Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Siun sotessa kokeillaan uutta tapaa kerätä asukkaiden näkemyksiä - Nuori, tule jakamaan ajatuksiasi yksinäisyydestä!
19.09.2023

Siun sotessa kokeillaan uutta tapaa kerätä asukkaiden näkemyksiä - Nuori, tule jakamaan ajatuksiasi yksinäisyydestä!

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote kutsuu alueen nuoria kokeilemaan uudenlaista Polis-kyselyalustaa osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana. Alustalla järjestetään vuorovaikutteisia kyselyjä pohjoiskarjalaisille nuorille ja lapsiperheille eri teemoista vuosien 2023–2024 aikana.

Ensimmäinen kysely on suunnattu nuorille ja sen pääteemana on yksinäisyys. Polis-alustalla osallistujat voivat nimettömästi ilmaista, mitä mieltä he ovat yksinäisyydestä esitetyistä väitteistä. Alustan väitteet on luotu yhteistyössä maakunnallisen nuorisovaltuuston kanssa ja ne ottavat kantaa muun muassa siihen, huomaavatko aikuiset nuorten yksinäisyyden tai lisääkö yksinäisyys nuorten päihteiden käyttöä.

Vastaajat voivat myös itse lisätä kyselyalustalle uusia väitteitä. Siun soten työntekijät moderoivat kommentointia. Moderoinnilla varmistetaan, ettei alustalle eksy sopimattomia väitteitä ja keskustelu pysyy osallistujille turvallisena.

Kyselytuloksista muodostetaan yhteenveto ja vastauksia tullaan käsittelemään eri tavoin esimerkiksi maakunnallisen nuorisovaltuuston sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen lautakunnan kanssa. Vastauksia hyödynnetään myös mahdollisuuksien mukaan päätöksenteossa, kun tulokset viedään aluevaltuustolle.

Kysely yksinäisyydestä on avoinna 19.9.-31.10.2023 klo 11:00 saakka. Kyselyalustalle pääset seuraavasta linkistä: Polis - Osallistu ja kerro mielipiteesi yksinäisyyteen liittyen (digifinland.fi).

Mikä on Polis-alusta ja miten se toimii?

Polis on avoimeen lähdekoodiin perustuva kyselyalusta, joka mahdollistaa suurten ryhmien osallistumisen mielipiteiden ja ajatusten vaihtoon tietyn aiheen ympärillä.

Kyselyn järjestäjät muotoilevat alustalle pohjaväitteitä valitsemastaan aiheesta. Osallistujat ilmaisevat mielipiteensä väitteisiin äänestämällä ’samaa mieltä’, ’eri mieltä’ tai ohittamalla. Äänestystulosten mukaan alusta jaottelee osallistujat ryhmiin mielipiteiden samanlaisuuden ja eriäväisyyden mukaan. Osallistujat vievät vuoropuhelua eteenpäin muotoilemalla uusia väitteitä äänestettäväksi. Kyselyn edetessä alusta tuo yhä paremmin esille väitteitä, joista osallistujat ovat samaa mieltä ja rakentaa näin yhteistä näkemystä aiheesta.

Polis-alustan tarkoituksena on tuoda ihmisiä yhteisen asian äärelle sekä mahdollistaa aiheen käsittely ja mielipiteiden jakaminen rakentavalla tavalla. Järjestelmä tuottaa reaaliaikaisesti tietoa siitä, mistä osallistujat ovat samanmielisiä ja missä mielipiteissä löytyy eroavaisuuksia. Polis-alustan tavoitteena on toimia helppona ja vaikuttavana osallistumisen keinona.

Polis-alustan kokeilu on osa Sitran hallinnoimaa hanketta

Polis-alustan kokeilu on osa Sitran Kohti vaikuttavaa asukasosallisuutta -hanketta, johon Siun sote lähti mukaan vuoden 2023 alusta.

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa eri toimijoiden välistä luottamusta, muodostaa uusia kumppanuuksia sekä vahvistaa oikeudenmukaisuuden kokemusta osana kehittämistyötä ja päätöksentekoa. Tarkoituksena on saada alueemme asukkaiden ääni kuuluviin ja tunnistaa jo ennalta alueellisia kehittämistarpeita sekä tulevaisuuden ilmiöitä.

Tulevaisuudessa asukkaiden digitaalinen osallistuminen päätöksentekoon on yhä yleisempää. Kokeilujen aikana kehitetyt mallit ja työkalut jaetaan kaikkien hyvinvointialueiden käyttöön. Hyvinvointialueiden kanssa tehtävien kokeilujen yhteistyökumppanina toimii Sitran lisäksi DigiFinland, joka vastaa Polis-alustan käytön teknisestä toteutuksesta.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Hankekuulumisia kuntouttavasta työtoiminnasta

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa Kuntouttavan työtoiminnan maakunnallinen kehittäminen -hankkeen ajankohtaisista asioista.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)