Ajankohtaista sivun pääkuva

Ajankohtaista arkisto

Tiedotearkistot: 2023, 2022, 2021, 20202019, 2018, 2017, 2016, 2015

Sisältöjulkaisija

angle-left Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviossa panostetaan lakisääteisiin palveluihin
16.10.2023

Hyvinvointialueen ensi vuoden talousarviossa panostetaan lakisääteisiin palveluihin

Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote valmistelee ensi vuodelle alijäämäisen talousarvion, mutta tavoittelee talouden tasapainoa vuoden 2026 loppuun mennessä.

Hyvinvointialueen aluehallitus päätti kokouksessaan 13.10.2023 talousarvion valmistelun periaatteiden muuttamisesta sekä talousarviokehyksestä vuodelle 2024.

Talousarviota on valmisteltu syksyn ajan aluehallituksen aiempien linjausten mukaisesti. Tavoitteena oli nollatulos jo ensi vuonna ja kumulatiivisten alijäämien kattaminen vuoden 2025 loppuun mennessä. Syyskuun lopulla tarkentuneiden valtion rahoituslaskelmien ja vaikeutuneen hoitoon- ja palveluun pääsyn takia aluehallitus katsoi nyt perustelluksi muuttaa valmisteluperiaatteita, ja panostaa ensi vuoden talousarviossa erityisesti lakisääteisiin palveluihin.

Lakisääteisten palvelujen turvaamisen arvioidaan edellyttävän hyvinvointialueella yhteensä noin 15 miljoonan euron lisäpanostustaperusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon hoitotakuuseen, ikääntyneiden asumispalveluihin, lapsiperhepalveluihin ja pelastuspalvelujen kehittämiseen. Tämän vuoksi hyvinvointialueen ensi vuoden talousarvio valmistellaan 15 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tällä varmistetaan muun muassa hoito- ja palvelujonojen purkamista ja muiden lakisääteisten velvoitteiden toteutumista eri palveluissa.

Alijäämäiseksi tehtävän talousarvion lisäksi hyvinvointialueella laaditaan ensi vuodeksi noin 10 miljoonan euron suuruinen talouden tavoiteohjelma. Hyvinvointialueen toimintakulujen kasvu on tänä vuonna arviolta 7–8 prosentin luokkaa. Kustannusten kasvun taustalla on muun muassa palkkaharmonisoinnin ja uusien tehtävien tuomaa kulujen nousua, mutta kustannusten kasvuvauhti on selvästi suurempi kuin minkä valtion rahoitus jatkossa mahdollistaa. Talouden tavoiteohjelmalla tavoitellaan kustannuskehityksen saamista kestävälle uralle.

Rahoituslain mukaisesti hyvinvointialueen taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen, ja taseen kertynyt alijäämä tulee kattaa kolmen vuoden kuluessa. Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen elokuun tietojen perusteella laadittu alijäämäennuste kuluvalta vuodelta on 22,5 miljoonaa euroa, mikä on toiseksi pienin verrattuna muiden hyvinvointialueiden taloustilanteeseen. Hyvinvointialueiden rahoitusmallin ja siihen sisältyvän siirtymätasauksen takia kuluva ja ensi vuosi ovat Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelle erityisen haastavia, mutta niin sanottu jälkikäteistarkastus alkaa korjata rahoituspohjaa vuodesta 2025 alkaen.

Talousennusteet kertovat, että ensi vuosi tulee olemaan todella hankala kaikilla hyvinvointialueilla. Meitä arvioidaan valtion taholta sekä talouden että toiminnan mittareilla, ja siksi meidän pitää juuri nyt laittaa fokus lakisääteisiin tehtäviin ja palveluihin pääsyn parantamiseen, toteaa aluehallituksen puheenjohtaja Juha Mustonen.

