Navigaatiovalikko

Tutkimus kuva

Julkaisut

Siun soten julkaisuja ISSN 2489-9828 (painettu) ISSN 2490-032X (verkkojulkaisu)

2021: 3
Petri Kivinen, Niina Linervo
Yhteisasiakasohjaus Siun sotessa - palvelukonseptin kuvaus
ISBN: 978-952-9793-83-9 (pdf)

2020: 2
Heikki Ahtola, Maarit Hamunen, Heli Heikkinen, Mirja Huusari-Kotilainen, Anu Kareinen, Maarit Pippola, Mikael Taylor (toim.)
Näkökulmia ihmiseen ja ihmisyyteen: Avoimen eettisen foorumin 20-vuotisjuhlakirja
ISBN: 978-952-9793-82-2 (pdf)

2018: 1
Arja Jämsén (toim.)
Älä vanhuutta pelkää! AVOT-kolumneja
ISBN: 978-952-9793-80-8 (nid.) ISBN: 978-952-9793-81-5 (pdf)

Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän julkaisuja ISSN 1796-2714

2016: 22
Helena Hirvonen
Tikkamäki – terveyden temppeli, Pohjois-Karjalan keskussairaala 1953–2016
ISBN: 978-952-9793-79-2 (sid.)

2016: 21
Arja Kaila, Heidi Mielonen, Johanna Bjerregård Madsen
Hoitotyön henkilöstön voimavarojen hallinta -projektin loppuraportti
ISBN: 978-952-9793-77-8 (nid.) ISBN: 978-952-9793-78-5 (pdf)

2014: 20
Arja Kaila (toim.)
Potilasohjaus vaikuttavammaksi Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen ky:ssä 2008-2013
ISBN: 978-852-9793-67-9 (nid.) ISBN 978-952-9793-68-6 (pdf)

2014: 19
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: Vuosikertomus 2013
ISBN: 978-952-9793-73-0 (nid.) ISBN: 978-952-9793-74-7 (pdf)

2013: 18
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: Vuosikertomus 2012
ISBN: 978-952-9793-71-6 (nid.) ISBN: 978-952-9793-72-3 (pdf)

2013: 17
Pirkko Pussinen
50 vuotta tieteellisen kirjaston toimintaa Pohjois-Karjalan keskussairaalassa
ISBN: 978-952–9793-69-3 (nid.) ISBN: 978-952–9793-70-9 (pdf)

2013: 16
Sari Salminen, Minna Ruoranen
Terveyshyötyä ja rautaisia ammattilaisia - lääkäreiden ja hoitajien osaamisen vahvistaminen ja työn kehittäminen: RAMPE-hankkeen (1.4.2010 - 31.10.2012) Pohjois-Karjalan osahankkeen loppuraportti
ISBN: 978-952-9793-67-9 (nid.) ISBN: 978-952-9793-68-6 (pdf)

2012: 15
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: vuosikertomus 2011
ISBN: 978-952-9793-65-5 (nid.) ISBN: 978-952-9793-66-2 (pdf)

2011: 14
Senja Kuiri [et al][työryhmä]
Myö ja työ 2011 - 2014: Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän työhyvinvointisopimus
ISBN: 978-952-9793-63-1 (nid.) ISBN: 978-952-9793-64-8 (pdf)

2011: 13
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: vuosikertomus 2010
ISBN: 978-952-9793-61-7 (nid.) ISBN: 978-952-9793-62-4 (pdf)

2010: 12
Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymä: vuosikertomus 2009
ISBN: 978-952-9793-59-4 (nid.) ISBN: 978-952-9793-60-0 (pdf)

2010: 11
Terveydenhuollon palvelujen alueellinen järjestämissuunnitelma vuosille 2010 – 2013
ISBN: 978-952-9793-57-0 (nid.) ISBN: 978-952-9793-58-7 (pdf)

2010: 10
Simo Hämäläinen (toim.)
Keskitystä ja kehittämistä Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymän toimintastrategia vuosille 2010 - 2013
ISBN: 978-952-9793-55-6 (nid.) ISBN: 978-952-9793-56-3 (pdf)

2010: 9
PKSSK STRATEGIA 2010 - 2013 ->2020
ISBN: 978-952-9793-53-2 (nid.) ISBN: 978-952-9793-54-9 (pdf)

