovat kokemusasiantuntijakoulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia sairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. He tietävät, millaiset palvelut ovat auttaneet heitä ja ovat valmiita auttamaan muita samassa tilanteessa olevia.

Kokemusasiantuntija voi tarjota arvokasta apua kokemustensa ja osaamisensa perusteella.

Kokemusasiantuntija voi

  • tukea asiakasta ja omaisia pärjäämään sairauden kanssa sekä avustaa siinä, miten sairaalaympäristössä tai hoito- ja palveluketjun keskellä tullaan toimeen
  • toimia henkilökunnan tukena, osallistua erilaisiin kehittämistehtäviin ja asiakas/potilasryhmien ohjaamiseen yhdessä ammattilaisen kanssa.

Kokemusasiantuntijoita on käytettävissä seuraavissa sairauksissa tai palveluissa

  • diabetes
  • lastensuojelu
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • sydän- ja verisuonisairaudet
  • vammaispalvelut.

Kokemusasiantuntijoilla on työsopimus Siun soten kanssa ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Miten saan kokemusasiantuntijan tuekseni?

Jos haluat lisätietoja tai keskustella kokemusasiantuntijan kanssa, ole yhteydessä kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattoriin.

Kokemusasiantuntijat yhteystiedot

Yhteystiedot

Kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattorit

Diabetes
Diabeteshoitaja Tuula Karjalainen
Puh. 013 330 4182
tuula.karjalainen(at)siunsote.fi

Lastensuojelu
Erityisasiantuntija Esko Oikarinen
Puh. 013 330 5454
esko.oikarinen(at)siunsote.fi

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Oh. Tuija Kähkönen
Puh. 013 330 7893
tuija.kahkonen(at)siunsote.fi

Sydän ja verisuonisairaudet
Sh.Saara Siltala (sydänkeskus keskussairaala)
puh. 013 330 1109
saara.siltala(at)siunsote.fi

Vammaispalvelut
Johtava sosiaalityöntekijä Anni Mäkelä
Puh. 013 330 5893
anni.makela(at)siunsote.fi

Palveluohjaaja Maarit Nykänen
Puh. 013 330 5895
maarit.nykanen(at)iunsote.fi

Lisätietoja linkit kokemusasiantuntijatoiminta

somejako