Navigaatiovalikko

Ei ole mitään sivuja, mitä näytetään nykyisellä tasolla.

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijatoiminta

Kokemusasiantuntijat ovat kokemusasiantuntijakoulutuksen saaneita henkilöitä, joilla on omakohtaisia kokemuksia sairaudesta, vammasta tai vaikeasta elämäntilanteesta. He tietävät, millaiset palvelut ovat auttaneet heitä ja ovat valmiita auttamaan muita samassa tilanteessa olevia.

Kokemusasiantuntija voi tarjota arvokasta apua kokemustensa ja osaamisensa perusteella.

Kokemusasiantuntija voi

  • tukea asiakasta ja omaisia pärjäämään sairauden kanssa sekä avustaa siinä, miten sairaalaympäristössä tai hoito- ja palveluketjun keskellä tullaan toimeen
  • toimia henkilökunnan tukena, osallistua erilaisiin kehittämistehtäviin ja asiakas/potilasryhmien ohjaamiseen yhdessä ammattilaisen kanssa.

Kokemusasiantuntijoita on käytettävissä seuraavissa sairauksissa tai palveluissa

  • diabetes
  • lastensuojelu
  • mielenterveys- ja päihdepalvelut
  • sydän- ja verisuonisairaudet
  • vammaispalvelut.

Kokemusasiantuntijoilla on toimeksianto sopimus Siun soten kanssa ja heitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Miten saan kokemusasiantuntijan tuekseni?

Jos haluat lisätietoja tai keskustella kokemusasiantuntijan kanssa, keskustele asiasta hoitavan tahosi kanssa, joka ottaa yhteyttä kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattoreihin.

Kokemusasiantuntijat yhteystiedot

Yhteystiedot

Kokemusasiantuntijatoiminnan koordinaattorit

Diabetes
Diabeteshoitaja Tuula Karjalainen
Puh. 013 330 4182
tuula.karjalainen(at)siunsote.fi

Lastensuojelu
Erityisasiantuntija Maarit Haatanen
Puh. 013 330 5377
maarit.haatanen(at)siunsote.fi

Mielenterveys- ja päihdepalvelut
Oh. Tuija Kähkönen
Puh. 013 330 7893
tuija.kahkonen(at)siunsote.fi

Sydän ja verisuonisairaudet
Sh. Henna Karjalainen (sydänkeskus keskussairaala)
puh. 013 330 1109
henna.karjalainen(at)siunsote.fi

Vammaispalvelut

Sosiaaliohjaaja Tarja Vaaherkumpu
Puh. 013 330 5597
tarja.vaaherkumpu(at)siunsote.fi

Sosiaaliohjaaja Sanna Korhonen
Puh. 013 330 5156
sanna.m.korhonen(at)siunsote.fi

Johtava sosiaalityöntekijä Marita Haikonen
Puh. 013 330 5893
marita.haikonen(at)siunsote.fi

 

Lisätietoja linkit kokemusasiantuntijatoiminta

somejako