Uskon vahvasti, että saamme toiminnan ja talouden tasapainoon lakisääteisessä ajassa. Meillä on vastuulliset päätökset palveluverkosta, investoinneista sekä talouden tasapainottamisesta. Lisäksi lainanottovaltuus mahdollistaa välttämättömät investoinnit palveluverkon ja toimintatapojen uudistamiseen. Suurin haasteemme on työntekijäpula, arvioi hyvinvointialuejohtaja Kirsi Leivonen.

Hallinnon toimialueiden johtajiksi Ilkka Naukkarinen ja Ismo Rouvinen

Aluehallituksessa päätettiin myös uusien, hallinnollisten toimialueiden toimialuejohtajien tehtävien hoitamisesta. Aluehallitus päätti muuttaa talousjohtaja Ismo Rouvisen ja hallintojohtaja Ilkka Naukkarisen virantoimitusvelvollisuutta siten, että talousjohtajan tehtävään sisällytetään konsernipalvelujen toimialuejohtajan tehtävät ja hallintojohtajan tehtävään hallintopalvelujen toimialueen tehtävät. Molempien kokonaispalkaksi määriteltiin muutoksen myötä 10 310,66 €/kk sekä puhelinetu.

Johtavien viranhaltijoiden työtehtävien uudelleenjärjestelyt liittyvät ensi vuoden alussa voimaan tulevaan organisaatiomuutokseen, jossa erilaiset hallinnon ja tukipalvelujen tehtävät kootaan nykyisen viiden toimialueen sijaan kahdelle toimialueelle. Toimialuerakenteen tiivistämisestä päätettiin aluehallituksen syyskuun kokouksessa.

Aluehallitus päätti kokouksessaan myöntää täyttöluvan myös vastaanottopalvelujen palvelujohtajan viralle. Tämän viran tärkein tavoite on vahvistaa perusterveydenhuoltoa ja kehittää maakunnan sote-asemien toimintaa. Virka laitetaan ulkoiseen hakuun.

Aluehallituksen 13.10.2023 kokousasiakirjat löytyvät Siun soten Dynasty-tietopalvelusta: aluehallituksen kokous 13.10.2023.

somejako

Yhteystiedot viestintä

Viestinnän yhteystiedot

viestinta(at)siunsote.fi

Tietopyynnöt:
kirjaamo(at)siunsote.fiViestintäjohtaja
Susanna Prokkola
puh. 013 330 8279
susanna.prokkola(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (perhe- ja sosiaalipalvelujen toimialue)
Juulia Hirvonen
puh. 013 330 9867
juulia.i.hirvonen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (ikäihmisten palvelujen toimialue)
Sari Jormanainen
puh. 013 330 4525
sari.jormanainen(at)siunsote.fi

Viestintäsuunnittelija (terveys- ja sairaanhoitopalvelujen toimialue)
Soile Asikainen
Puh. 013 330 4526
soile.asikainen(at)siunsote.fi

Valokuvaaja
Antti Pitkäjärvi
puh. 013 330 4508
antti.pitkajarvi(at)siunsote.fi

Uutiskirjeet

Tilaa uutiskirjeitämme ja tiedotteita:

Tilaa tiedotteita RSS-syötteenä:

Kuulumisia Pohjois-Karjalan hyvinvointialueelta 

Uutiskirjeeseen on koottu tietoa hyvinvointialueen ajankohtaisista asioista. 

Kohti Pohjois-Karjalan hyvinvointialuetta

Uutiskirje käsittelee Siun soten muuttumista kuntayhtymästä hyvinvointialueeksi. 

Omaishoidon uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan ajankohtaisia asioita Siun soten omaishoidosta.

Perhekeskusten terveiset

Uutiskirjeessä kerrotaan Pohjois-Karjalan perhekeskusten kuulumisia.

Työkykyohjelman uutiskirje

Uutiskirjeessä kerrotaan Siun soten työkykyohjelman 2020–2022 kuulumisia.

Uutiskirjeiden tietosuojaseloste (pdf)