Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Asiointi kuva

Henkilötietojen käsittely

Tälle sivulle on koottu EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen asiakkaalle annettava informaatio henkilötietojen käsittelystä Siun sotessa. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä sekä terveydenhuollon potilasta että sosiaalihuollon asiakasta. Tarkemmat tiedot eri palveluissa tapahtuvasta henkilötietojen käsittelystä löytyvät alla olevista tietosuojaselosteista.

Tietojen käyttötarkoitus

Asiakastietojen keräämisen käyttötarkoitus on asiakassuhteen hoitaminen ja palvelun tuottaminen sekä rekisterinpitäjän oman toiminnan tilastointi ja suunnittelu sekä laskutus. Asiakastietoja saavat käyttää ainoastaan asiakkaan palveluun, potilaan hoitoon tai siihen liittyviin tehtäviin osallistuvat ammattihenkilöt.

Asiakkaan oikeuksien toteuttaminen

Asiakkaan uusia oikeuksia EU-asetuksen mukaan ovat oikeus tietojen poistamiseen, oikeus siirtää tiedot, oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja tietojen käsittelyn vastustamisoikeus.

Sosiaali- ja terveydenhuollossa potilas- ja asiakastietojen tallentaminen ja säilytysajat perustuvat lainsäädäntöön, joten tietojen siirto- tai poisto-oikeus ei koske näitä tietoja. Käsiteltävät tiedot ovat sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen antamisen kannalta välttämättömiä lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseksi, siitä syystä tietojen käsittelyn rajoittaminen ja vastustaminen ei ole mahdollista.

Tietojen tarkastaminen

  • Asiakkaalla on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin talletetut tiedot. Tarkastusoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä voida toteuttaa valtakirjalla. Henkilön, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, tulee esittää pyyntö henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla tarkastuspyyntölomakkeella.
  • Asiakas voi katsoa omia terveystietojaan myös Omakanta-palvelussa.

Tietojen korjaaminen

  • Asiakkaalla on oikeus vaatia itseään koskevien henkilötietojen korjaamista, jos ne ovat hänen mielestään virheellisiä, tarpeettomia tai puutteellisia. Tiedon korjaamisvaatimus toimitetaan kirjallisena ja sen tulee olla yksilöity ja perusteltu.
  • Tarkastuspyyntö- ja korjaamisvaatimuslomake löytyvät Siun soten internetsivulta osoitteesta: http://www.siunsote.fi/asiakas-ja-potilastiedot
    Sivulla on ohjeet lomakkeiden lähettämiseen suojatulla sähköpostilla. Lomakkeita saa myös Siun soten toimipisteistä.

Tietojen luovuttaminen

  • Asiakasta koskevia tietoja ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan omakätisesti allekirjoitettua nimenomaista suostumusta tai lain säädöstä. Jos asiakas ei kykene ymmärtämään annettavan suostumuksen merkitystä, tietoja saa antaa hänen laillisen edustajansa suostumuksella.
  • Suostumus tietojen luovuttamiseen pyydetään kirjallisena. Asiakas voi peruuttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksesta ja tietojen luovuttamisesta tehdään merkinnät asiakirjoihin.

Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antavat Siun soten tietosuojavastaavat.
 

Tietosuojaselosteet

Sosiaali- ja terveyspalvelut

Aikuissosiaalityön asiakasrekisteri (pdf)
Ikäihmisten palvelujen asiakasrekisteri (pdf)
Lastensuojelun asiakasrekisteri (pdf)
Omaishoidon tuen asiakasrekisteri (pdf)
Oppilashuollon asiakasrekisteri (pdf)
Potilas- ja asiakastietojärjestelmien käyttölokirekisteri (pdf)
Potilasrekisteri (pdf)
Sosiaalihuoltolain mukaisten ennaltaehkäisevien lapsiperhepalvelujen asiakasrekisteri (pdf)
Vammaispalvelujen asiakasrekisteri (pdf)
Ympäristöterveydenhuolto, eläinlääkintäpalvelut (pdf)
Ympäristöterveydenhuolto, valvonta (pdf)

Muut

Asianhallintajärjestelmän henkilörekisteri (pdf)
Asiakaspalautejärjestelmän rekisteri (pdf)
Henkilöstöhallinnon ja luottamushenkilöiden henkilörekisteri (pdf)
Hyväksytyt palvelusetelituottajat ja kotipalvelujen tukipalveluntuottajat (pdf)
Lehdistötiedotteiden jakelulistojen rekisteriseloste (pdf)
Opiskelijarekisteri (pdf)
Puhelintallennerekisteriseloste (pdf)
Sidonnaisuusrekisteri (pdf)
Terveysasemien vastaanottojen asiakaskyselyt (pdf)
Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)
Vapaaehtoisten sidonnaisuusilmoitusten rekisteri (pdf)
 

Päivitetty 9.10.2018

tietosuoja verkkosivut

Evästeiden käyttö www.siunsote.fi-sivustolla

Verkkosivuillamme seurataan evästeiden (cookies) avulla kävijämääriä ja muita sivulla käyntien yhteydessä talteen jääviä tietoja, kuten selaintyyppi, käydyt sivut ja käyntiajankohta. Seurantaan käytämme Google Analytics -palvelua.

Evästeet eivät sisällä henkilötietoja eikä niiden avulla voi suorittaa ohjelmia tai tallentaa viruksia käyttäjän tietokoneelle. Evästetietojen avulla seuraamme mm. sivujen kävijämääriä, suosituimpia sisältöjä ja sivustolla tehtyjä hakuja. Tiedot auttavat meitä parantamaan sivustomme toimivuutta ja käytettävyyttä.

Voit estää evästeiden käytön selaimesi asetuksilla. Lisätietoja evästeiden hallinnasta selaimessasi löydät osoitteesta https://www.aboutcookies.org/.

Yhteystiedot tietosuoja-asiantuntijat

Tietosuoja-asiantuntijat

Mirja Vilpponen
Tietosuoja-asiantuntija, terveyspalvelut
(tietosuojavastaava)
Puh. 013 330 8269
mirja.vilpponen(at)siunsote.fi

Maarit Riikonen
Tietosuoja-asiantuntija, sosiaalipalvelut
(tietosuojavastaava)
puh. 013 330 8260
maarit.riikonen(at)siunsote.fi

somejako