2009: 8
Pirjo Kontio
Rajat_on -projekti: perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyötä syventävä hanke: loppuraportti 1.1.2007–31.12.2008
 ISBN: 978-952-9793-51-8 (nid.) ISBN: 978-952-9793-52-5 (pdf) [31,00 €]

2008: 7
Antti Turunen
Terveydenhuollon Pohjois-Karjalan malli: terveydenhuollon Pohjois-Karjalan mallin II vaihe -hanke 1.4.2006–31.1.2008: loppuraportti
ISBN: 978-952-9793-49-5 (nid.) ISBN: 978-952-9793-50-1 (pdf) [6,00 €]

2008: 6
Maarit Hamunen
Työnohjauksen kehittämisselvitys
ISBN: 978-952-9793-47-1 (nid.) ISBN: 978-952-9793-48-8 (pdf) [8,80 €]

2008: 5
Eija Martikainen
Erikoissairaanhoidon ajanvarausten hallinta ja anto, Avanto – hanke 1.3. – 31.12.2007: loppuraportti
ISBN: 978-952-9793-45-7 (nid.) ISBN: 978-952-9793-46-4 (pdf) [15,60 €]

2007: 4
Sirkka Liisa Tuovinen
Mielenterveystyön polkuja Pohjois-Karjalassa: Paiholan, Kuurnan ja Koppolan sairaaloiden sekä mielisairaanhuoltopiirin vaiheita
ISBN 978-952-9793-44-0 [30,00 €]

2007: 3
Kirsti Sainola-Rodriguez, Nina Kekkonen ja Timo Pöppönen
Masentuneen potilaan näyttöön perustuvat hoitotyön menetelmät: tutkimus ja kehittämistyö masentunutta auttavista hoitotyön menetelmistä
ISBN 978-952-9793-42-6 (nid.) ISBN 978-952-9793-43-3 (pdf) [14,20 €]

2007: 2
Arja Ryhänen
Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen Pohjois-Karjalan sairaanhoito- ja sosiaalipalvelujen kuntayhtymässä: seurantatutkimus
ISBN: 978-952-9793-40-2 (nid.) ISBN: 978-952-9793-41-9 (pdf) [15,50 €]

2007: 1
Eija Martikainen, Antti Turunen & Outi Äijälä
Puhelinneuvontadokumentaation vaatimustenmukaisuus ja puhelinneuvonnan vaikuttavuus: Case Pohjois-Karjalan Ensineuvo
ISBN: 978-952-9793-38-9 (nid.) ISBN: 978-952-9793-39-6 (pdf) [12,50 €]

Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin julkaisuja 1236-1836

2005: 35
Arja Ryhänen
Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen: seurantatutkimus operatiivisen hoitotyön alueella
ISBN: 952-9793-34-0 (nid.) ISBN: 952-9793-37-5 (pdf) [22 €]

2004: 34
Eeva Sierla
Lasten ja nuorten mielenterveystyö erikoistuneissa palveluissa Pohjois-Karjalassa sairaanhoitopiirin alueella - asiakkaat ja potilaat vuonna 2002, henkilöstö vuonna 2003
ISBN: 952-9793-33-2 (nid.) ISBN: 952-9793-36-7 (pdf) [12 €]

2002: 33
Ritva Mönkkönen
Dialyysipotilaiden liikuntaneuvonta
ISBN: 952-9793-32-4 [18 €]

2002: 32
Maarit Kalasniemi, Leena Kuivalainen, Arja Ryhänen
Yksilövastuisen hoitotyön toteutuminen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin kuntayhtymässä - Mittarin kehittäminen ja testaaminen
ISBN: 952-9793-31-6 (nid.) ISBN: 952-9793-35-9 (pdf) [21 €]

2001: 31
Hanna-Mari Tähtinen
Lastenpsykiatrisen osastohoidon tuloksellisuus perheen kokemana
ISBN: 952-9793-30-8 [16 €]

2000: 30
Maija Heikura, Pirjo Ketonen, Tuija Laukkanen
Ravitsemushoidon laadun arviointi Pohjois-Karjalan keskussairaalassa ja Paiholan sairaalassa: peruskartoitus v. 1998
ISBN: 952-9793-29-4 [16 €]

