Asiointi kuva

Asiakirjojen kopiot

Tietopyynnöt käsitellään viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta.

Rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti.

Siun sote vastaa jäsenkuntiensa asiakas- ja potilastiedoista myös ajalta ennen Siun sotea (ennen 1.1.2017).

Terveydenhuollon potilastiedot

Voit katsoa omia potilastietojasi Omakanta-verkkopalvelussa. Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Pohjois-Karjala liittyi mukaan palveluun toukokuun lopulla 2015. Tätä aiemmat tiedot eivät ole Potilastiedon arkistossa, eivätkä näy Omakannassa.

Potilaalla on oikeus julkisuuslain nojalla saada kopioita potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.

Sosiaalihuollon asiakastiedot

Asiakkaalla on oikeus julkisuuslain nojalla saada kopioita asiakasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.

Muiden terveydenhuollon yksiköiden ja toimijoiden potilasasiakirjapyynnöt

Toiset terveydenhuollon yksiköt, muut viranomaiset tai toimijat voivat lähettää erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa koskevat potilasasiakirjapyynnöt keskussairaalan potilaskertomusarkistoon suojatulla sähköpostilla. Virka-ajan ulkopuolella terveydenhuollon yksiköt voivat ottaa yhteyttä Päivystysapu 116 117 -palveluun.

Olemme luopuneet faksin käytöstä.

Terveydenhuollon potilasasiakirjapyyntö Miunpalvelut-linkki

asiakas- ja potilastiedot yhteystiedot

Yhteystiedot

Terveydenhuollon asiakirjapyynnöt:
Sähköinen hakemus Miunpalveluissa
Siun sote - Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Potilaskertomusarkisto
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Puh. 013 330 1103, ti–pe klo 9–14

Sosiaalipalvelujen asiakirjapyynnöt:
Sosiaalitoimistojen yhteystiedot

kirjaamo yhteystiedot

kirjaamo

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote
Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu

Puh. 013 330 8285
puhelinpalvelu avoinna ti, ke ja to klo 10–14.30
Sähköposti: kirjaamo(at)siunsote.fi

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

somejako