Asiointi kuva

Asiakirjojen kopiot

Tietopyynnöt käsitellään viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kahden viikon kuluessa pyynnön saapumisesta. Jos pyydettyjä asiakirjoja on paljon tai niihin sisältyy salassa pidettäviä osia tai ne vaativat erityistoimenpiteitä tai muutoin tavanomaista suuremman työmäärän, pyrimme käsittelemään tietopyynnön 1 kuukauden kuluessa.

Rekisteröidyn esittämästä pyynnöstä voidaan periä maksu julkisuuslain 34 § mukaisesti.

Siun sote vastaa jäsenkuntiensa asiakas- ja potilastiedoista myös ajalta ennen Siun sotea (ennen 1.1.2017).

Terveydenhuollon potilastiedot

Voit katsoa omia potilastietojasi Omakanta-verkkopalvelussa. Potilastiedon arkisto on valtakunnallinen palvelu, jonne terveydenhuollon yksiköt tallentavat potilastietoja omista tietojärjestelmistään tietoturvallisesti. Pohjois-Karjala liittyi mukaan palveluun toukokuun lopulla 2015. Tätä aiemmat tiedot eivät ole Potilastiedon arkistossa, eivätkä näy Omakannassa.

Potilaalla on oikeus julkisuuslain nojalla saada kopioita potilasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä.

Sosiaalihuollon asiakastiedot

Asiakkaalla on oikeus julkisuuslain nojalla saada kopioita asiakasasiakirjoistaan. Asiakirjakopioita voi pyytää käynnin yhteydessä tai kirjallisella pyynnöllä. Myös asianosaisella on oikeus saada tieto asiakirjan sisällöstä, jos se vaikuttaa hänen asiansa käsittelyyn.

Siun soten sosiaalihuollon asiakastietoja pääsee tarkastelemaan OmaKannan kautta vuoden 2025 aikana. Asiakastietojen näkyminen OmaKannassa etenee porrastetusti palvelutehtävittäin. Lisätietoja Kanta-palveluiden sivuilta.

Muiden terveydenhuollon yksiköiden ja toimijoiden potilasasiakirjapyynnöt

Toiset terveydenhuollon yksiköt, muut viranomaiset tai toimijat voivat lähettää erikoissairaanhoitoa ja perusterveydenhoitoa koskevat potilasasiakirjapyynnöt keskussairaalan arkisto- ja tietopalveluihin suojatulla sähköpostilla.

Mainitsethan pyynnössäsi mikäli se on kiireellinen ja miksi.

Olemme luopuneet faksin käytöstä.

Muut terveydenhuollon toimijat voivat kiireellisissä tapauksissa soittaa (24/7) p. 013 330 11 02.

Terveydenhuollon potilasasiakirjapyyntö Miunpalvelut-linkki

Sosiaalihuollon asiakasasiakirjapyyntö Miunpalvelut-linkki

asiakas- ja potilastiedot yhteystiedot

Yhteystiedot

Terveydenhuollon asiakirjapyynnöt:
Sähköinen hakemus Miunpalveluissa
Pohjois-Karjalan hyvinvointialue - Siun sote

Sosiaalipalvelujen asiakirjapyynnöt:
Sähköinen hakemus Miunpalveluissa
Sosiaalitoimistojen yhteystiedot

Arkisto- ja tietopalvelut
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Puh. 013 330 82 85
puhelinpalvelu avoinna ti, ke, to klo 10–14.30

Kirjaamo
Tikkamäentie 16, 80210 Joensuu
Puh. 013 330 82 85
puhelinpalvelu avoinna ti, ke, to klo 10–14.30

Linkki asiakirja- ja tietopalvelumaksut

somejako