2000: 29
Sari Tarvainen
Fysioterapian palveluketjun toteutuminen Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä
ISBN: 952-9793-28-6 [16 €]

2000: 28
Irma Ahokas-Kukkonen, Jaana Pantsari
Tietotekniikan alueellinen verkostoituminen: Henkilöstön asennoituminen terveydenhuollon tietoteknologiaan Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin alueella
ISBN: 952-9793-27-8 [18 €]

2000: 27
Marjatta Haapaniemi, Laila Hiltunen
Ammatillinen yhteistyö muuttuvassa sairaalaorganisaatiossa: Kyselytutkimus sairaanhoitajille
ISBN: 952-9793-26-X [16 €]

2000: 26
Sirkka Lehikoinen, Marjatta Seppänen
Humanismia vai ekonomiaa terveydenhuollossa: Fenomenografis – fenomenologinen tutkimus tuloksellisuusvaatimusten ristiriidoista
ISBN: 952-9793-25-1 [20 €]

2000: 25
Pirkko Jokinen, Pirkko Keskisärkkä, Pekka Ropponen [toim.]
Matkalla Ithakaan: Mielekäs elämä –projektin kirjoituskilpailun satoa.
ISBN: 952-9793-24-3 [20 €]

2000: 24
Arja Ryhänen, Maarit Koponen, Ulla Laukkanen
Kirurgisen potilaan kotiutuminen: Laatuvaatimuksen tuloskriteerien mittaaminen
ISBN: 952-9793-23-5 [13 €]

2000: 23
Sirkka Lehikoinen, Impi Laitinen, Anne Halme, Sinikka Mononen, Mikko Raudaskoski, Riitta Sallinen, Marko Piitulainen, Jukka Karjalainen, Kirsti Sainola-Rodriguez
Hoitotyö näkyväksi kirjaamisen avulla: Hoitotyön prosessin kirjaamisen laadun ja sen eettisyyden ja ammatillisuuden arviointia kirjallisissa hoitotyön suunnitelmissa Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirin psykiatrian toimintayksikössä
ISBN: 952-9793-22-7 [33 €]

1997: 22
Raili Koistinen, Eila Kärkkäinen, Seija Mikkonen, Saara Nevalainen, Eija Oinonen
Hoitotyön valtakunnallinen kehittämisprojekti 1994 – 1997: Osaprojekti: Hoitotyön vastuu ja työnjako erikoissairaanhoidon lyhytaikaishoidossa ja kunnan lähipalveluissa
ISBN: 952-9793-21-9 [30 €]

1997: 21
Kirsi Sainola-Rodriguez
"Avohoitoa mahdollisimman pitkään" – Kokemuksia perinteisestä vastaanottotyöstä ja akuuttityöryhmien toiminnasta psykiatrisessa avohoidossa
ISBN: 952-9793-20-0 [25 €]

1997: 20
Eija Hirvonen, Ritva Kortelainen, Tarja Lehikoinen, Eija Mantsinen, Sirkka Miettinen, Tarja Ovaskainen, Seija Piiroinen, Eila Räsänen, Liisa Saukkola [projektityöryhmä]
Lonkkamurtumapotilaan hoitovastuu hoitotyön näkökulmasta: loppuraportti
ISBN: 952-9793-19-7 [10 €]

1997: 19
Raija Savolainen, Toini Vänskä, Liisa Torssonen
Hoitotyön vastuu ja työnjako erikoissairaanhoidon lyhytaikaishoidossa ja kunnan lähipalveluissa
ISBN: 952-9793-18-9 [10 €]

1997: 18
Leena Kuivalainen, Arja Ryhänen
Unen häiriintyminen - potilaan nukkuminen sairaalassa
ISBN: 952-9793-17-0 [25 €]

1997: 17
Pirjo Puhakka
Sairaanhoitajien ja kätilöiden käsitykset vastuullisen päätöksenteon edellytyksistä hoitotyössä
ISBN: 952-9793-16-2 [16 €]

1997: 16
Anu Burman, Laila Hiltunen, Jukka Karjalainen, Sirkka Lehikoinen, Kirsti
Sainola-Rodriguez, Riitta Sallinen, Sari Savolainen
Hoitotyön suunnitelman käyttöönoton vaikutuksia Paiholan sairaalassa
ISBN 952-9793-15-4 [8 €]

