Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on investoimassa tällä vuosikymmenellä yli 100 miljoonaa euroa palveluverkkoon
15.09.2023

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue on investoimassa tällä vuosikymmenellä yli 100 miljoonaa euroa palveluverkkoon

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun soten investointisuunnitelmassa vuosille 2024–2027 palveluverkko alkaa muuttua suunnitelmasta konkretiaksi. Hyvinvointialue suunnittelee seuraavan neljän vuoden ajalle yhteensä yli 230 miljoonan euron investointeja, joilla mahdollistetaan palveluverkon ja palvelujen tuotantotapojen uudistaminen tulevina vuosina.

Merkittävimpiä yksittäisiä investointikohteita ovat arviolta noin 35 miljoonaa euroa kustantava asiakas- ja potilastietojärjestelmän uusiminen sekä noin 30 miljoonan euron investointi sosiaali- ja terveyspalvelukeskukseen Joensuussa. Sosiaali- ja terveyspalvelukeskus palvelisi laajaa väestöä Joensuun kantakaupungissa ja lähialueilla sekä koko maakuntaa muun muassa digitaalisen sote-keskuksen palveluina, ja sen toteutusvaihtoehtojen suunnittelun on määrä käynnistyä ensi vuonna.

Suunnitelmissa on myös muun muassa uusi laajan palvelun sosiaali- ja terveysasema Nurmekseen, kaksi ikäihmisten asumispalveluyksikköä Joensuun lähialueelle sekä liikkuvien lähipalvelujen tarvitsemaa kalustoa ja toimitiloja. Näiden investointien suunnittelua ollaan aloittamassa jo ensi vuonna.

Investointisuunnitelmassa on varattu useita miljoonia euroja vuosittain myös olemassa olevien tilojen perusparannuksiin sekä laite- ja kalustohankintoihin. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueella on tällä hetkellä käytössään yli 350 rakennusta, joista keskussairaalan alueen kiinteistöt hyvinvointialue omistaa itse ja muissa tiloissa Siun sote toimii vuokralaisena.

Lainanottovaltuus ratkaisee suunnitelman toteutumisen

Hyvinvointialueen investointisuunnitelma on laadittu neljälle vuodelle. Näistä vuosi 2024 on sitova ja loput ohjeellisia. Hyvinvointialuelain mukaisesti suunnitelmaa päivitetään vuosittain ja sen toteuttaminen riippuu hyvinvointialueen vuosittain saamasta lainanottovaltuudesta.

Siun sote sai ainoana hyvinvointialueena lainanottovaltuutta vuodelle 2024, mikä mahdollistaa palveluverkon kannalta keskeisimpien investointien aloittamisen jo ensi vuonna. Siun soten vuoden 2024 lainanottovaltuus on 139 miljoonaa euroa. Lainanottovaltuudesta ollaan käyttämässä noin 137 miljoonaa euroa, josta 66 % on tulossa käyttöön jo ensi vuonna.

– Investointisuunnitelmassa kuvatut hankinnat ovat isoja, useamman vuoden pituisia projekteja. Siksi niiden toteuttamistakin on suunnitelmassa jaettu useamman vuoden ajalle. Esimerkiksi asiakas- ja potilastietojärjestelmän uudistaminen tulee olemaan arviolta noin viiden vuoden mittainen työ kaikkine vaiheineen. On tärkeää, että pääsisimme aloittamaan mahdollisimman nopeasti, kertoo talousjohtaja Ismo Rouvinen.

Investointisuunnitelman jatkon toteutuminen riippuu siitä, millaisen lainanottovaltuuden Siun sote saa tulevina vuosina. Vuodelle 2025 ei odoteta lainanottovaltuutta, mutta vuosina 2026 ja 2027 sitä arvioidaan jälleen olevan käytettävissä vahvistuvien vuosikatteiden myötä.

– Hyvinvointialueiden rahoituksen siirtymätasaus ei kohtele meitä hyvin, ja siksi lähivuosien talouden tasapainottamisessa on meillä työtä. Kun onnistumme tässä ja rahoitustilanne helpottuu vuodesta 2026 alkaen, odotamme että investointisuunnitelman loppuvuodetkin päästään viemään konkretiaan, toteaa Rouvinen.

Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen investointisuunnitelma on julkaistu aluehallituksen 21.9. kokouksen esityslistalla.Investointisuunnitelmasta päättää aluevaltuusto, ja sen hyväksyy valtiovarainministeriö.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)