Asiointi kuva

Asiakirjojen kopiot

Potilaalla ja asiakkaalla on oikeus saada kopioita asiakas- ja potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.

Voit katsoa omia potilastietojasi Omakanta-verkkopalvelussa. Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Pohjois-Karjala liittyi mukaan palveluun toukokuun lopulla 2015. Tätä aiemmat tiedot eivät ole Potilastiedon arkistossa, eivätkä näy Omakannassa.

Tietopyynnöt käsitellään viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta.

Terveydenhuollon yksiköiden kiireelliset potilasasiakirjapyynnöt

Terveydenhuollon yksiköt voivat lähettää erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa koskevat kiireelliset potilasasiakirjapyynnöt keskussairaalan potilaskertomusarkistoon suojatulla sähköpostilla tai faksilla 013 330 1106. Virka-ajan ulkopuolella terveydenhuollon yksiköt voivat ottaa yhteyttä Päivystysapu 116 117 -palveluun.

Terveydenhuollon potilasasiakirjapyyntö Miunpalvelut-linkki

asiakas- ja potilastiedot yhteystiedot

Yhteystiedot

Terveydenhuollon asiakirjapyynnöt:
Sähköinen hakemus Miunpalveluissa
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Potilaskertomusarkisto
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Puh. 013 330 1103, ma–pe klo 7.30–15.15
Faksi 013 330 1106

Sosiaalipalvelujen asiakirjapyynnöt:
Sosiaalitoimistojen yhteystiedot

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Linkki Suomi.fi viestit-palvelu

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

somejako