Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Strategia

Yhdessä tehden vaikuttavimmat palvelut

Toimintamme tarkoitus on tuottaa tukea, turvaa ja hyvinvointia, jotta Pohjois-Karjalassa olisi hyvä elää ja pohjoiskarjalaiset voisivat hyvin.

Perustehtävämme on järjestää pohjoiskarjalaisille ne sosiaali- ja terveydenhuollon, pelastustoimen ja ympäristöterveydenhuollon palvelut, jotka lain mukaan kaikille suomalaisille kuuluvat.

Haluamme onnistua tässä tehtävässä parhaalla mahdollisella tavalla: tehdä yhdessä ammattilaisten, asiakkaiden ja sidosryhmiemme kanssa vaikuttavimmat palvelut pohjoiskarjalaisten hyvinvoinnin eteen. Palvelulupauksemme on: oikeat palvelut, oikeaan aikaan, oikeassa paikassa.

Strategiamme keskeiset asiat on koottu yhdeksi kuvaksi. Teksti jatkuu kuvan alla.
 

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen strategia kuvana

Klikkaa kuva suuremmaksi

Tavoitteet:

 • Toimintamme lähtökohtana on ennaltaehkäisy sekä hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistäminen yhteistyössä asukkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.
 • Monikanavainen palveluverkkomme vastaa väestön palvelutarvetta.
 • Palvelujen saatavuus, saavutettavuus ja oikea-aikaisuus paranevat.
 • Johtamistamme ja palvelujen kehittämistä ohjaa henkilöstön osallistaminen toiminnan jatkuvaan parantamiseen sekä toimintatapojen yhtenäistämiseen.
 • Huolehdimme henkilöstön riittävyydestä, osaamisesta, työhyvinvoinnista ja sitoutuneisuudesta.
 • Toimintamme on tuloksellista, laadukasta ja kustannusvaikuttavaa.
 • Toimintamme on pitkäjänteistä, tulevaisuuteen katsovaa ja päätöksenteko lapsen edun mukaista.

Arvot:

 • Asiakaslähtöisyys
 • Avarakatseisuus
 • Turvallisuus
 • Yhdenvertaisuus
 • Vastuullisuus

Tutustu koko hyvinvointialuestrategiaan

Pohjois-Karjalan hyvinvointialuestrategia on hyväksytty aluevaltuustossa 11.10.2022:

Strategiaa tulevat täydentämään palvelustrategia ja palveluverkkosuunnitelma, joiden on määrä valmistua kesäkuussa 2023. Näiden laatiminen käynnistyy tammikuussa 2023.

somejako