Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun sote jatkaa palkkaharmonisointia – tarkastelussa HYVTES- ja SOTE-sopimusten piiriin kuuluvat tehtävät
21.11.2023

Siun sote jatkaa palkkaharmonisointia – tarkastelussa HYVTES- ja SOTE-sopimusten piiriin kuuluvat tehtävät

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote jatkaa kuntayhtymän aikana käynnistettyä palkkaharmonisointia. Palkkaharmonisoinnilla tarkoitetaan palkkojen yhtenäistämistä niin, että samoista ja yhtä vaativista tehtävistä maksetaan samaa palkkaa. 

Parhaillaan harmonisoidaan HYVTES- ja SOTE-sopimusten piiriin kuuluvia tehtäviä. Palkkaharmonisoinnin toteuttamisesta on käyty neuvotteluja kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien sekä pääsopijajärjestöistä TEHYn, SuPerin ja JUKOn kesken. Neuvottelut on saatu päätökseen kesällä 2023.

Palkkaharmonisointi koskee noin 5 800 Siun soten työntekijää. Palkkaharmonisointi toteutetaan nostamalla tehtäväkohtaisia palkkoja takautuvasti työnantajan esittämästä ajankohdasta 1.2.2021 alkaen. Palkkojen korotukset koskevat yli kymmentä eri ammattiryhmää, kuten lähihoitajia, sairaanhoitajia, ja sosiaalityöntekijöitä. Palkkojen harmonisointi ei kuitenkaan korota kaikkien kyseisissä ammattiryhmissä työskentelevien palkkoja, vaan palkat tarkastetaan tehtävän vaativuustasoon perustuen.

Esimerkiksi lähihoitajien ammattiryhmä jakautuu kuuteen eri vaativuustasoon. Palkat tarkastetaan niin, että samalla vaativuustasolla työskenteleville maksetaan jatkossa yhtä suurta palkkaa. Jos tehtäväkohtaiset palkat ovat jo yhdenmukaiset, palkkaharmonisoinnille ei ole tarvetta. Harmonisointiprosessin yhteydessä tarkastellaan myös eri vaativuustasojen palkkausten välisiä eroja niin, että palkankorotusten jälkeen vaativammaksi arvioidusta tehtävästä maksetaan edelleen korkeampaa palkkaa. 

Palkkaharmonisointi perustuu henkilöstön yhdenvertaiseen kohteluun. Työnantajan tulee maksaa samoissa ja yhtä vaativissa tehtävissä työskenteleville samansuuruista palkkaa. 

Palkkaharmonisointi etenee loppuvuodesta – takautuvia palkkasaatavia maksetaan sekä nykyisille että entisille työntekijöille

Siun sote on kartoittanut HYVTES- ja SOTE-sopimusten piiriin kuuluvat ammattiryhmät, joiden tehtäväkohtaisessa palkkauksessa on palkkatason vaihtelua. Siun sote korottaa palkkaharmonisoinnin piiriin kuuluvan henkilöstönsä tehtäväkohtaiset palkat sovitulle tasolle 1.12.2023 alkaen. Palkat korotetaan kunkin tehtävän vaativuustason korkeimpaan tehtäväkohtaiseen palkkaan eli niin kutsutun kärkipalkan tasolle. Palkkaharmonisoinnin seurauksena kenenkään palkka ei laske. 

Tehtäväkohtaiset korotukset palkkoihin tehdään takautuvasti 1.2.2021 alkaen. Tämä tarkoittaa, että palkkaharmonisoinnin piiriin kuuluville ammattiryhmille on tulossa maksuun palkkasaatavia. Takautuvasti maksettavat palkkasaatavat koostuvat tehtäväkohtaisen vaativuusluokan kärkipalkan ja työntekijälle maksetun tehtäväkohtaisen palkan erotuksesta. 

Osa takautuvien palkkasaatavien piiriin kuuluvasta henkilöstöstä on jo ennättänyt poistua Siun soten palveluksesta. Siun sote lähettää kirjeet joulukuun aikana niille entisille työntekijöille, jotka ovat saamassa palkkasaatavia. Kirjeessä entisiä työntekijöitä ohjeistetaan, miten palkkasaatavat vastaanotetaan ja mistä palkkasaatavien määrän voi tarkastaa. Lisäksi palkkaharmonisointia koskeville kysymyksille tullaan avaamaan oma yhteydenottokanava joulukuun aikana. Yhteydenottokanavasta tiedotetaan lisää kanavan avautumisen yhteydessä. 

Takautuvat palkkasaatavat maksetaan Siun soten henkilöstölle tammikuussa 2024 ja entisten työntekijöiden osalta maksu käynnistetään helmikuussa 2024. Tavoitteena on, että palkkasaatavat maksetaan entisille työntekijöille kevään 2024 aikana. 

Palkkaharmonisoinnilla kurotaan kuntayhtymän perustamisessa syntyneitä palkkaeroja

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymän perustamisen yhteydessä kuntayhtymälle siirtyi työntekijöitä useammalta eri työnantajalta erilaisilla tehtäväkohtaisilla palkoilla. Siun sotessa palkkaharmonisointia on jo toteutettu vuosien 2018–2022 aikana siten, että palkkaeroja on jo tasattu samoissa tehtävissä työskentelevien välillä. Vuoden 2023 alussa Siun sote muuttui kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi ja jäljellä olevien palkkaerojen korjaamista jatketaan hyvinvointialueella. 

Laaditun arvion mukaan palkkaharmonisointi tulee nostamaan hyvinvointialueen palkkakustannuksia vuositasolla keskimäärin 13,4 miljoonaa euroa. Lisäksi takautuvasti maksettavat palkkasaatavat kustantavat yhteensä arviolta 37,5 miljoonaa euroa. Palkkasaatavien kustannukset jakautuvat kuntien ja hyvinvointialueen maksettavaksi niin, että kunnat vastaavat kuntayhtymäaikaisten palkkasaatavien kustannuksista. Hyvinvointialue maksaa palkkasaatavien kustannukset hyvinvointialueen toiminnan ajalta eli vuoden 2023 alusta alkaen. 

Lisätietoa palkkaharmonisoinnista voit lukea verkkosivuiltamme www.siunsote.fi/palkkaharmonisointi
 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)