Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Pelastuslaitoksen vuoden 2023 toiminta ja kehitys näyttää hyvältä
19.02.2024

Pelastuslaitoksen vuoden 2023 toiminta ja kehitys näyttää hyvältä

Vuosi 2023 näyttäytyy positiivisena Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pelastuslaitoksella. Onnettomuuksien määrä hieman väheni, lisäksi toimintavalmiusajoissa tapahtui parannusta.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen – Siun soten turvallisuuden ja varautumisen lautakunta käsitteli pelastuslaitoksen tulos- ja toimintaraportin kokouksessaan 15.2.2024. Pöytäkirja on julkaistu Siun soten Dynasty-tietopalvelussa.

Pelastustoimen ja ensihoidon kiireellisen avunsaannin toimintavalmiusajoissa on tapahtunut myönteistä kehitystä kuluneen viime vuoden aikana. Viime vuonna toimintansa aloittanut uusi Pekkalan pelastusasema on parantanut pelastustoimen toimintavalmiusaikoja Joensuun keskustan ja Penttilän 1-riskiruutujen alueilla.

– Tehdyillä kehittämistoimenpiteillä on siis ollut toivottu vaikutus, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi toteaa tyytyväisenä. Pelastustoimen osalta toimintavalmiuden kehittämistä jatketaan tänä vuonna muun muassa Outokummussa, Nurmeksessa ja Kontiolahdella ja tavoitteena on saada parannettua valmiutta myös muiden ongelmaruutujen osalta.

Pelastustoimen palvelutaso on toteutunut pääsääntöisesti suunnitelmien mukaisena, mutta palvelutasossa on edelleen myös puutteita. Riskiruutukohtaisia tavoiteaikoja ei ole saavutettu Lehmon, Kontiolahden, Ylämyllyn, Polvijärven ja Nurmeksen alueella yksittäisissä 2. riskiluokan ruuduissa sekä Rantakylän alueella yksittäisissä 1. riskiluokan ruuduissa.

Itä-Suomen aluehallintoviraston asiantuntija-arvion mukaan pelastustoiminnan palvelujen kehitystarpeista merkittävin on toimintavalmiusaikojen puutteiden korjaaminen. Tämä on huomioitu pelastustoimen palvelutason kehittämissuunnitelmassa. Hyvinvointialueen aluevaltuusto on sitoutunut talousarviossa ja taloussuunnitelmassa vuosille 2024–2027 varaamaan määrärahat tilanteen korjaamiseen.

– Tämä mahdollistaa pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämisen kohti lakisääteistä tasoa, pelastusjohtaja Markus Viitaniemi toteaa. Pidän tärkeänä maakunnan asukkaiden turvallisuuden näkökulmasta, että pelastuslaitoksen tuottamat palvelut säilyvät jatkossakin lähipalveluina ja tarvittava apu tulee hätätilanteissa riittävän nopeasti.

Ensihoidon palvelutasopäätöksessä asetettuihin aikatavoitteisiin päästiin vuonna 2023 kiireellisten tehtävien (AB) osalta kaikkien riskiluokissa. Tämä on parannusta edeltävään vuoteen, jolloin ydintaajaman osalta aikatavoitteet eivät toteutuneet. Tässä myönteisessä kehityksessä merkittäviä tekijöitä olivat Joensuun Pekkalan pelastusasemalle sijoitettu ensihoitoyksikkö, yhdenhoitajan yksikön toiminnan laajentaminen ja ensihoidon johtamisjärjestelmän uudistaminen sekä Kiteen ja Lieksan pelastusasemille palveluintegraation parantamiseksi tehdyt lisähenkilöstöresursoinnit, jotka ovat nopeuttaneet kiireellisen avun saatavuutta.

Palvelutasopäätöksen tavoittamisaika ei toteutunut kiireettömien ensihoitotehtävien osalta koko maakunnassa. Tavoiteaika näissä tehtävissä oli vuonna 2023 30 minuuttia ja Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella kyseisten tehtävien tavoittamisviive oli 37:02 minuuttia. Tämä on kuitenkin parantunut vuodesta 2022, jolloin kyseinen aika oli 38:59 minuuttia.

