Kuvakaruselli sote-uudistus blogi

Hyvinvointialue päätöksenteko

Siun soten eri toimielinten ja johtavien viranhaltijoiden tehtävät ja vastuut perustuvat lakiin hyvinvointialueista sekä Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen hallintosääntöön.

Aluevaltuusto

Hyvinvointialueen ylin päätösvalta on aluevaltuustolla. Aluevaltuuston jäsenet valitaan suorilla vaaleilla neljän vuoden välein. Aluevaltuusto vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

Aluehallitus ja jaostot

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen aluehallituksen. Aluehallituksen tehtävänä on johtaa hyvinvointialueen toimintaa, hallintoa ja taloutta, huolehtia omistajapolitiikan toteutumisesta sekä vastata talousarvion toimeenpanosta. Aluehallituksen alaisena toimivat henkilöstö-, yksilöasiain- ja ympäristöterveydenhuollon jaostot.

Lautakunnat ja muut toimielimet

Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen myös hyvinvointialueen lautakunnat. Lautakuntia ovat tarkastuslautakunta, aluevaalilautakunta, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunta, tulevaisuuslautakunta sekä turvallisuuden ja varautumisen lautakunta.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on lautakuntien lisäksi myös niin sanottuja vaikuttamistoimielimiä, jotka varmistavat alueen asukkaiden osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia hyvinvointialueen toimintaan. Aluevaltuusto valitsee toimikaudekseen osallisuusvaliokunnan, lisäksi hyvinvointialueella toimivat nuoriso-, vanhus- ja vammaisneuvostot sekä lapsi- ja perheasiainneuvosto.

Hyvinvointialueen operatiivinen johtaminen

Hyvinvointialueen operatiivisesta johtamisesta vastaa aluehallituksen alaisuudessa hyvinvointialuejohtaja.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen päätöksentekorakenne ja jakautuminen toimialueisiin:

Klikkaa kuva suuremmaksi

 

somejako