Kuvakaruselli blogit

Blogit

Siun soten blogit

Sisältöjulkaisija

Osallisuus parantaa asiakas- ja potilasturvallisuutta

Asiakkaiden, potilaiden ja läheisten antama palaute sekä heidän näkökulmansa ja huomiot hoidosta, ovat erittäin tärkeitä kehitettäessä sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita ja toimintaa turvallisemmaksi ja laadukkaammaksi.

Aito asiakaskeskeinen palveluintegraatio - Onko se mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluissa?

Kysymys on sekä asiakkaan laadukkaasta ja kokonaisvaltaisesta hoidosta, mutta myös sote alan veto- ja pitovoimasta.

Tulevaisuus tehdään yhdessä

Hyvinvointialueen valtuuston kesäkuun kokouksessa päätetään tärkeistä asioista; palveluverkosta ja palvelustrategiasta. Näiden hyväksymisen myötä pääsemme vihdoin kehittämään itse palveluita – palveluverkon ja -strategian linjausten mukaisesti. Taloudellisten resurssien niukkuus ja henkilöstövaje vaativat meitä miettimään palvelutuotantoon uusia toimintatapoja.

Sähköisen asioinnin kehittämisestä keinoja puhelinpalvelun ruuhkien välttämiselle

Puhelinpalvelun ruuhkat ovat vältettävissä uudistamalla palveluohjausta ja ennakoivaa palvelujen järjestämistä sähköisen asioinnin keinoin. Yhtä vippaskonstia, härveliä tai virveliä näihin ei ole tarjolla.

Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä tarvitaan yhdessä tekemistä ja osallisuutta

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen ei suju miltään taholta yksin, vaan se edellyttää yhteistä tekemistä. Yhdessä tekeminen tarkoittaa samalla myös asiakas- ja asukasosallisuutta.

Tulevaisuusviisaus - hyvinvointialueen menestymisen mitta

Taloudellinen niukkuus usein kaventaa näköaloja ja riskinä on, että päätöksiä tehdään lyhytnäköisesti. Nyt jos koskaan hyvinvointialueilla tarvitaan tulevaisuusviisautta. On pystyttävä näkemään erilaisia mahdollisia kehityskulkuja ja tulevaisuusskenaarioita. Poliittisen päätöksenteon tehtävänä on ohjata kohti toivottua tulevaisuutta ja välttää mahdollisia negatiivisia kehityskulkuja.

Terveisiä Tampereelta ja katse tulevaisuuteen!

Tulevaisuusajattelua, tulevaisuuden lukutaitoa ja tulevaisuusviisautta tarvitaan, jotta kansakunnan ja maakunnan ikääntymisen tuomiin haasteisiin voidaan vastata. Toimia tarvitaan koko yhteiskunnassa ja toimintatapojen on uudistuttava.

Tehokkuus sosiaali- ja terveystoimessa – kirosana vai laadun tae?

Sosiaali- ja terveydenhuollossa pelkät suoritemäärät eivät kerro koko totuutta toiminnan tehokkuudesta. Suoritemäärien ohella pitää mitata myös toiminnan vaikuttavuutta. Tehokkuus sotessa on panosten ja vaikuttavuuden suhde.

Mielen hyvinvointia omahoidolla

Jokainen tarvitsee elämän varrellaan jonkinlaista tukea hankaliin tilanteisiin. Allekirjoittanut käyttää, ei ehkä päivittäin, mutta viikoittain muutamia hyväksi todettuja keinoja oman mielen hyvinvointiin.

Hoito- ja palveluketjuja kehitetään moniammatillisesti

Asiakaslähtöisten hoito- ja palveluketjujen kehittämistyö mielenterveys- ja päihdepalveluissa on vauhdissa. Kehittäminen on alkanut tarpeesta toteuttaa asiakaslähtöinen, hoitoon pääsemistä nopeuttava ja hoitoa sujuvoittava hoito- ja palveluketju.

Työhönvalmennus – onnistumisen mahdollistaja

Yhä useampi kamppailee työllistymisen kysymysten kanssa, mutta onneksi ei tarvitse kamppailla yksin. Työhönvalmentajan tehtävä on tukea heikossa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä työllistymisessä ja työssä pysymisessä.

Ota hetki aikaa ja pysähdy

Lapsen elämässä tapahtuneet muutokset voivat aikuisen silmin vaikuttaa pieniltä, mutta lapsen arjessa ne voivat heijastua kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. Asiakkaan arjen äärelle pysähtymisellä voi olla kauaskantoiset vaikutukset hänen elämässään.

Sote-uudistus on jo täällä!

Tulevalla hyvinvointialueella tehtävämme on järjestää ja tuottaa parhaat mahdolliset sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut käytettävissä olevan rahoituksen puitteissa. Me voimme tehdä sen jo nyt.

Asiakkaana sote-viidakossa

Tulevaisuuden sote-keskuksessa asiakas on entistä aktiivisempi toimija omassa asiassaan, niin palveluiden tarpeen arvioinnissa kuin palveluiden suunnittelussakin.

Uutiskirjeet

somejako