Siun sote kuva

Henkilöstöjaosto

Aluehallitus valitsee toimikaudekseen varsinaisista ja varajäsenistään henkilöstöjaoston, jossa on seitsemän (7) jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä. Hallitus nimeää jäsenistä jaoston puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Henkilöstöjaoston tehtävänä on valmistella ja toimeenpanna ne henkilöstöä koskevat asiat, jotka hallitus on määrännyt sen valmisteltavaksi ja toimeenpantaviksi. Niiden lisäksi henkilöstöjaosto esimerkiksi valmistelee henkilöstöohjelmaa, kehittää ja koordinoi hyvinvointialueen henkilöstö- ja työnantajapolitiikkaa sekä vastaa osaltaan henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja hyvinvointialueen virka- ja työehtosopimuslainsäädännön edellyttämästä valvonnasta. Henkilöstöjaosto myös vastaa hyvinvointialueen yhteistoimintajärjestelmän, työsuojelutoiminnan sekä työterveyshuollon keskitetystä järjestämisestä työnantajan edustajana.

Henkilöstöjaoston kokousaikataulu vuonna 2023

27.1.
16.2.
23.3.
20.4.
25.5.
15.6.
24.8.
28.9.
26.10.
23.11.
21.12.

Henkilöstöjaoston jäsenet

Anna Puruskainen-Saarelainen (sd) pj, (Simo Rauma, sd)

Hannu Urjanheimo (kesk) vpj, (Eeva-Liisa Auvinen, kesk)

Paula Puhakka (kesk), (Sami Laitila, kesk)

Matti Taponen (sd), (Vuokko Väistö, sd)

Matti Ketonen (kok), (Reijo Kortelainen, kok)

Outi Mara (ps), (Osmo Pirhonen, ps)

Tapio Hämäläinen (vas), (Alia Dannenberg, vas)

Esityslistat ja pöytäkirjat 1.3.2020 alkaen etusivun linkki

Yhteystiedot_henkilöstöjaosto

Henkilöstöjaoston yhteystiedot

Jaoston puheenjohtaja
Anna Puruskainen-Saarelainen
anna.puruskainen-saarelainen(at)luottamus.siunsote.fi

Jaoston esittelijänä toimii
henkilöstöjohtaja
Pirjo Manninen
pirjo.manninen(at)siunsote.fi
Puh. 013 330 4501

somejako