Asiointi kuva

Asiakasmaksut

Sosiaalihuollon asiakasmaksut ja terveydenhuollonasiakasmaksut ovat samat koko Siun soten alueella.

Suurin osa perittävistä maksuista perustuu asiakasmaksulakiin ja -asetukseen. Osa palveluista, kuten neuvolapalvelut, on asiakkaalle pääosin maksutonta. Osa palveluista on maksutonta alle 18-vuotiaille ja veteraaneille. 

Etäpalvelu/etävastaanotto (videovälitteinen tai puhelimitse) on verrattavissa perinteiseen vastaanottokäyntiin tai palveluun. Etäyhteyksien avulla annetusta palvelusta peritään samat maksut kuin esimerkiksi vastaanottokäynnistä poliklinikalla tai terveysasemalla tai kotikäynnillä annetusta palvelusta, mikäli palvelu on maksullinen muutoinkin.

Ympäristöterveydenhuollon maksut ovat sivulla Ympäristöterveydenhuolto.

Lakisääteisten käyttövara- ja tulorajakorotusten vuoksi kaikkien pitkäaikaishoidossa olevien asiakasmaksupäätökset ja tulosidonnaisten palvelusetelien arvopäätökset on uusittu ja osalle vielä tullaan uusimaan Siun soten yhtymähallituksessa tehtyjen päätösten (28.9.2021 § 171 ja 20.12.2021 § 276) mukaisesti 1.1.2022 alkaen. Näistä syistä johtuen asiakkaan laskutusta korjataan 1.1.2022 alkaen sen jälkeen, kun uudet päätökset on tehty.

Tulosidonnaisten asiakasmaksupäätösten tekemisessä on kuitenkin tällä hetkellä osittaista viivettä uusittavien päätösten suuren määrän vuoksi. Tästä syystä Siun sote laskuttaa asiakasta voimassa olevalla asiakasmaksupäätöksellä siihen saakka, kunnes uusi maksupäätös saadaan tehtyä.

 

Kysyttävää laskuista tai päätöksistä?

Jos sinulla on kysyttävää saamastasi laskusta, ota yhteyttä laskussa näkyvään puhelinnumeroon tai asiakasmaksupalvelujen puhelinpalveluun 013 330 9030 (soittoaika ma klo 9–14 ja ti–pe klo 9–12)

 

Puhelinpalvelun valikko:

1 = keskussairaalan maksut
2 = terveyskeskus- ja hammashoitomaksut
3 = kotihoito- ja perhehoitomaksut
4 = asumispalvelumaksut
5 = terveyskeskuksen vuodeosastomaksut

Saamastasi asiakasmaksua koskevasta päätöksestä voit pyytää lisätietoja henkilöltä, jonka tiedot päätöksessä näkyvät.

Katso myös:

Yhteistiedot - asiakasmaksut

Yhteystiedot

Asiakasmaksupalvelu
puh. 013 330 9030
ma klo 9-14 ja ti-pe klo 9-12

HUOM! aika muuttunut 1.3.2022

Asiakasmaksulaskurit

Asiakasmaksulaskurit

Voit arvioida asiakasmaksusi asiakasmaksulaskurilla Miunpalveluissa. Laskurin ilmoittama tieto ei ole virallinen päätös.

Asiakasmaksulaskuri on käytössä muun muassa asumispalveluissa, kotihoidon, kotisairaanhoidon ja perhehoidon palveluissa.

somejako