1996: 15
Risto Moilanen
Käytöshäiriöisen lapsen traumaattisten kokemusten jäsentyminen koppahoitoryhmässä
ISBN 952-9793-14-6 [6 €]

1996: 14
Paula Lahdenperä, Risto Moilanen [toim.]:
Vimmaus, pammaus, hinnaus ja hallaus: käyttäytymishäiriöisten lasten lastenpsykiatrisen hoidon kehittämisprojektin loppuraportti
ISBN 952-9793-13-8 [25.23 €] Loppuunmyyty

Julkaisujen nro 1-13 hinta 8 €

1996: 13
Jokinen, Pirkko ; Taskinen, Vesa-Pekka:
Arviointitutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista Pohjois-Karjalassa 1993 - 1994
ISBN 952-9793-12-X. Loppuunmyyty

1995: 12
Pekurinen, Markku ; Jokinen, Pirkko ; Lappalainen, Jarmo:
Kunta- ja yksikkötutkimus: osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumallin vaikutuksista Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä: seurantatutkimus
ISBN 952-9793-11-1

1995: 11
Nykänen, Pirjo ; Lohilahti, Mikko:
Henkilöstötutkimus: osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä: seurantatutkimus
ISBN 952-9793-10-3. Loppuunmyyty

1995: 10
Nuutinen, Kaija ; Apo, Anneli ; Nevalainen, Veijo:
Potilastutkimus: osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista: seurantatutkimus
ISBN 952-9793-09-X

1995: 9
Nuutinen, Kaija ; Apo, Anneli ; Nevalainen, Veijo:
Omaistutkimus: osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista: seurantatutkimus
ISBN 952-9793-08-1

1994: 8
Pekurinen, Markku ; Jokinen, Pirkko:
Kunta- ja yksikkötutkimus: osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä
ISBN 952-9793-07-3

1994: 7
Ilvonen, Sari ; Nykänen, Pirjo ; Lohilahti, Mikko:
Henkilöstötutkimus: osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä
ISBN 952-9793-06-5

1994: 6
Arpo, Raimo ; Kivimäki, Kalervo:
Tutkimus kuntoutuskodeista kotiutetuista potilaista
ISBN 952-9793-05-7

1994: 5
Nevalainen, Veijo:
Potilastutkimus: sairaalapotilaita koskeva osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä
ISBN 952-9793-04-9

1994: 4
Apo, Anneli ; Nuutinen, Kaija ; Heikkurinen-Olsson, Arja ; Jokinen, Pirkko; Kekarainen, Marja ; Salminen, Satu ; Taskinen, Vesa-Pekka:
Omaistutkimus: osatutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista Pohjois-Karjalan sairaanhoitopiirissä
ISBN 952-9793-03-0

1994: 3
Taskinen, Vesa-Pekka ; Apo, Anneli ; Ilvonen, Sari ; Jokinen, Pirkko; Lohilahti, Mikko ; Nevalainen, Veijo ; Nykänen, Pirjo ; Pekurinen, Markku ; Sotti, Päivi:
Arviointitutkimus psykiatrisen terveydenhuollon palvelumalliin siirtymisen vaikutuksista Pohjois-Karjalassa
ISBN 952-9793-02-2. Loppuunmyyty

1993: 2
Minna Räsänen
Ravitsemushoitotutkimus Pohjois-Karjalan keskussairaalassa
ISBN 952-9793-01-4. Loppuunmyyty

1993: 1
Pakarinen, Kaija:
Yksilövastuisen hoitotyön kehittämisohjelma sisätautien vastuualueella Pohjois-Karjalan keskussairaalassa
ISBN 952-9793-00-6

Tieteellinen kirjasto yhteystiedot

Yhteystiedot

Pohjois-Karjalan keskussairaala
Tikkamäentie 16
talo 7, 1. kerros
80210 JOENSUU
Puh. 013 330 8920
kirjastopalvelut(at)siunsote.fi


Avoinna arkipäivisin ma-pe klo 9-15

Julkaisut ohjeet

somejako