Vuoden 2023 tehtävämäärät

Pohjois-Karjalan pelastuslaitoksella oli lakisääteisiä pelastustoimen hälytystehtäviä yhteensä 2 462 kappaletta vuoden 2023 aikana. Lisäksi pelastustoimen resursseilla tuettiin ensihoitoa ja kotiin vietäviä palveluja vuoden aikana 794 kertaa. Tehtävämäärä väheni 7,5 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna.

– Merkittävää vähentymistä on tapahtunut liikenneonnettomuuksien ja vahingontorjuntatehtävien määrissä, mikä on hyvä asia, kommentoi pelastusjohtaja Markus Viitaniemi.

Vastaavasti erilaisten tarkastustehtävien, ensivastetehtävien ja kotiin vietävien palvelujen tukitehtävämäärät lisääntyivät edelliseen vuoteen verrattuna.

Pelastustoimen tehtävät vuonna 2023:

  • Tulipalot/rakennuspalovaarat 391 kpl
  • Liikenneonnettomuudet 377 kpl
  • Vahingontorjunta ja avunantotehtävät 515 kpl
  • Öljy- ja vaarallisten aineiden onnettomuudet 92 kpl
  • Tarkastustehtävät 1067 kpl
  • Virka-aputehtävät 20 kpl

Onnettomuuksissa, joissa tarvittiin pelastustoimen apua, loukkaantui 256 henkilöä ja menehtyi 13 henkilöä vuoden aikana. Pelastuslaitoksen toimesta pelastettiin 85 henkilöä onnettomuuksien aiheuttamista vaaratilanteista. Pelastuslaitoksen pelastaman omaisuuden arvioidaan olevan noin 32 miljoonaa euroa. Maastoa ja metsää paloi vuoden aikana yhteensä 27 hehtaarin verran.

Pelastuslaitoksen valvontatehtävät ja onnettomuuksien ehkäisyn muut tehtävät toteutuivat lähes valvontasuunnitelman mukaisesti, toki osa tavoitteista siirrettiin kuluvalle vuodelle työntekijäpulan vuoksi.

Erilaisia valvontatehtäviä suoritettiin vuoden 2023 aikana 1 990 kappaletta ja kodin paloturvallisuuden itsearvioinnin teki 1 504 maakunnan asukasta. Pelastuslaitoksen ja pelastusalanliiton järjestämiin koulutus- ja valistustilaisuuksiin osallistui vuoden aikana 27 301 henkilöä. Ikäihmisten koteihin tehtiin 358 turvallisuuskatselmusta.

Myös ensihoidon tehtävämäärä väheni

Ensihoidon ambulanssitehtäviä hoidettiin vuoden 2023 aikana yhteensä 44 898, mikä on 0,86 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2022. Siun soten tilannekeskuksessa aloitettiin viime vuonna niin kutsutun virtuaaliambulanssin toiminta, joka käytännössä tarkoittaa sitä, että kiireettömillä tehtävillä yksikön ensihoitaja soittaa ensin kohteeseen ja tekee hoidon tarpeen arvioinnin. Näitä tehtäviä oli vuoden aikana 6 243. Virtuaaliyksikön toiminta auttaa ambulanssihenkilöstöä keskittymään kiireellisten tehtävien hoitamiseen.

Ensihoidon tehtävät vuonna 2023:

  • Hätäkeskuksen välittämät ensihoitotehtävät 34 927 kpl
  • Pelastustoimen ensivaste- ja kotihoidon tukitehtävät 794 kpl
  • Kotiin vietävät palvelut (tukitehtävät) 2 212 kpl
  • Hoitolaitossiirrot 1 255 kpl

 

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fi

Viestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (verkkoviestintä)
Petriikka Ohtonen
puh. 013 330 4524
petriikka.ohtonen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)